Hur försäkringsbolag kan använda SMS för att hjälpa och kommunicera med kunder vid extrema oväder

Extrema väderhändelser, som den omtalade stormen Hans, har påverkat svenska hushåll på ett sätt som svenska försäkringsbolag sällan sett. Skadade hus, översvämningar och blixtnedslag resulterade i tusentals anmälningar från människor över hela landet. Väderforskare förutspår att denna trend med extremväder kan öka som en konsekvens av det varmare klimatet. Då Sveriges infrastruktur inte är anpassad för dessa väderförhållanden är det avgörande att försäkringsbolagen kan agera snabbt och effektivt för att stötta sina kunder.

Proaktiv kommunikation med riktade SMS  

Försäkringsbolagens roll under extrema väderhändelser som stormen Hans är kritisk. För att stötta och skydda sina kunder är proaktiv kommunikation avgörande. När ovädret drog in, höjde försäkringsbolagen sin beredskap genom utökade öppettider och riktade SMS-meddelanden till kunder i områden med hög översvämningsrisk. Dessa meddelanden inkluderade praktiska tips och råd om hur man bäst skyddar sitt hem och sina ägodelar under stormar och regnoväder.

SMS som en kommunikationsstrategi i försäkringsbranschen

Användningen av SMS som kommunikationskanal kan vara den kritiska länken för att minimera skador och förbättra kundupplevelse och kundnöjdhet. Genom att skicka SMS kan försäkringsbolagen nå sina kunder i realtid och tillhandahålla värdefull information och råd. Det finns många fördelar med att använda SMS i kundkommunikationen:

🚀 Snabb kommunikation och omedelbarhet: SMS når kunden direkt i mobilen – en enhet som ofta är nära till hands och som möjliggör snabb kommunikation och omgående svar.

📬 SMS har hög öppningsfrekvens: SMS har högre öppningsfrekvens (98%) jämfört med e-post (20%). SMS-meddelanden ses därför i stort sett alltid av mottagaren.

🕒 SMS möjliggör realtidskommunikation och aktualitet: genom att skicka uppdateringar om väderförändringar, risker och råd i realtid kan försäkringsbolagen hjälpa sina kunder att fatta informerade beslut och vidta snabba åtgärder. 

📚 Utökad information: SMS kan innehålla klickbara länkar till webbsidor, dokument eller resurser som ger mer detaljerad information. Det gör det enkelt för kunderna att komma åt ytterligare information om säkerhetsåtgärder, skadeanmälning etc.

🤝 Personalisering: Genom att personalisera SMS kan försäkringsbolag bygga starka relationer och skapa uppmärksamhet och engagemang hos kunden.


6 användningsområden för att varna och förebygga skador samt hantera skadeanmälan


1. Vädervarning och skadeprevention: försäkringsbolag kan skicka ut SMS-varningar till kunder i drabbade områden om förväntade extrema väderhändelser. Informationen kan inkludera tips om hur man förbereder sitt hem för att minimera skador för att öka både medvetenheten och säkerheten. 

2. Löpande uppdateringar: Genom att skicka löpande SMS-uppdateringar kan försäkringsbolagen hålla kunderna informerade om väderförändringar och den uppkomna situationen. Detta kan hjälpa kunden att vara förberedd på eventuella skadehändelser och fatta informerade beslut.

3. Skadeåtgärder och säkerhetsråd: Om en kund rapporterar en skada, kan försäkringsbolaget skicka SMS med specifika åtgärder som bör vidtas omedelbart för att minimera skador. Det kan inkludera råd som att stänga av elen i översvämmade områden, eller att addera länkar till myndigheters webbplatser, säkerhetsguider eller kontaktinformation till räddningstjänsten. Detta kan hjälpa kunderna att få en bredare förståelse av hur de ska agera under en kris. Utöver förebyggande råd kan SMS användas för steg-för-steg-instruktioner om hur de ska hantera en skadeanmälan, inklusive vad de behöver dokumentera och vilka uppgifter de bör inkludera i sin rapport.

4. Skadeanmälan via SMS: försäkringsbolag kan erbjuda en smidig länk eller SMS-kod för snabb skadeanmälan. Kunden kan rapportera eventuella skador genom att svara på SMS:et eller klicka på länken, vilket minskar tiden det tar att initiera skadeprocessen.

5. Uppdatering om pågående försäkringsärende med SMS: det lugnar kunden och förbättrar kundupplevelsen och kan minska antalet inkommande samtal till kundtjänst med färre inkommande frågor per telefon. 

6. NPS, feedback och kundnöjdhet: när försäkringsärendet är avslutat eller kunden har varit i kontakt med kundtjänst per telefon kan SMS vara en utmärkt kommunikationskanal att samla feedback och mäta kundnöjdhet. Skicka en SMS-enkät för att undersöka hur kunden upplevde ärendesupporten. Skicka en SMS-länk till ett webbformulär eller ett SMS med en snabbenkät med vändande SMS-svar t.ex. en ranking 1 till 10. Det ger insikter för potentiella förbättringar och visar kundengagemang. 

Detta är endast några exempel hur försäkringsbolag kan kommunicera proaktivt med kunder med hjälp av SMS. Vill du vet mer om hur LEKAB kan hjälpa ditt företag att automatisera och förenkla kommunikation och processer med hjälp av SMS – kontakta oss idag så berättar vi mer.