Kommunikationsplattform

Effektiv kommunikation i mobilen

Med en molnbaserad kommunikationsplattform för meddelandehantering och distribution kan du snabbt skicka meddelanden online till dina mottagare på ett tillförlitligt sätt via SMS, röst, app eller e-mail för att säkerställa kontinuiteten i den dagliga verksamheten.

Snabb & tillförlitlig kommunikation i mobilen 

Plattformen Incidit effektiviserar och digitaliserar ditt företags kommunikation och är skapad för att nå ut snabbt i den mobila kanalen för att informera eller optimera processer och göra dem överskådliga och spårbara. Kommunikationsplattformen uppfyller högt ställda enterprise-krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

Med mobil kommunikation kan ditt företag förbättra både produktivitet och engagemang på arbetsplatsen samt ta kundupplevelsen till nästa nivå.

Vad kan plattformen användas till?

Kommunikationsplattformen kan användas för att snabbt nå ut till personer i mobilen via SMS, app, röst eller e-mail. Plattformen har färdiga kommunikationsflöden för att hantera oväntade situationer eller avvikelser som kräver snabba åtgärder samt stödjer :

 • Intern och extern kommunikation 
 • Riktade utskick eller massutskick
 • En och två-vägskommunikation 
 • Multipla kanaler
Dator_Plattformsbild-2new-1

Skicka viktig och relevant information direkt till mobilen – få svar direkt

Lekab-informera-snabbt
Informera rätt person snabbt

Ibland är det viktigt att informera snabbt. SMS som kommunikationskanal är det mest effektiva sättet att mobilisera team och informera anställda, kunder, eller medborgare.

Lekab-kalla-in-personal
Kalla in personal

Ibland är det viktigt att snabbt få svar från de som kan ta ett arbetspass. Gör det enkelt att skicka SMS till anställda som har rätt kompetens och är tillgängliga för uppdraget med hjälp av smarta filter och få svar direkt.

Lekab-fatta-beslut
Få koll på läget

Få en bättre förståelse för och mer information om dina anställda eller läget. Gör en snabb förfrågan och kolla t ex hälso- eller den anställdes status med hjälp av en SMS-enkät och optimera bemanningen eller vidta åtgärder baserat på svar i realtid. 

Spar tid när den är som mest värdefull

Skicka meddelanden direkt online från den enhet som passar bäst för stunden; dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan skicka obegränsat med meddelanden både internt och externt samt informera, ställa specifika frågor och analysera svaren i dashboard för att fatta snabba beslut.  

En molntjänst – flera användningsområden
 • Sista minuten bemanning
 • Notifikationer och påminnelser
 • Larm och incidenthantering
 • Inkallning av kris- och beredskapsteam
smarta utskick till många

Skicka och få uppmärksamhet på viktiga meddelanden

Säkerställ synlighet och omedelbar åtgärd med flerkanalsaviseringar. Oavsett om du skickar ett brådskande meddelande i en akut situation eller om du behöver kalla in personal, kan du vara säker på att ditt meddelande når fram och blir läst i mobilen.

Skicka meddelanden direkt i användargränssnittet eller integrera plattformen med dina befintliga system och applikationer.

Läs mer om fördelarna med SMS
web-Incidit-flipped

Följ status i realtid

I dashboard kan du följa utskicken och se vad alla mottagare svarar i realtid och för att därefter kunna fatta väl avvägda beslut för din verksamhet. I dashboard får du överblick över meddelanden, förfrågningar, status för pågående kommunikationsflöden och data i realtid.

 • Se status på utgående utskick
 • Filtrera på svarsalternativ eller metadata
 • Tilldela uppgifter till valda mottagare
 • Följ meddelandeleverans och mottagarrespons
 • Tilldela uppgifter till utvalda mottagare
 • Bekräfta meddelanden med tvåvägs-SMS
Plattform-mockup-2-ny

Olika tillämpningar

SMS bemanning
SMS bemanning

Med automatiserade SMS-utskick för inkallelse av personal kan bemannings-processen effektiviseras vid plötsliga vakanser med en snabb jobbförfrågan.

Lekab-incidenter
Incidenthantering

Med lösningen för incidenthantering kan du informera intressenter och kalla in och fördela resurser snabbt vid små och stora incidenter.

Lekab-notiser och avisering
Notifikationer

Informera och uppdatera med smarta och snabba notiser direkt från plattformens användargränssnitt eller via api:er.

Nå rätt person vid varje tillfälle

Med INCIDITs intuitiva och flexibla utskick och möjlighet att eskalera kan du säkerställa att exakt rätt personer meddelas vid varje tillfälle. Läs mer om smarta funktioner i plattformen.

Multikanal - utskick i flera kanaler

Skicka meddelanden till mobilen med SMS, röst, app eller e-mail som når rätt mottagare. Plattformen vet vem som har laddat ned appen och väljer automatiskt den bästa kanalen. Känsliga meddelanden kan levereras krypterat till appen. Viktig information kan skickas till flera kanaler samtidigt.

Tvåvägs-kommunikation

Plattformen stödjer tvåvägskommunikation. Låt dina medarbetare bekräfta sitt arbetspass eller att meddela att de är i säkerhet om en allvarlig händelse pågår.

Automatiserade flöden

Plattformen har en unik och automatiserad förfrågningsprocess för olika kommunikationsflöden för att lösa olika problem som kan uppstå i den dagliga operationella verksamheten. De automatiserade flödena gör att hanteringen går snabbt. Alla mottagare hålls uppdaterade på utskicket genom automatiska svar.

Adhoc eller massutskick

Oavsett om du skickar ett enda SMS eller en miljon, är plattformens infrastruktur skalbar. Du kan skicka enstaka meddelanden till individer, grupper eller göra ett massutskick t ex till alla anställda globalt.

Adressbok

Det är enkelt att importera kontakter och lägga till metadata i adressboken. Håll din adressbok uppdaterad helt automatiskt genom att integrera med t ex befintliga HR- eller CRM-system.

Mallar för automatiska utskick

Skapa och spara utskick som en mall för olika arbetsflöden. Återanvänd sedan mallen när du behöver, så går det ännu snabbare vid nästa utskick. Du kan inkludera texter, färdiga mottagargrupper och eskaleringsregler i varje mall.

Distributionslistor och metadata

När dina kontakter i adressboken är taggade med metadata kan du lättare adressera och filtrera fram en aktuell lista med rätt mottagare till skillnad från statiska distributionslistor.

Automatiserad eskalering

Sätt upp smarta regler för eskalering och turordning baserat på mottagarens metadata. Smarta funktioner för röstuppringning nattetid finns för att påkalla uppmärksamhet men inte störa i onödan.

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen? All information i kommunikationsflödet loggas i systemet i realtid och sparas som en spårbar händelsekedja. Loggen kan följas i realtid och laddas ned vid allvarliga incidenter för vidare rapportering till t ex ledningsgrupp eller myndigheter.

Våra användare

Företag, regioner och myndigheter använder dagligen vår plattform för att nå ut med viktiga meddelanden.

Våra lösningar är lämpade för dig som chef, ledare, informationsägare eller administratör som behöver kommunicera snabbt och enkelt i mobilen. 

Vanliga roller och funktioner

Plattformen säkerställer att HR-, IT- och säkerhetsteam alltid kan nå anställda, även om vanliga kommunikationskanaler är otillgängliga. Användare inkluderar:

 • HR-administratörer
 • IT & Operations
 • Incident- och beredskapsledaren 
 • Säkerhetschefer
 • Verksamhetschefer
 • Schemaläggare 
 • Internkommunikatörer

Lekab - kommunikationsplattformen är lämpad för dig som chef, ledare och informationsägare som behöver kommunicera snabbt mobila meddelanden.

Enkelhet och säkerhet i ett och samma verktyg

Integration och automatisering

Koppla ihop kommunikationsplattformen med era existerande system såsom CRM-, HR-, IT-  ERP- eller andra system. Starta fördefinierade kommunikationsflöden med ett enkelt api-anrop för en helautomatiserad process och följ status i dashboard.

Säkerhet & autentisering

Engångslösenord eller tvåstegs-autentisering med SMS (2FA) är ett enkelt sätt att öka säkerheten och åtkomst till systemet, vilket är viktigt för organisationens säkerhet och användarnas integritet. Autentisering kan också ske med Single sign on (SSO).

Rapportering

Få koll på trafiken - både volym och kvalitet. Som admin kan du se både ut- och inkommande trafik för specifika konton eller hela företaget. Analysera vilka meddelanden och mallar som används mest per kostnadsställe, användare och mottagare, samt kvaliteten på din adressbok.

Fördelar med kommunikationsplattformen

Lekab-användarvänligt
Användarvänligt

Det är lätt att komma igång och enkelt att skapa kontaktlistor, grupper och fördefinierade mallar för olika typer av utskick.

Lekab-flexibelt
Flexibelt

Plattformen konfigureras för att passa din verksamhet. Du kan skapa användare och sätta upp olika behörigheter inom företag, koncerner, kommuner, regioner eller myndigheter och på sätt bibehålla kontroll och skapa säkerhet.

Lekab-secure
Säkert i Sverige

Datalagring sker i Sverige. Plattformen har ett inbyggt stöd för dataskyddsombud i enlighet med GDPR och kontroll och funktioner för hantering av känslig data t ex anonymisering.

Lekab-kostnadseffektivt
Kostnadseffektivt

Incidit är en enterprise-plattform med en skalbar prismodell som börjar på en låg kostnad per användare. Molntjänsten ger färre avtal och en samlad bild och kontroll över meddelandetrafik och fasta kostnader.

Lekab-cloud
Molnbaserad

Du kan skicka meddelanden med hög kapacitet direkt från mobilen, surfplattan eller datorn. Då kommunikations-plattformen är en molntjänst behövs ingen installation.

Global reach-ikon-2022-01
Global räckvidd

Med plattformen når du mottagare i hela världen. Meddelanden som skickas via plattformens gateway når mottagarna inom bara några sekunder.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda plattformen?

Prata med en expert om hur du kan effektivisera ditt företags befintliga processer och skapa automatiserad mobil kommunikation.

Boka demo Kontakta oss