Kommunikationsplattform som molntjänst

Effektiv kommunikation i mobilen

Med ett vårt användarvänliga webbverktyg kan du snabbt skicka SMS och textmeddelanden till dina mottagare och få svar på ett tillförlitligt sätt. Ingen installation av programvara krävs.

Skicka textmeddelanden till mobilen

Genom att skicka en- eller tvåvägs SMS kan ditt företag ta kommunikationen till både kunder och medarbetare till nästa nivå, samt förbättra både produktivitet och engagemang på arbetsplatsen.

Webbplattformen är molnbaserad och skapad för att snabbt nå ut till mottagare i mobilen. Du kan både skicka och få svar snabbt. Plattformen uppfyller högt ställda enterprise-krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

 

Vad kan plattformen användas till?

Utöver att skicka SMS har plattformen färdiga kommunikationsflöden för att hantera oväntade situationer (t.ex. incidenter) eller avvikelser som kräver snabba åtgärder.

Webbplattformen kan integreras i interna och externa kommunikationsflöden och stödjer:

 • riktade utskick och massutskick
 • en- och tvåvägskommunikation
 • multipla kanaler; SMS, OTT, in-app, röst eller e-mail

Utskicken är överskådliga och spårbara.

Dator_Plattformsbild-2new-1

Skicka viktig och relevant information direkt till mobilen – få svar direkt

Lekab-informera-snabbt
Informera rätt person snabbt

Ibland är det viktigt att informera rätt person vid rätt tidpunkt snabbt. SMS som kommunikationskanal är det mest effektiva sättet att nå fram i bruset när e-mail förblir olästa i inkorgen.

Tvåvägs sms
Få svar från mottagaren direkt

Plattformen stödjer tvåvägs SMS som kan användas till att t ex mobilisera team, bekräfta en bokning eller kalla in specifik personal med hjälp av smarta filter. Mobilen är alltid nära till hands och du kan få svar snabbt.

 

 

Lekab-fatta-beslut
Skaffa dig koll på läget

I kritiska situationer kan du använda tvåvägs-SMS för att få mer information om en uppkommen situation eller dina anställdas status. Gör en snabb förfrågan och kolla t ex den anställdes status eller hälsa med hjälp av en SMS-enkät och vidta åtgärder baserat på inkomna svar i realtid. 

Spar tid när den är som mest värdefull

Med webbplattformen kan du skicka meddelanden direkt online från valfri enhet; datorn, mobilen eller surfplattan. Skicka obegränsat med meddelanden både internt och externt. Informera, skicka notiser, påminnelser eller ställ specifika frågor och analysera inkomna svar i dashboard för att fatta snabba beslut.  

Många användningsområden
 • Notifikationer och påminnelser
 • Sista minuten bemanning
 • Larm och incidenthantering
 • Inkallning av kris- och beredskapsteam
 • Kund- eller medarbetar-enkäter
smarta utskick till många

Få uppmärksamhet med SMS-notifikationer

Säkerställ synlighet och omedelbara åtgärder med flerkanalsaviseringar. Oavsett om du skickar ett brådskande meddelande i en akut situation eller om du behöver kalla in personal, kan du vara säker på att ditt meddelande når fram och blir läst i mobilen.

Skicka textmeddelanden direkt i webbplattformen eller integrera våra API:er med dina befintliga system och applikationer. Säkerställ effektiv kommunikation i din dagliga verksamhet.

Läs mer om fördelarna med SMS
web-Incidit-flipped

Följ status på pågående utskick i realtid och säkerställ leverans

I dashboard kan du följa dina utskick och se vad alla mottagare svarar i realtid. I dashboard får du en översikt över skickade meddelanden, förfrågningar, status för pågående workflows samt inkomna svar i realtid, vilket gör att du kan fatta väl avvägda beslut. Med vår plattform kan du vara säker på att dina meddelanden når din målgrupp i tid varje gång. 

 • Filtrera på svarsalternativ eller metadata
 • Tilldela uppgifter till valda mottagare
 • Följ meddelandeleverans och mottagarrespons
 • Svara eller bekräfta meddelanden med tvåvägs-SMS
Plattform-mockup-2-ny

Olika tillämpningar i webbplattformen

Lekab-notiser och avisering
SMS notifieringar

Informera och uppdatera kunder eller medarbetare med smarta och snabba notiser direkt från plattformens användargränssnitt eller via SMS API i din befintliga applikation.

SMS bemanning
SMS bemanning

Med automatiserade SMS-utskick för inkallelse av personal kan bemannings-processen effektiviseras vid plötsliga vakanser med en snabb SMS-jobbförfrågan. Vår lösning erbjuder ett sömlöst sätt att hantera dina personalbehov och hålla ditt team informerat och engagerat med automatiska SMS-meddelanden.

Lekab-incidenter
Incidenthantering

Med vår lösning för incidenthantering kan du informera och uppdatera alla intressenter samt kalla in och fördela resurser snabbt vid små och stora incidenter. Lösningen effektivserar dina processer för incidenthantering och säkerställer att du snabbt och effektivt kan få svar med 2-vägs SMS.

Nå rätt person vid varje tillfälle

Med webverktygets intuitiva och flexibla utskick och möjlighet att eskalera kan du säkerställa att exakt rätt personer meddelas vid varje tillfälle. Läs mer om smarta funktioner i plattformen.

Tvåvägs-kommunikation

Plattformen stödjer tvåvägskommunikation. Låt dina medarbetare bekräfta sitt arbetspass eller att meddela att de är i säkerhet om en allvarlig händelse pågår.

Adressbok

Det är enkelt att importera kontakter och lägga till metadata i adressboken. Håll din adressbok uppdaterad helt automatiskt genom att integrera med t ex befintliga HR- eller CRM-system.

Distributionslistor och meta data

När dina kontakter i adressboken är taggade med metadata kan du lättare adressera och filtrera fram en aktuell lista med rätt mottagare till skillnad från statiska distributionslistor.

Multikanal - utskick i flera kanaler

Skicka meddelanden till mobilen med SMS, röst, app eller e-mail som når rätt mottagare. Plattformen vet vem som har laddat ned appen och väljer automatiskt den bästa kanalen. Känsliga meddelanden kan levereras krypterat till appen. Viktig information kan skickas till flera kanaler samtidigt.

Adhoc eller massutskick

Oavsett om du skickar ett enda SMS eller en miljon, är plattformens infrastruktur skalbar. Du kan skicka enstaka meddelanden till individer, grupper eller göra ett massutskick t ex till alla anställda globalt.

Mallar för automatiska utskick

Skapa och spara utskick som en mall för olika arbetsflöden. Återanvänd sedan mallen när du behöver, så går det ännu snabbare vid nästa utskick. Du kan inkludera texter, färdiga mottagargrupper och eskaleringsregler i varje mall.

Automatiserad eskalering

Sätt upp smarta regler för eskalering och turordning baserat på mottagarens metadata. Smarta funktioner för röstuppringning nattetid finns för att påkalla uppmärksamhet men inte störa i onödan.

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen? All information i kommunikationsflödet loggas i systemet i realtid och sparas som en spårbar händelsekedja. Loggen kan följas i realtid och laddas ned vid allvarliga incidenter för vidare rapportering till t ex ledningsgrupp eller myndigheter.

Automatiserade flöden

Plattformen har en unik och automatiserad förfrågningsprocess för olika kommunikationsflöden för att lösa olika problem som kan uppstå i den dagliga operationella verksamheten. De automatiserade flödena gör att hanteringen går snabbt. Alla mottagare hålls uppdaterade på utskicket genom automatiska svar.

Våra användare

Företag, regioner och myndigheter använder dagligen vår webbplattform för att nå ut med viktiga meddelanden till mobilen.

Våra lösningar är lämpade för dig som chef, informationsägare eller kommunikatör som behöver kommunicera med kunder eller medarbetare snabbt och enkelt i mobilen. 

Vanliga roller och funktioner

Plattformen säkerställer att HR-, IT- Operations- och säkerhetsteam alltid kan nå medarbetare när vanliga kommunikations-kanaler är otillgängliga (t ex när internet ligger nere). Användare inkluderar:

 • Ansvarig för kundkommunikation
 • IT & Operations
 • Incident- och beredskapsledaren 
 • Säkerhetschefer
 • Verksamhetschefer och ledare
 • Personaladministratörer
 • Schemaläggare 

Plattformen kan också användas för externkommunikation om du ej har någon befintlig applikation idag där du kan skriva och skicka SMS.

Lekab - kommunikationsplattformen är lämpad för dig som chef, ledare och informationsägare som behöver kommunicera snabbt mobila meddelanden.

Enkelhet och säkerhet i ett och samma verktyg

Integration och automatisering

Koppla ihop vår kommunikationsplattform med dina existerande system såsom CRM-, bokningssystem, HR-, ERP- eller andra Martech-system. Starta fördefinierade kommunikationsflöden med ett enkelt api-anrop för en helautomatiserad process och följ status i dashboard.

Rapportering

Få värdefulla insikter om trafiken såsom volym och kvalitet som kan förbättra din kommunikation. Som admin kan du se både ut- och inkommande trafik för specifika konton eller hela företaget. Analysera vilka meddelanden och mallar som används mest per kostnadsställe, användare och mottagare samt säkerställ hög kvalitet i din adressbok för bästa resultat.
 
 

Säkerhet & autentisering

Engångslösenord eller tvåstegs-autentisering med SMS (2FA) är ett enkelt sätt att öka säkerheten och åtkomst till systemet, vilket är viktigt för organisationens säkerhet och användarnas integritet. Autentisering kan också ske med Single sign on (SSO).

Fördelar med kommunikationsplattformen

Lekab-användarvänligt
Användarvänligt

Det är lätt att komma igång och enkelt att skapa kontaktlistor, grupper och fördefinierade mallar för olika typer av utskick.

Lekab-flexibelt
Flexibelt

Plattformen konfigureras för att passa din verksamhet. Du kan skapa användare och sätta upp olika behörigheter inom företag, koncerner, kommuner, regioner eller myndigheter och på sätt bibehålla kontroll och skapa säkerhet.

Lekab-secure
Säkert i Sverige

Datalagring sker i Sverige. Plattformen har ett inbyggt stöd för dataskyddsombud i enlighet med GDPR och kontroll och funktioner för hantering av känslig data t ex anonymisering.

Lekab-kostnadseffektivt
Kostnadseffektivt

Vår kommunikationsplattform riktar sig till enterprise-kunder. Molntjänsten ger färre avtal och en samlad bild och kontroll över meddelandetrafik och fasta kostnader.

Lekab-cloud
Molnbaserad

Du kan skicka meddelanden med hög kapacitet direkt från mobilen, surfplattan eller datorn. Då kommunikations-plattformen är en molntjänst behövs ingen installation.

Global reach-ikon-2022-01
Global räckvidd

Med vår kommunikationsplattform når du mottagare i hela världen. Meddelanden som skickas via vår SMS gateway når mottagarna inom bara några sekunder.

Vill du veta mer om hur du kan börja skicka SMS?

Prata med en av våra experter om hur SMS kan förbättra kommunikation och samarbete i din verksamhet samt effektivisera processer

Boka demo Kontakta oss