Jobbförfrågan

Gör det mer effektivt att bemanna och kalla in personal

Med hjälp av SMS- eller röstmeddelanden via vår kommunikationsplattform Incidit kan du lättare och snabbare kalla in rätt kompetens när en plötslig vakans uppstår.

Snabb bemanning med SMS

Med kommunikationsplattformen Incidit kan du enkelt och snabbt skicka meddelanden via SMS eller med hjälp av röst eller app. Plattformen optimerar hanteringen av bemanning vilket bidrar till stora tidsbesparingar, höjer servicenivån och gör att du och dina kollegor kan fokusera på andra arbetsuppgifter i lugn och ro. Tjänsten uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

Hur fungerar det?

Bemanningshanteringen sker med en unik, automatiserad och regelbaserad förfrågningsprocess och ett användarvänligt gränssnitt som gör det lätt att komma igång och få kontroll på de förfrågningar som skickats ut. Du kan kalla in rätt kompetens på sekunden med hjälp av bara mobilen. Det enda du behöver är en molntjänst för olika workflows. 

eng_meddelande-2_beskard_for_bakgrund-1024x693

Fördelar med jobbförfrågan via SMS

Lekab-optimera-bemaning
Optimerar bemanningen

Din verksamhet behöver inte stanna upp på grund av sjukdom eller plötslig frånvaro. Fyll  öppna skift enkelt med SMS. Tack vare att du kan kalla in personal med rätt kompetens direkt behåller du kontinuiteten i verksamheten.

Lekab-frigör-tid
Frigör tid och resurser

Meddelanden skickas ut automatiskt. Det gör att du sparar både tid och resurser som annars krävs för att kalla in personal. Det blir också lättare att säkra en tydlig kommunikation. Inte minst när det är bråttom och informationen är kritisk.  

Lekab-kostnadseffektivt
Minskar kostnader

Tid är pengar. Genom att optimera processerna för bemanning och utnyttjandet av resurser sparar du tid och pengar, vilket bidrar till en mer hållbar ekonomi.

Kalla in personal på sekunden

Vill du veta mer om hur du med hjälp av mobilkommunikation kan effektivisera befintliga processer för att bemanna snabbt oavsett bransch?

Prata med en expert
LEKAB_Blogg_jobbforfragan_retail

Vad kan jag göra?

Med kommunikationsplattformen Incidit och lösningen jobbförfrågan kan du:

  • Snabbt hitta ersättare till ett vakant arbetspass eller skift
  • Frigöra tid och resurser från bemanningshantering
  • Filtrera på kompetens, tillgänglighet och språk med mera
  • Sätta upp smarta regler såsom eskalering, turordning etc
  • Skapa mallar för olika jobbförfrågningar
  • Få direkt respons från medarbetare
  • Se pågående workflows, inkomna svar och status i realtid
Läs mer om plattformen
lekab-incidit-dator

Områden & tillämpningar

Lekab-vård-omsorg
Vård & omsorg

Med automatiserade SMS-utskick för inkallelse av personal kan bemanningsprocessen inom sjukvården effektiviseras.

Lekab-flyg-transport
Flyg & transport

Med automatiserade SMS-utskick för sista minuten bemanning kan flygbolagen möjliggöra att plan avgår som schedulerat.

Lekab-detaljhandel-e-commerce
Detaljhandel & lager

Med automatiserade SMS-baserade jobbförfrågningar kan bemanningsprocessen för butiker och lagerpersonal effektiviseras.

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera era processer för bemanning med SMS?
Boka demo Kontakta oss