Jobbförfrågan

Gör det mer effektivt att bemanna och kalla in personal

Med hjälp av SMS- eller röstmeddelanden via vår kommunikationsplattform kan du lättare och snabbare kalla in rätt kompetens när en plötslig vakans uppstår.

Fördelar med jobbförfrågan via SMS

Lekab-optimera-bemaning
Optimerar bemanningen

Din verksamhet behöver inte stanna upp på grund av plötslig sjukdom eller avbrott. Fyll  öppna skift enkelt med SMS. Tack vare att du kan kalla in personal med rätt kompetens säkerställs  direkt behåller du kontinuiteten i den dagliga verksamheten.

Lekab-frigör-tid
Frigör tid och resurser

Meddelanden skickas ut automatiskt. Det gör att du sparar både tid och resurser som annars krävs för att kalla in personal. Det blir också lättare att säkra en tydlig kommunikation. Inte minst när det är bråttom och informationen är kritisk.  

Lekab-kostnadseffektivt
Minskar kostnader

Att hantera bemanningen i den dagliga verksamheten är kritiskt för alla vårdgivares effektivitet och leverans av vård. Att optimera processer för personal- och resursutnyttjande sparar tid och pengar, vilket bidrar till en mer hållbar ekonomi.

Snabb bemanning med SMS

Med vår kommunikationsplattform kan du enkelt och snabbt skicka meddelanden via SMS eller med hjälp av röst eller app. Plattformen optimerar hanteringen av bemanning vilket bidrar till stora tidsbesparingar, höjer servicenivån och gör att du och dina kollegor kan fokusera på andra arbetsuppgifter i lugn och ro. Tjänsten uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

Hur fungerar det?

Bemanningshanteringen sker med en unik, automatiserad och regelbaserad förfrågningsprocess och ett användarvänligt gränssnitt som gör det lätt att komma igång och få kontroll på de förfrågningar som skickats ut. Du kan kalla in rätt kompetens på sekunden med hjälp av bara mobilen. Det enda du behöver är en molntjänst för olika workflows. 

eng_meddelande-2_beskard_for_bakgrund-1024x693

Områden & tillämpningar

Lekab-vård-omsorg
Vård & omsorg

Med automatiserade SMS-utskick för inkallelse av personal kan bemanningsprocessen inom sjukvården effektiviseras.

Lekab-flyg-transport
Flyg & transport

Med automatiserade SMS-utskick för sista minuten bemanning kan flygbolagen möjliggöra att plan avgår som schedulerat.

Lekab-detaljhandel-e-commerce
Detaljhandel & lager

Med automatiserade jobbförfrågningar med SMS kan bemanningsprocessen för butiker och lagerpersonal effektiviseras.

Vad kan jag göra?

Med vår kommunikationsplattform och lösningen jobbförfrågan kan du:

  • Snabbt hitta ersättare till ett vakant arbetspass eller skift
  • Frigöra tid och resurser från bemanningshantering
  • Filtrera på kompetens, tillgänglighet och språk med mera
  • Sätta upp smarta regler såsom eskalering, turordning etc
  • Skapa mallar för olika jobbförfrågningar
  • Få direkt respons från medarbetare
  • Se pågående workflows, inkomna svar och status i realtid
Läs mer om plattformen
lekab-incidit-dator

Kalla in personal på sekunden

Vill du veta mer om hur du med hjälp av mobilkommunikation kan effektivisera befintliga processer för att bemanna snabbt oavsett bransch?

Prata med en expert
Vill du veta mer om hur du kan effektivisera era processer för bemanning med SMS?
Boka demo Kontakta oss