Mobilkommunikation inom vården

Covid-19 pandemin har skakat det globala sjukvårdssystemet. Sedan krisen började har vårdpersonal riskerat sina liv, arbetat långa dagar, extra skift och övertid för att rädda liv och media har rapporterat om problem med utbrändhet. Många vårdanställda idag har inte tid att sitta ner och läsa e-post eller ens kontrollera sina mobiltelefoner. Så hur kan du nå ut med viktiga meddelanden till de som är så svåra att nå?

Kommunikation inom vården är precis som inom andra sektorer - du måste nå rätt person vid rätt tidpunkt . Du behöver kommunicera med både din personal och dina patienter. Utmaningen är ”hur” - eftersom många vårdanställda inte sitter framför en bärbar dator eller kollar sin e-post så ofta. Vissa patienter läser heller inte sin e-mail regelbundet eller föredrar andra kommunikationskanaler än e-post. Att skicka textmeddelanden med SMS är ett extremt effektivt sätt att kommunicera rätt meddelande till rätt person vid rätt tidpunkt.

SMS som en del av kommunikationsstrategin nå de som är svåra att nå

Kommunikation via text, röst eller app är ett mycket bättre val för att få uppmärksamhet från vårdpersonal på viktiga meddelanden än t ex e-post, för att både förbättra interna processer och samarbetet på arbetsplatsen, men också kommunicera kring säkerhet och mycket annat.

SMS når alla mobiltelefoner och är det bästa valet för kommunikation av viktiga meddelanden till både personal och patienter. Det  beror på att 97% av textmeddelandena läses inom 5 sekunder, vilket gör att många sjukhus och vårdinrättningar integrerar mobilkommunikation som en del av sin kommunikationsstrategi.

Uppnå kostnadsbesparingar och personal- effektivitet med hjälp av textmeddelanden

Pga att både anställda och patienter får för mycket information och i olika kommunikationskanaler, är det lätt att missa viktig information. Detta kan påverka den operativa verksamheten. Lyckligtvis gör framväxten av riktade meddelandetjänster och ny teknik det möjligt för organisationer att effektivisera informationsflödet och få uppmärksamhet på viktiga meddelanden. Vi vill gärna dela några exempel:

Patientpåminnelser minska kostnaderna för uteblivna möten

Uteblivna möten innebär en missad möjlighet att träffa andra patienter, vilket resulterar i både ökade kostnader och längre väntetider. Det är också troligt att patienten kommer att behöva planera om besöket om det bokades långt i förväg. Skicka därför ett SMS för att påminna patienten om bokningen, ge patienten en möjlighet att bekräfta, avbryta eller boka om. Genom att skicka mötespåminnelser kan antalet uteblivna möten minskas. Patientpåminnelser har en positiv effekt på uteblivna besök.

Patientuppföljning öka patientnöjdheten

SMS kan också skickas till patienter för uppföljningsändamål eller för att ge snabb information direkt, t ex:

  • att informera om testresultat
  • att informera patienter om tillgängligheten av deras resultat
  • att informera patienter att ta sin medicinering (automatiska meddelanden)
  • att skicka tack-sms till blodgivare

Och mycket mer...

Jobbförfrågan - hitta en ersättare snabbt 

Blir anställda sjuka i sista minuten? Behöver du hitta ersättare som kan komma in och täcka ett pass omedelbart? Att försöka ringa anställda eller kontakta en bemanningsfirma är både tidskrävande och dyrt. Att istället använda en meddelandetjänst för att skicka jobbförfrågningar i mobilen är ett perfekt sätt att kommunicera med jourpersonal, visstidsanställda och extra personal som kan bekräfta eller avvisa frågan med ett knapptryck. Det kommer att påskynda hela processen och spara både tid och pengar. Att täcka ett vakant jobbpass internt är alltid billigare. 

Men det är inte bara anställda som kan bli sjuka, oförutsedda händelser inträffar dagligen, vad händer om du kan använda textmeddelanden för sista minuten-ändringar för att maximera den dagliga intäkten och öka lönsamheten? Såsom byte av operationssal, utrustning och mycket mer.

Närvaro och samarbete skicka personifierade meddelanden

Är det utbildningsdag eller en introduktion av en ny medarbetare? Tänk om du kan skicka en snabb påminnelse med en Google Map-länk till kurslokalen - inklusive ett meddelande om hur du kommer dit. Eller be om feedback och godkännande från anställda innan du fattar ett beslut, genom en snabb survey.

En kommunikationsplattform som tillhandahåller olika typer av meddelandetjänster kan påverka framtiden för hur företag inom vårdsektorn engagerar och kommunicerar med både personal och patienter i realtid, genom att dels spara tid, öka produktiviteten men också förbättra vårdkvaliteten till patient.

Med vår plattform kan du automatisera både kommunikation- och workflowprocesser samt skapa intelligenta eskaleringsregler för att få uppmärksamhet på meddelanden som är viktiga. Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag. Eller följ oss på LinkedIn så får du ta del av intressanta nyheter från oss.

Jag vill veta mer