Tryggare arbetsplats med Employee Safety Check

Våra arbetsplatser blir alltmer mobila – något som medför en helt ny flexibilitet i vardagen. Samtidigt innebär detta att personalstyrkan sällan finns samlad under samma tak, utan arbetar på distans; ibland till och med från andra länder. Om något oväntat inträffar – en olycka, naturkatastrof eller någon annan typ av krissituation – kan det därför vara viktigt att veta att dina anställda befinner sig i säkerhet.

Vad är Employee Safety Check?

Konceptet Employee Safety Check ger dig som arbetsgivare möjlighet att säkerställa att dina anställda befinner sig i säkerhet i händelse av en akut situation. På så sätt kan du agera snabbare, få en tydligare överblick över situationen och informera dem som befinner sig i området att de bör söka skydd.

Telefonsamtal kan bli tidskrävande och ger inte en direkt överblick om dina anställdas status. Därför är det mer effektivt att använda verktyg som möjliggör kommunikation via sms eller direkt i en app när du behöver nå ut med information till dina anställda. Det är även en fördel om du kan skicka meddelandet via flera kanaler samtidigt för att på så sätt försäkra dig om att informationen når fram till rätt mottagare i rätt tid.

Problematiskt med inaktuella kontaktuppgifter

Att manuellt uppdatera kontaktuppgifter för alla anställda är något som ibland inte prioriteras, eller kanske till och med glöms bort. Men om dina kontaktregister är inaktuella har du ingen möjlighet att nå de anställda i samband med ett tillbud.

Om du överväger att implementera Employee Safety Check är det därför till stor fördel om den automatiskt importerar och uppdaterar de anställdas kontaktuppgifter.

Undvik onödig oro – kontakta enbart berörda personer

Genom att dra nytta av GPS-funktionen i de anställdas telefoner är det möjligt att beräkna avstånd till samt lokalisera dina anställda – förutsatt att den anställde tillåter att platstjänster delas med dig som arbetsgivare. I händelse av olycka eller en allvarlig incident kan du därigenom välja att endast skicka information till dem som befinner sig i det drabbade området. På så sätt slipper personal som inte berörs få meddelandet och behöver därför inte känna onödig oro.

Så fungerar LEKABs Employee Safety Check

Vi på LEKAB vill att alla anställda ska kunna känna sig trygga och sedda oavsett var de befinner sig i sitt arbete. Därför har vi tagit fram vår egen tjänst för Employee Safety Check, som underlättar för dig som arbetsgivare att bidra till en tryggare arbetsdag för dina anställda. Med hjälp av vår kommunikationsplattform kan anställda få information om en allvarlig händelse både via app och sms.

Verktyget möjliggör för den anställde att svara på utskicket och berätta om de är i säkerhet eller behöver hjälp, samtidigt som du som arbetsgivare kan följa deras status i realtid. Genom att ge dina anställda möjlighet att med ett enkelt knapptryck svara och bekräfta att de nåtts av informationen ökar chansen att fler svarar.

För att undvika inaktuella kontakter i registret erbjuder LEKAB en automatiserad lösning som kontinuerligt uppdaterar de kontaktuppgifter som finns i systemet. I tjänsten ingår även en positioneringsfunktion vilket innebär att mottagaren av ett meddelande automatiskt delar sin position så att säkerhetsåtgärder snabbt kan sättas in där de behövs. Du som arbetsgivare får överblick över vilka som tagit emot ditt meddelande, vilka som svarat och hur långt bort från den aktuella platsen som dessa personer befinner sig.

Vill du veta mer om Employee Safety Check?Jag vill veta mer