Vad kan vi förvänta oss av framtidens SMS?

25 år efter att det första SMS:et skickades lever kanalen fortfarande vidare! Både företag och konsumenter använder SMS mer idag än någonsin tidigare, och framtiden ser ljus ut. Vi har spanat kring vad som kommer hända med SMS under 2018 och tagit fram en lista på de 5 viktigaste förändringarna.

1. A2P kommer att växa

A2P, (Application to Person-communication) kommer att fortsätta växa. A2P, även kallat för ‘enterprise’ eller ‘professionell’ SMS, är när företag skickar SMS till konsumenter från en applikation. LEKABs kunder använder bland annat A2P till att skicka larm och notifieringar, mötesbekräftelser, engångslösenord för kundklubbar med mera. Dessa meddelanden skickas oftast med en API-integration, men kan också skickas genom en webbportal (som vår kommunikationsplattform).

Den här sortens kommunikation är perfekt för företag som vill dra nytta av att kunna skicka meddelanden med hög öppningsfrekvens. Det är också lätt att integrera denna kanal med ett CRM-system eller andra databaser. A2P-kommunikation är lika smidigt för konsumenterna, då de på ett trovärdigt, snabbt, och enkelt sätt kan få meddelande från företag.

2. Användandet av tvåvägs-SMS kommer att öka

Förutom A2P kommer även tvåvägs-SMS att öka. Den här typen av meddelande låter kunden svara på SMS som de får från företag. På så sätt får företag bland annat möjligheten att be kunder (och andra intressenter) bekräfta mötesbokningar, svara på en undersökning och bekräfta att de har fått ett meddelande eller annan viktig information. Företag kan även ta emot kundinitierade samtal, till exempel hjälpförfrågningar och digital kundkommunikation. Med hjälp av ett API kan parkeringsbolag till exempel ta emot meddelande från kunder som betalar sin parkering via SMS.

3. RCS kommer att förbättra SMS-kommunikationen

RCS, som står för Rich Communication Services, består av flera olika tjänster som gör SMS:et rikare och mer mångsidigt. Fler funktioner adderas, till exempel möjligheten att se huruvida meddelandet har lästs eller inte, att se statistik mm. RCS ger företag fler och mer värdefulla tillfällen att kommunicera med kunder. Med stöd från Google kommer den här sortens meddelande att realiseras under 2018 i USA. I Sverige har marknadsprotokollet redan antagits och vi ser fram emot alla förbättringar och möjligheter det kan ge både företag och deras kunder.

Men några frågetecken återstår. Vi vet ännu inte vad RCS kommer att betyda för SMS-priserna för både företag och kunder. Vi vet inte heller hur operatörerna kommer att hantera leveransen av dessa större och innehållsmässigt rikare meddelanden. När RCS kommer att vara tillgängligt för företag-till-kund dialog är också fortfarande ovisst (till en början kommer det bara vara öppet för person-till-person-dialog). Det är även svårt att förutse när Apple kommer att utveckla och lansera RCS, och vad det i sin tur kommer att betyda för Androids konkurrenskraft. En sak är dock säker, när både Android och Apple stöder RCS kommer nästan samtliga smarta telefoner i alla nät världen över att slippa de begränsningar som SMS medför idag.

4. Utökad användning av SMS-brandväggar

Operatörer kommer att hålla ett vaksamt öga efter illegal trafik genom att sätta upp brandväggar. En brandvägg är ett säkerhetssystem som mäter inkommande och utgående trafik för att hitta saker som går fel eller som inte ska vara där. Det kan röra sig om trafik som inte är reglerad av samarbetsavtal, det vill säga etablerade trafikrutter mellan mobiloperatörer. Den trafiken är stulen och kostnaderna landar på alla andra aktörer som är del av den legala mobilkedjan. Mindre illegal trafik medför därför bättre priser för alla som väljer att jobba med en kvalitets-SMS-leverantör då det finns färre juridiska kostnader att täcka.

5. Faking kommer att öka – så var vaksam!

Även om operatörer blir bättre på att blockera illegala rutter kommer så kallad ‘faking’ att öka. Faking är jättesvårt att spåra och SMS-marknadsförare måste vara vaksamma. Genom SMS-faking kan obehöriga SMS-leverantörer manipulera meddelandets originaldata innan de skickar ut det. Det gör att det ser ut som om meddelanden kommer från någon det egentligen inte kommer ifrån. På så sätt landar kostnaderna på ett annat företag.

Så vad behöver du som konsument veta? Faking är svårt att spåra, även när operatörer hittar och stänger ner det kommer en illegal aktör inte att rapportera det till dig. Det betyder att du, så länge dina mottagare inte har förväntat sig ett meddelande och därför inte klagar när de inte får det, troligtvis aldrig kommer att få reda på att dina meddelanden inte levereras. Som marknadsförare bör du därför akta dig och se till att din SMS-leverantör är seriös och tillhandahåller bra kvalitet redan från början.

Kontakta oss