Mobilkommunikation inom vården – få uppmärksamhet med SMS

Covid-19 pandemin har skakat det globala sjukvårdssystemet. Sedan covidkrisen började har vårdpersonal riskerat sina liv, arbetat långa dagar, extra arbetspass och övertid för att rädda liv och media har rapporterat om problem med utbrändhet. Många vårdanställda idag har inte tid att sitta ner och läsa e-post eller ens kolla sina mobiltelefoner. Så hur kan du nå ut med viktiga meddelanden till dem som är svåra att nå?

Kommunikation inom hälso- och sjukvården är precis som i vilken annan sektor som helst - du måste nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt . Du behöver kommunicera både med både din personal och dina patienter. Utmaningen är ”hur” - eftersom många vårdanställda inte sitter framför en bärbar dator eller kollar sin e-post då och då. Vissa patienter läser inte sin e-post regelbundet eller föredrar andra kommunikationskanaler. Att skicka textmeddelanden är ett extremt effektivt sätt att kommunicera rätt meddelande till rätt person vid rätt tidpunkt.

SMS som en effektiv kommunikationsstrategi  för vårdorganisationer

Kommunikation via text, röst eller mobilapp är ett mycket bättre val för att få uppmärksamhet från vårdpersonal på viktiga meddelanden än e-post, för att  samarbetet på arbetsplatsen, arbetsplatsens säkerhet, interna processer och mycket mer.

SMS når alla mobiltelefoner och är det bästa valet för kommunikation av viktiga och tidskritiska meddelanden till vårdpersonal och patienter inom vårdorganisationer. Det beror på att 97% av alla textmeddelandena läses inom 5 sekunder, därför integrerar sjukhus och vårdinrättningar mobilkommunikation som en del av sin grundläggande kommunikationsstrategi.

Fördelar med SMS inom vården: kostnadsbesparingar, personaleffektivet och bättre samarbete 

Pga att både anställda och patienter får för mycket information och i olika kommunikationskanaler, är det lätt att missa viktig information. Detta kan påverka den operativa verksamheten. Lyckligtvis möjliggör uppkomsten av riktade meddelandetjänster och teknik att organisationer kan effektivisera informationsflödet och få uppmärksamhet på viktiga meddelanden. Vi vill gärna dela några användningsområden inom sjukvården: 

Patientpåminnelser minska kostnaderna för uteblivna möten

Missade tider innebär förlorade möjligheter att se andra patienter, vilket leder till ökade kostnader och längre väntetider. Det är också troligt att patienten kommer att behöva boka om tiden om den bokades långt i förväg. Skicka därför ett SMS för att påminna patienterna om deras tid, ge patienten en möjlighet att bekräfta, avbryta eller boka om. Genom att skicka påminnelser om tider kan antalet missade tider minskas. Patientpåminnelser har en positiv effekt på antalet uteblivna besök.

Patientuppföljning öka patientnöjdheten

SMS kan också skickas till patienter för uppföljningsändamål eller för att ge snabb information direkt, t ex:

  • för att informera om testresultat
  • för att informera patienter om tillgängligheten av deras resultat
  • för att informera patienter att ta sin medicin (automatiserade meddelanden)
  • för att skicka tack-SMS till blodgivare

Och mycket mer...

Skiftplanering - skicka en jobbförfrågan med SMS och hitta en ersättare 

Blir anställda sjuka i sista minuten? Behöver du hitta andra som kan komma in och täcka ett pass omedelbart? Att försöka ringa anställda eller kontakta en bemanningsfirma är både tidskrävande och dyrt. Att istället använda en meddelandetjänst för att skicka jobbförfrågningar i mobilen är ett perfekt sätt att kommunicera med jourpersonal, visstidsanställda och extra personal som kan bekräfta eller avvisa frågan med ett snabbt knapptryck. Det kommer att påskynda hela processen och spara tid och pengar. Att täcka ett vakant jobbpass internt är mindre kostsamt.

Men det är inte bara anställda som kan bli sjuka, oförutsedda händelser inträffar dagligen, vad händer om du kan använda textmeddelanden för sista minuten-ändringar för att maximera den dagliga intäkten och öka lönsamheten på din avdelning eller vårdinrättning? Uppdatera personalen om ändrad operationssal, utrustning och mycket mer.

Personalbemanning och samarbete skicka personliga meddelanden

Är det utbildningsdag eller en introduktion av en ny medarbetare? Tänk om du kan skicka en snabb påminnelse med en Google Map-länk till kurslokalen - inklusive ett meddelande om hur man kommer dit. Eller be om feedback och godkännande från medarbetarna innan du fattar ett beslut, genom en snabb SMS-enkät.

En kommunikationsplattform för mobila meddelanden kan ha en betydande effekt på hur vårdgivare engagerar och kommunicerar med personal och patienter i realtid, vilket kan leda till tidsbesparingar, ökad produktivitet och förbättrad vårdkvalitet.

Med vår plattform kan du automatisera både kommunikation- och workflowprocesser samt skapa intelligenta eskaleringsregler för att få uppmärksamhet på meddelanden som är viktiga. Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag. Eller följ oss på LinkedIn så får du ta del av intressanta nyheter från oss.Kontakta oss