Skydda ditt företag från artificiellt uppblåst SMS-trafik

I takt med att SMS-trafiken ökar i världen blir mobilanvändare alltmer utsatta för olika former av bedrägerier, däribland artificiellt uppblåst SMS-trafik (AIT). Denna typ av bedrägeri innebär att stora volymer av textmeddelanden skickas till mobilnummer utan mottagarnas samtycke eller kännedom. Det kan till exempel användas för spamming, phishing eller vidarebefordra användare till skadliga webbplatser och kan ha en signifikant påverkan på drabbade företag, mobilnätverksoperatörer och SMS-leverantörer som LEKAB.

Som företag är det viktigt att förstå farorna med artificiellt uppblåst SMS-trafik och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt företag mot denna typ av bedrägeri. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera olika metoder för att förhindra och upptäcka artificiellt uppblåst SMS-trafik, inklusive CAPTCHAs, övervakning av ovanliga trafikmönster, implementering av säkerhetsprotokoll och användarutbildning.

Vad är artificiellt uppblåst SMS-trafik? 

Artificiellt uppblåst SMS-trafik syftar på en typ av bedrägeri där stora volymer av textmeddelanden skickas till mobiltelefonnummer utan mottagarnas samtycke eller kännedom. Detta görs oftast genom att använda automatiserade system, såsom botar, för att skicka meddelandena. Dessa meddelanden kan vara spam, smishing-försök eller försök att vidarebefordra användare till skadliga webbplatser. Artificiellt uppblåst SMS-trafik kan också användas för att uttömma SMS-kapaciteten på utpekade mobiltelefonnummer, vilket gör det otillgängligt för legitim användning.

Så förhindrar och upptäcker du artificiellt uppblåst SMS-trafik

Det finns flera sätt att förhindra och upptäcka artificiellt uppblåst SMS-trafik:

  1. Användning av CAPTCHAs: Detta är ett enkel test som kan användas för att avgöra om en användare är en människa eller en bot.

  2. Övervakning av ovanliga trafikmönster: Mobilnätverksoperatörer och tjänsteleverantörer kan övervaka sina nätverk för ovanliga trafikmönster.

  3. Implementering av säkerhetsprotokoll: Säkerhetsprotokoll som 2-faktorautentisering och kryptering kan skydda användardata och förhindra obehörig åtkomst till meddelandesystem.

  4. Regelbunden uppdatering av anti-virusprogramvara skyddar enheter från skadlig programvara som kan användas för att artificiellt blåsa upp SMS-trafik.

  5. Användarutbildning och rapporteringsmekanism: Genom att utbilda användare om riskerna med artificiellt uppblåst SMS-trafik och tillhandahålla dem med en mekanism för att rapportera misstänkta meddelanden kan hjälpa till att identifiera och förhindra bedrägerier. 

Varför LEKAB är det bästa valet för din SMS-tjänst

LEKAB strävar efter att erbjuda våra kunder den bästa servicen och säkerheten, och vårt team övervakar ständigt efter ovanliga trafikmönster. Lita på LEKAB med din SMS-tjänst och skydda ditt företag mot artificiellt uppblåst SMS-trafik.

 

OM LEKAB

LEKAB är en leverantör av mobila meddelandetjänster, messaging api:er och mjukvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering . Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda i mobilen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet samt kundupplevelsen genom mobila kanaler. Vill du veta mer eller fråga oss om råd? Kontakta oss!

Kontakta oss