Incidenthantering

Informera och sätt in rätt resurser snabbt vid incidenter

Incidenthantering kan användas för att alarmera, aktivera och kalla in resurser vid kritiska eller akuta händelser för att snabbt hantera den uppkomna situationen och vidta åtgärder. Allt för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten.

En lösning för bemanning och kommunikation i tidskritiska situationer

Med vår SMS-lösning för incidenthantering kan du automatisera hela kommunikationskedjan vid incidenter för att minimera skador, förlorade intäkter och hantera företagets förtroende på marknaden. Du kan snabbt lokalisera tillgänglig personal med rätt kompetens, kalla in de som behövs när de behövs och hålla beredskapsledare informerade under tiden.

Varför ska jag automatisera kommunikationen?

När en incident inträffar är varje sekund viktig. Tydlig och omedelbar information är avgörande. Med lösningen incidenthantering kan du snabbt och effektivt nå ut till alla berörda parter direkt och frigöra tid från hanteringen, för att istället fokusera på själva incidenten. Med en automatiserad kommunikationsprocess är det lättare att säkerställa att processer efterlevs. Dessutom undviks fel som lätt kan uppstå i tidskritiska situationer på grund av den mänskliga faktorn. 

Incidenthantering

Vilka fördelar finns med incidenthantering?

Lekab-check-medium
Snabba upp kommunikationsprocessen

Spara tid när den är som mest värdefull. Med en automatiserad lösning frigör du tid som annars går åt när du ska informera andra och kalla in personal manuellt via telefon eller e-mail. Du får svar på sekunden.

Lekab-check-medium
Behåll fokus på incidenten

Med automatiserade kommunikations-processer kan du och dina kollegor ägna er åt att samordna och hantera insatsen och rädda företagets tillgångar genom att behålla fokus på att hantera incidenten och få svar direkt.

Lekab-check-medium
Minimera risken för misstag

En automatiserad lösning gör att processer som finns följs utan avvikelser och att fel på grund av den mänskliga faktorn minimeras. Behöver du väcka någon mitt i natten kan en automatisk röstuppringning vara effektivt.

Hur fungerar det?

Med vår lösning för incidenthantering når du snabbt de resurser som behövs aktiveras med SMS och automatisk röstuppringning.

  • Mobilisera tvärfunktionella team på sekunden från datorn, mobilen eller paddan.
  • Systemet kontaktar automatiskt nästa person i listan om någon inte kan ta ett uppdrag eller svarar inom en viss tid.
  • När alla positioner i teamet (t ex beredskaps- eller kristeam) har fyllts eller det inte finns någon mer att kontakta skickas en rapport via SMS till den som startade inkallelsen.
  • Följ förloppet i realtid på en webbaserad dashboard. Du kan även ta ut en händelselogg för vidarerapportering.
Om plattformen
Plattform-mockup-2-ny (1) – Redigerad

Områden & tillämpningar

Lekab-dashboard
IT-system

Alla företag är beroende av IT-system för att verksamheten ska fungera. Om problem uppstår är det viktigt att snabbt kunna kommunicera med berörda parter för att åtgärda problemet och säkerställa att arbetet snabbt återgår till det normala.

Incidenter
Incidenter

Små och stora incidenter kan utgöra fara för människors liv och hälsa eller omfattande skada på egendom. Med lösningen incidenthantering kan du både informera ett större antal människor samt hitta och kalla in och samordna olika typer av  resurser som behöver finnas på plats.

crisis communication
Kriskommunikation

Plötsliga incidenter kan skapa oro. Ett företags sätt att reagera och kommunicera med anställda och kunder kan vara skillnaden mellan att få bra respons eller ett skadat förtroende och varumärke. Med vår plattform kan du informera  både internt och externt i mobila kanaler.

Fler fördelar med lösningen för incidenthantering

Lekab-konversation
Mobilanpassad

Lösningen är designad och anpassad för mobila enheter. Påbörja ett flöde och följ processen från mobilen, surfplattan eller datorn.

Lekab-användarvänligt
Lättanvänd

Användargränssnittet är intuitivt och lättanvänt. Det minimerar risken för fördröjningar och felkällor. Förinställda mottagargrupper och mallar finns för olika meddelanden som möjliggör snabb kommunikation.

Lekab-cloud
Tillförlitlig

Den automatiserade lösningen är molnbaserad och har hög tillgänglighet och prestanda, vilket är nödvändigt i tidskritiska situationer. Det är också en styrka utfall att IT-systemen ligger nere.

Lekab-flexibelt
Flexibel

Incidenthanteringen är flexibel och erbjuder olika kommunikationsflöden beroende på behov. Du får funktioner optimerade för att hitta rätt resurser, kan följa alla processer i realtid och säkerställa att mottagare har all viktig information lättillgängligt i telefonen.Skärmavbild 2021-09-29 kl. 12.28.37
Lär dig mer om vår incidenthanteringslösning

När något oförutsett inträffar är det viktigt att kunna snabbt aktivera olika resurser för att hantera den uppkomna situationen. Det är därför avgörande att kunna skicka, hantera och ta emot information till rätt personer i rätt tid.

I guiden får du bland annat läsa om:
  • När och varför incidenthantering behövs
  • Hur incidenthanteringen fungerar
  • Hur du kan förbättra ditt företags kommunikationsprocess med SMS

Ladda ner broschyren

Vill du veta mer om vår lösning för incidenthantering?
Boka demo Kontakta oss