Förbered för avbrott: skicka SMS-notis vid driftstopp

Att hålla kunder informerade om serviceavbrott, planerat underhåll eller andra viktiga händelser skapar förtroende och ökar kundnöjdheten. Det möjliggör även snabba svar och minimerar påverkan på kundupplevelsen. Upptäck hur proaktiva SMS-notifikationer kan stärka relationen mellan företag och kunder samtidigt som den underlättar verksamheten.

Effektiv kundkommunikation är avgörande för företag inom sektorer som fastighetservice och infrastrukturtjänster. SMS är en effektiv kommunikationskanal för att leverera aktuella och meddelanden, uppdateringar, varningar och påminnelser till hyresgäster, abonnenter och kunder. SMS-meddelanden säkerställer att mottagarna snabbt informeras och förbereds för nedtid, från planerat underhåll till oväntade och oförutsedda störningar och avbrott. Genom detta proaktiva tillvägagångssätt förbättras kundnöjdheten och bidrar till en smidig och effektiv hantering av operativa utmaningar.

Att nå kunder via e-post är inte lika enkelt och effektivt som SMS. SMS når mottagarna, oavsett situation, direkt i mobiltelefonen, vilket minimerar oro och frustration om kanalen används på rätt sätt. Här kommer några exempel på hur olika branscher kan dra nytta av att använda SMS-notiser för att få uppmärksamhet och kommunicera med sina kunder vid serviceavbrott.

Warehouse

 

Industri, lager och distributionscenter

 

För företag och industrier som hanterar tillverkning, lager och distributionscenter är det avgörande att hålla sina kunder informerade vid eventuella serviceavbrott. Genom att skicka ut en SMS-notifikation kan du snabbt nå dina affärspartners och meddela dem om förväntade avbrott och beräknad återställningstid. Detta ger dem möjlighet att planera i förväg och minska eventuella driftsstörningar.

 Drift notis SMS 3

Tools

 

Fastighet- och fastighetsservicebolag med underhållsarbeten


Genom att använda SMS kan du snabbt och effektivt meddela hyresgäster, entreprenörer om planerade underhållsarbeten, som VVS-reparationer, elservice eller gemensamma utrymmen som ska renoveras. Detta skapar transparens och förtroende hos hyresgästerna och visar att företaget är kundorienterat och serviceminded.

Transport

 

Transport

 

Inom transportsektorn är tillförlitlig kommunikation avgörande för att undvika obehagliga överraskningar för passagerare och fraktleverantörer. Genom att använda SMS kan du informera om förseningar på grund av väg- eller tågunderhåll, trafikstockningar eller olyckor. Detta ger dina kunder möjlighet att planera om sina resor i förväg och öka förståelsen vid eventuella förseningar vilket bidrar till att minska stressen i situationer med oplanerade avbrott.

Drift notis SMS 4-1

Road

 

Infrastruktur

 

El-, vatten-, väg-, och bredbandsinfrastruktur spelar en central roll i samhället, och avbrott i dessa tjänster kan ha allvarliga konsekvenser. Med SMS-notifikationer kan myndigheter och tjänsteleverantörer snabbt meddela invånarna om planerade strömavbrott, vattenavstängningar eller vägarbeten. Detta hjälper till att minimera störningar och öka medvetenheten om förändringar i infrastrukturen.

Drift notis SMS 2-1

IT infrastruktur

 

IT-infrastruktur

 

För företag som hanterar IT-infrastruktur, såsom datacenter och nätverksanläggningar, är snabb och effektiv kommunikation avgörande vid driftsstörningar eller planerat underhåll. Håll berörda parter informerade om pågående arbeten och förväntad återställningstid med SMS. Detta minimerar risken för avbrott i verksamheten och visar att du är proaktiv när det gäller att hantera IT-relaterade utmaningar.

Sjukvård

 

Hälso- och sjukvård

 

Hälso- och sjukvårdssektorn har nyligen stått inför utmaningar med att få tillgång till system på grund av strömavbrott och hackerattacker. Att implementera SMS-notifikationer kan vara fördelaktigt både för patienter och internkommunikation. Att använda SMS för att kommunicera med dina patienter vid serviceavbrott är effektivt för att bygga och bevara förtroendet. Du kan exempelvis instruera patienter om inställd tid och be patienter att kontakta vårdenheten för att boka om tiden.

Genom att vara transparent och proaktiv i din kommunikation kan du minska oro och frustration och samtidigt stärka ditt varumärke som en pålitlig och ansvarstagande leverantör.

OM LEKAB
LEKAB erbjuder mobila meddelandetjänster, SMS-API:er och programvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering. Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda via mobiltelefonen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet och kundupplevelse i mobila kanaler. Vill du veta mer eller be oss om råd? Kontakta oss!

Get in touch