Hur vårdgivare kan förbättra patientkommunikationen med SMS: en översikt inklusive användningsområden

I dagens digitala era förväntar vi konsumenter oss en sömlös kommunikation med företag, detsamma gäller för vårdgivare och deras patienter. Oavsett om det är en offentlig vårdgivare eller en privat mottagning strävar varje vårdgivare efter att förbättra patientnöjdheten, minska administrativa kostnader och förbättra resultatet. Kommunikation med patienter inom vården i Norden sker vanligtvis via olika kanaler, inklusive personliga besök, telefonsamtal, fysiska brev, e-post och online-meddelanden via 1177, SMS och mer.

Patientkommunikation i Sverige: Hur 1177 Vårdguiden och meddelandefunktioner i appar förändrar vårdleveransen

Det är viktigt att notera att kommunikationskanaler och system inom sjukvården kan skilja sig åt mellan olika länder. I Sverige är det till exempel regionerna som ansvarar för vårdleveransen och har egna bokningssystem och kommunikationskanaler för patienter. Så här fungerar patientkommunikationen i Sverige med 1177 Vårdguiden och meddelandefunktioner i appar.

1177 Vårdguiden är en online-plattform och ett värdefullt verktyg för patient-kommunikation. Genom att ge patienter information och råd om egenvård kan 1177 bidra till att förhindra onödiga vårdbesök och minska arbetsbelastningen för vårdgivare. Meddelandefunktionen i appen är ett nytt sätt för patienter att kommunicera med vårdgivare i Sverige.

Genom att låta patienter kommunicera med vårdgivare digitalt kan meddelande-funktionen i appen bidra till att frigöra resurser och minska väntetider för besök och konsultationer. Patienter kan ställa frågor och få råd i realtid utan att behöva ringa eller besöka en vårdinrättning.

Överlag ses införandet av meddelandefunktionen i appen som ett positivt steg för patientkommunikation. 1177 Vårdguiden är kopplat till svenskt BankID, vilket ger en extra säkerhetsnivå och kryptering för patienters personliga och medicinska information. När patienter loggar in på 1177 Vårdguiden med sina BankID-uppgifter verifieras deras identitet, och deras anslutning till plattformen krypteras, vilket säkerställer att deras data skyddas mot obehörig åtkomst eller avlyssning. När vårdgivare i Sverige fortsätter att omfamna nya teknologier och kommunikations-kanaler är meddelandefunktionen i appen troligtvis en allt viktigare del av patientresan och den övergripande vårdleveransen.

Personlig patientkommunikation: rollen för SMS inom vården

Framväxten av nya kommunikationskanaler ökar kanalkomplexiteten. E-post, SMS och nyare OTT-kanaler som WhatsApp har alla sina fördelar och nackdelar, och vårdgivare bör beakta behoven och preferenserna hos sina patienter när de bestämmer vilka kanaler de ska använda. Genom att erbjuda flera kommunikations-kanaler kan vårdgivare erbjuda patienter en mer personlig och sömlös upplevelse, vilket leder till förbättrad patientengagemang och patientnöjdhet.

SMS-meddelanden är ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med patienter och kan användas för påminnelser om bokade tider, uppföljningsmeddelanden osv. Mobila meddelandekanaler gör det möjligt för vårdgivare att kommunicera med patienter i realtid, vilket underlättar att svara på patientens behov och bekymmer. Detta förbättrar inte bara patientnöjdheten, utan hjälper också till att minska administrativa kostnader genom att effektivisera kommunikationen och eliminera behovet av tidskrävande telefonsamtal eller personliga möten. SMS är särskilt effektivt för tidskänslig kommunikation, eftersom patienter troligen läser och svarar på SMS-meddelanden snabbt (mer om fördelar med sms här) , medan e-postmeddelanden kan förbli olästa i inkorgen eller hamna i skräppostfiltret.

Fördelarna med SMS i daglig sjukvård

I dagens snabbrörliga värld söker vårdgivare ständiga nya och innovativa sätt att effektivisera sin dagliga verksamhet och förbättra patientvården. En sådan metod är användningen av SMS. Genom att utnyttja SMS-teknologi kan vårdgivare kommunicera med sina patienter i realtid, underlätta bokning och ombokning av tider och skicka påminnelser om kommande bokade tider, samtidigt som de sparar tid och minskar den administrativa arbetsbelastningen. Här är några användningsområden för sk smart messaging i den dagliga verksamheten inom sjukvård:

  1. SMS bokningar : för att underlätta läkarbesök eller "onlinerådgivning" dvs att låta patienter kommunicera med vårdgivare i realtid och därmed förbättra tillgången till vård och minska behovet av personliga besök.

  2. SMS bokningspåminnelser - för att minska antalet uteblivna besök och spara administrativ personals tid och ansträngning vid hantering av bokade tider.

  3. Uppföljning efter besök - för att kontrollera om patienten mår bättre, ge ytterligare information om deras tillstånd eller schemalägga ett uppföljningsbesök. Detta förbättrar patientnöjdheten och bidrar till att minska återinskrivningar.

  4. SMS-påminnelse för medicinering: to help patients stay on track with their medication regimen, improving outcomes and reducing the risk of complications.

  5. SMS för testresultat:  för att uppmärksamma patienten om testresultat . Detta kan göras på ett säkert och snabbt sätt, vilket förbättrar patientnöjdheten och minskar behovet av uppföljningssamtal.

  6. Tack SMS: för att tacka blodgivare för deras bidrag.

  7. SMS patientenkäter och NPS: för att förbättra patientupplevelsen, identifiera områden för förbättring och förbättra kommunikationen med patienter.

  8. Utbildnings-SMS: för att leverera hälsoupplysningsinformation till patienter, sprida behandlingsalternativ och information om egenvård för att förbättra resultat och minska risken för komplikationer.

Sammanfattningsvis är 1177 Vårdguiden och meddelandehantering i appar utmärkta kanaler för kommunikation med patienter. Vårdgivare bör dock också beakta behoven och preferenserna hos sina patienter när de beslutar vilka kanaler de ska använda, särskilt för tidskänsliga meddelanden. Genom att använda flera kommunikationskanaler kan vårdgivare erbjuda personliga och sömlösa patientupplevelser, vilket leder till ökat engagemang och nöjdhet. I slutändan måste vårdgivare omfamna nya kommunikationskanaler för att förbättra patientnöjdhet och operationell effektivitet i den dagliga verksamheten. 


Om LEKAB
LEKAB erbjuder mobila meddelandetjänster, SMS-API:er och programvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering. Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda via mobiltelefonen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet och kundupplevelse i mobila kanaler. Vill du veta mer eller be oss om råd? Kontakta oss!

 

Jag vill veta mer