Därför ska du tänka till innan du väljer SMS-leverantör till ditt företag

Ett SMS är i sin grundform ett textmeddelande med upp till 160 tecken som skickas över mobilnätet. Hur det fungerar rent tekniskt styrs av mobilstandarden för GSM. Oavsett om du skickar ett SMS från en mobil till en annan eller från en företagsapplikation till en mobil eller omvänt och oavsett var du befinner dig i världen ser SMS:et i stort sett likadant ut. På grund av denna standardisering kan valet av en SMS-leverantör kännas som ett oviktigt beslut. Men det är viktigt att komma ihåg att inte alla SMS-leverantörer är likvärdiga och valet av leverantör kan ha stor inverkan på ditt företag. Låt inte priset vara den enda avgörande faktorn, ta dig tid att undersöka och jämföra olika SMS-leverantörer för att hitta den bästa lösningen för ditt företags behov.

SMS – en standardprodukt eller kvalitetstjänst?

Bakom varje skickat SMS finns ett helt ekosystem som samverkar för att meddelandet ska komma fram till rätt mottagare, oavsett var hen befinner sig, i rätt tid och med rätt innehåll. Kedjan från företag till mottagare byggs upp av olika aktörer, från mobiloperatörer till SMS-aggregatörer och systemintegratörer som erbjuder SMS-trafik integrerad i tjänster till företag.

SMS-aggregator-cycle

När du använder SMS för att göra affärer har alla länkar i kedjan betydelse för hur du lyckas. Från att påminna om tandläkarbesök, informera om försenade flyg och leverera engångslösenord för inloggning till att bekräfta köp av biljetter eller informera lojala kunder om nya erbjudanden. SMS som inte levereras som de ska leder lätt till frustrerade och missnöjda kunder, med badwill för företaget som följd. I värsta fall blir resultatet förlorade affärer.

För att säkerställa den kvalitet du önskar är det viktigt att förstå vad man ska leta efter när man väljer en SMS-leverantör. En grundläggande förståelse för hur dina SMS-meddelanden kommer att levereras av en given leverantör baserat på deras relationer med operatörer och aggregatorer kommer att hjälpa dig att göra ett informerat val.

Ett globalt ekosystem levererar alla SMS

En viktig aspekt för att skapa en effektiv meddelandeekosystem är att se till att alla parter får lämplig ersättning. Mobiloperatörer, som tillhandahåller infrastrukturen, får betalt för trafiken som skickas till deras mobilnät. Mobiloperatörernas kompensation styrs normalt genom individuella samarbetsavtal i varje led i kedjan.

Med över 1 000 mobiloperatörer världen över finns det oftast många alternativa vägar att skicka ett SMS från en viss plats till en annan. De flesta leverantörer drar nytta av den valmöjligheten för att försöka hitta den mest kostnadseffektiva rutten för att leverera meddelanden. I de flesta fall kommer också delar av de besparingar som görs dig som företag till godo genom att du i din tur får ett lägre pris per SMS.

SMS-leverantörernas möjligheter att välja mellan olika rutter kan också hjälpa till att förbättra kvaliteten i SMS-leveransen. För dig som använder SMS i din affärskommunikation betyder redundanta rutter till exempel att du kan få dina SMS omstyrda via en annan rutt om den direkta kopplingen in till en viss operatörs nät skulle fallera.

SMS-routing-cycle

I exemplet i bilden ovan kostar det 0,04 € för SMS-leverantören att skicka ett SMS direkt till Operatör B. Operatör A betalar å andra sidan bara 0,02 € för att skicka ett SMS till operatör B:s nät och kan därför erbjuda SMS-leverantören att skicka till Operatör B via dem för 0,03 €. Även om Operatör A nu gör en förtjänst på 0,01 € för varje SMS som denne ”vidareförmedlar” får SMS-leverantören sitt SMS levererat till ett lägre pris än om man skickat det direkt till Operatör B.

Flexibilitetens baksida

Så länge varje länk i kedjan fungerar korrekt, får du fördelar från det avancerade SMS-ekosystemet. Men vissa utmaningar uppstår när trafiken ruttas via oauktoriserade eller oreglerade vägar. Vägar med dålig kapacitet eller för många steg leder till sen leverans och det finns en risk för felhantering av SMS-innehåll, vilket resulterar i leveransfel. Oärliga parter kan också använda olika bakvägar för att få tillgång till en operatörs mobilnät utan att betala. Priset för dessa SMS kommer vara lågt, men du kommer i slutändan att betala priset genom dålig kvalitet på meddelanden och leveransservice. 

Om misstag sker är det osannolikt att du får någon feedback om vad som hänt eller varför. Om du får leveransinformation finns det en hög risk att oetiska leverantörer förfalskar leveransbekräftelserna. De flesta operatörer övervakar därför kontinuerligt vad som händer i deras nätverk och arbetar för att upptäcka och blockera dessa typer av parasiter. Rutter med för dålig kapacitet eller rutter med alltför många steg i kedjan kan leda till att SMS:et når mottagaren alldeles för sent, när det kanske inte längre är relevant. En annan risk är att funktionaliteten hos de aktörer som hanterar meddelandet längs vägen inte är tillräcklig. Resultatet blir då att meddelandet når mottagaren med felaktigt innehåll eller felaktig avsändare. I värsta fall kommer det inte fram överhuvudtaget.

Operatörer som i snabb takt lär sig att vara uppmärksamma på vad som händer i deras nät kan när som helst upptäcka och stänga ute fuskande aktörer. För dig som användare innebär det att tjänsten upphör att fungera på en gång. Kvalitetsupplevelsen blir med andra ord inte bättre än kvaliteten på hela kedjan. Den rutt som används för att skicka ett SMS är helt avgörande för om ett meddelande kommer fram i rätt tid, till rätt mottagare och med rätt innehåll.

Kvalitetsleverantörer arbetar därför aktivt med att löpande uppdatera sina operatörsrelationer och avtal med operatörer och aggregatörer för att säkerställa att alltid kan leverera SMS med hög kvalitet och god leveransprecision, att kapaciteten finns, och att de hela tiden har rätt information om vilken operatör som hanterar vilka nummer, oavsett portering eller roaming.

Kvalitets-SMS är det självklara valet för företag med viktiga textmeddelanden att skicka och som vill vara säkra på att det levereras i tid. LEKAB erbjuder dig högkvalitativ SMS-leverans över hela världen. Direkt integration med vårt system gör att du kan automatisera många processer relaterade till att skicka A2P SMS-meddelanden. Ladda ner vår guide för att läsa mer!

QualitySMS_Frontpage- SMALL
Läs mer om kvalitets-SMS i vår guide

Kvalitets-SMS innebär säkra och stabila direktkopplingar mot mobiloperatörerna, med förbetalda interconnectavgifter med leveransgaranti.

Kvalitets-SMS är det självklara valet för de företag som har ett viktigt SMS-meddelande att skicka, och som vill vara säker på att det kommer fram i rätt tid.

Ladda ned vår guide för att läsa mer!