Därför ska du tänka till innan du väljer SMS-leverantör till ditt företag

SMS – en standardprodukt eller kvalitetstjänst?

Ett SMS är i sin grundform ett textmeddelande med upp till 160 tecken som skickas över mobilnätet. Hur det fungerar rent tekniskt styrs av mobilstandarden för GSM. Oavsett om du skickar ett SMS från en mobil till en annan eller från en företagsapplikation till en mobil eller omvänt och oavsett var du befinner dig i världen ser SMS:et i stort sett likadant ut. Med en så standardiserad produkt kan valet mellan den ena leverantören av SMS-tjänster till ditt företag och den andra kännas betydelselös. Kanske tänker du att när tjänsten ändå är densamma är det enklaste att låta priset avgöra. Men verkligheten är inte riktigt så enkel.

Bakom varje skickat SMS finns ett helt ekosystem som samverkar för att meddelandet ska komma fram till rätt mottagare, oavsett var hen befinner sig, i rätt tid och med rätt innehåll. Kedjan från företag till mottagare byggs upp av olika aktörer, från mobiloperatörer till SMS-aggregatörer och systemintegratörer som erbjuder SMS-trafik integrerad i tjänster till företag.

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 11.22.03

När du använder SMS för att göra affärer har alla länkar i kedjan betydelse för hur du lyckas. Från att påminna om tandläkarbesök, informera om försenade flyg och leverera engångslösenord för inloggning till att bekräfta köp av biljetter eller informera lojala kunder om nya erbjudanden. SMS som inte levereras som de ska leder lätt till frustrerade och missnöjda kunder, med badwill för företaget som följd. I värsta fall blir resultatet förlorade affärer.

När du väl valt SMS-leverantör och lanserat en tjänst är det inte mycket du själv kan göra för att säkerställa att dina meddelanden kommer fram som de ska. För att kvalitetssäkra leveransen av dina SMS måste du tänka efter före. Redan i valet av integratörspartner är det viktigt att förstå hur man säkrat upp leveransen bakåt genom sunda relationer med operatörer och aggregatörer.

Ett globalt ekosystem levererar alla SMS

En hörnsten i ett välfungerande SMS-ekosystem är att alla aktörer, från mobiloperatörer till systemintegratörer, får rättvist betalt för sitt bidrag.

Mobiloperatörernas kompensation styrs normalt genom individuella samarbetsavtal i varje led i kedjan. Med över 1 000 mobiloperatörer världen över finns det oftast många alternativa vägar att skicka ett SMS från en viss plats till en annan. De flesta leverantörer drar nytta av den valmöjligheten för att försöka hitta den mest kostnadseffektiva rutten för att leverera meddelanden. I de flesta fall kommer också delar av de besparingar som görs dig som företag till godo genom att du i din tur får ett lägre pris per SMS.

SMS-leverantörernas möjligheter att välja mellan olika rutter kan också hjälpa till att förbättra kvaliteten i SMS-leveransen. För dig som använder SMS i din affärskommunikation betyder redundanta rutter till exempel att du kan få dina SMS omstyrda via en annan rutt om den direkta kopplingen in till en viss operatörs nät skulle fallera.

Bild_1

I exemplet i bilden nedan kostar det 0,04 € för SMS-leverantören att skicka ett SMS direkt till Operatör B. Operatör A betalar å andra sidan bara 0,02 € för att skicka ett SMS till operatör B:s nät och kan därför erbjuda SMS-leverantören att skicka till Operatör B via dem för 0,03 €. Även om Operatör A nu gör en förtjänst på 0,01 € för varje SMS som denne ”vidareförmedlar” får SMS-leverantören sitt SMS levererat till ett lägre pris än om man skickat det direkt till Operatör B.

Flexibilitetens baksida

Så länge varje led i kedjan tar sitt ansvar erbjuder det sofistikerade ekosystemet många fördelar för dig som använder SMS-tjänster i din affärsverksamhet. Utmaningar uppstår när trafiken tar vägar som inte är godkända och reglerade i avtal mellan operatörerna. Risken finns då att du inte längre kan lita på att dina SMS kommer fram som de ska.

Rutter med för dålig kapacitet eller rutter med alltför många steg i kedjan kan leda till att SMS:et når mottagaren alldeles för sent, när det kanske inte längre är relevant. En annan risk är att funktionaliteten hos de aktörer som hanterar meddelandet längs vägen inte är tillräcklig. Resultatet blir då att meddelandet når mottagaren med felaktigt innehåll eller felaktig avsändare. I värsta fall kommer det inte fram över-huvudtaget.

Oseriösa aktörer kan också utnyttja olika bakvägar för att komma åt en operatörs mobilnät utan att betala för det. Priset som erbjuds SMS-leverantören kan då vara lågt, men risken är stor att du som användare får betala notan i form av dålig kvalitet. Du har ingen aning om hur dina SMS ser ut när de når mottagaren, när de levereras eller ens om de levereras. Med största sannolikhet får du som avsändare i alla dessa fall heller ingen återkoppling på vad som hänt och varför. Antingen får du inga leveransbesked alls, eller så är risken att de är fejkade.

Operatörer som i snabb takt lär sig att vara uppmärksamma på vad som händer i deras nät kan när som helst upptäcka och stänga ute fuskande aktörer. För dig som användare innebär det att tjänsten upphör att fungera på en gång.

Kvalitetsupplevelsen blir med andra ord inte bättre än kvaliteten på hela kedjan.Den rutt som används för att skicka ett SMS är helt avgörande för om ett meddelande kommer fram i rätt tid, till rätt mottagare och med rätt innehåll.

Kvalitetsleverantörer arbetar därför aktivt med att löpande uppdatera sina operatörsrelationer och avtal med operatörer och aggregatörer för att säkerställa att alltid kan leverera SMS med hög kvalitet och god leveransprecision, att kapaciteten finns, och att de hela tiden har rätt information om vilken operatör som hanterar vilka nummer, oavsett portering eller roaming.

QualitySMS_Frontpage- SMALL
Läs mer om kvalitets-SMS i vår guide

Kvalitets-SMS innebär säkra och stabila direktkopplingar mot mobiloperatörerna, med förbetalda interconnectavgifter med leveransgaranti.

Kvalitets-SMS är det självklara valet för de företag som har ett viktigt SMS-meddelande att skicka, och som vill vara säker på att det kommer fram i rätt tid.

Ladda ned vår guide för att läsa mer!