Informera och engagera anställda med dessa 3 strategier för SMS-kommunikation

SMS-kommunikation har blivit en alltmer populär metod för att informera och engagera medarbetare. Men att skicka ut textmeddelanden utan en tydlig strategi är inte tillräckligt för att nå ut till anställda. Överväg följande tre strategier för att få ut det mesta av din verksamhets SMS-lösning på arbetsplatsen.

1. Anpassa din SMS-kommunikation till dina anställdas behov

För att säkerställa att dina meddelanden till anställda är relevanta och uppskattade måste du förstå deras behov och förväntningar. Fundera på vilken information som är viktigast för dem, när de troligtvis uppskattar att ta emot ett textmeddelande och i vilken kanal. Till exempel, om du har en stor arbetsstyrka som arbetar remote eller flexibelt, kan SMS vara ett utmärkt sätt att kommunicera tidskänslig information, såsom schemaförändringar eller viktiga nödmeddelanden. Det är viktigt att ha en god balans mellan att hålla kontakt och inte vara för påträngande, se därför till att etablera riktlinjer för frekvens och timing. Och glöm inte att vara personlig i dina meddelanden. Till exempel, kalla dina anställda vid deras namn i meddelanden som "Hej, Anna" för att engagera och få dem att känna sig mer uppskattade.

2. Främja samarbete mellan affärsutveckling och IT

Ett nära samarbete mellan affärsutvecklings- och IT-avdelningen är avgörande för att maximera effekten av ditt företags SMS-kommunikation. Team som HR, operations och marknadsföring har ofta bra idéer för att förbättra SMS-kommunikation internt, medan IT ansvarar för att implementera nya system. Genom nära samarbete mellan avdelningarna kan du se till att SMS-kommunikationen skapar värde för din verksamhet. IT kan ge affärsutvecklingen insikter i vad ett nytt system kan erbjuda tekniskt, medan affärsutvecklingen kan hjälpa IT att förstå affärsmöjligheten som driver införandet av ett nytt system eller kanal.

3. Fördelarna med tvåvägskommunikation på arbetsplatsen

SMS kan vara ett värdefullt verktyg för att underlätta tvåvägskommunikation mellan anställda och ledningen. Istället för att endast skicka enkelriktade meddelanden till anställda, överväg att använda SMS som en plattform för dialog och feedback genom tvåvägs-SMS. Uppmuntra anställda att svara på meddelanden, ställa frågor och dela sina åsikter. Detta hjälper inte bara till att skapa en mer engagerad och involverad arbetsstyrka, utan kan också ge värdefulla insikter i anställdas tankar och känslor. Genom att främja en öppen dialog mellan anställda kan du bygga en mer samarbetsvillig och produktiv arbetsplatskultur.

Use cases för SMS-kommunikation med anställda

  • Bemanning: se till att anställda hålls uppdaterade med viktig information, såsom ändringar i schema eller skift. Andra användningsområden kan innefatta hantering av ledighet eller semesteransökningar och tillhandahållande av viktig information. Användarteam inkluderar; operations, bemanning, teamledare, coaching och human resources (HR).
  • Internkommunikation: använd SMS för att hålla anställda informerade om företagsnyheter och evenemang. Användningsområden kan inkludera samarbete inom team, delning av information eller uppdateringar, tillhandahållande av utbildnings- eller utvecklingsmöjligheter, hantering av uppgifter eller projekt och genomförande av enkäter eller feedback. Användarteam inkluderar; företagskommunikation, marknadsföring, public relations, HR och IT.

  • Incidenthantering: se till att kritisk information kommuniceras snabbt och effektivt under en kris. Användarteam inkluderar; säkerhet, IT-operations, business continuity och riskhantering.

Genom att införa SMS-kommunikation på din arbetsplats kan du effektivt hålla dina anställda informerade och engagerade. Genom att ta hänsyn till dina anställdas behov, främja samarbete mellan affärsutveckling och IT och få feedback från anställda, kan du säkerställa att din SMS-kommunikationsstrategi blir lyckad.

OM LEKAB
LEKAB är en leverantör av mobila meddelandetjänster, messaging api:er och mjukvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering . Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda i mobilen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet samt kundupplevelsen genom mobila kanaler. Vill du veta mer eller fråga oss om råd? Kontakta oss!

 

Jag vill veta mer