LEKABs tjänst Mobilräddarna upphör

Med LEKABs Mobile Lifesaver förkortas tiden till hjärtlungräddning med hjälp av frivilliga "Mobilräddare" som kan påbörja HLR vid misstänkt hjärtstopp i väntan på ambulans. I takt med att svenska mobiloperatörer inte längre erbjuder positionering via mobilnätet vidareutvecklar LEKAB inte längre tjänsten. Nu läggs tjänsten ned och Region Norrbotten fortsätter med en annan leverantör.

LEKABs tjänst  ”Mobile LifeSaver” lanserades 2010 och utvecklades ursprungligen som ett samhällsnyttigt pro bono-projekt i nära samarbete med ett forskningsteam på Karolinska Institutet. 2012 tilldelades priset Östen Mäkitalo Scholarship award för det ”banbrytande och innovativa projektet SMS Livräddare”. Priset instiftades av Telia Sonera & Stockholm School of Economics med betoning på innovation och entreprenörskap. Region Norrbotten med sina 250 000 invånare har använt tjänsten Mobilräddarna sedan 2014.

LEKAB är experter på mobil kommunikation och har lång erfarenhet av att utveckla och skräddarsy smarta meddelandetjänster till både företag och verksamheter inom offentlig sektor.  

 

Vi är stolta över att arbeta med regioner och kunder inom hälso- och sjukvårdssektorn för att utveckla mobila meddelandetjänster och kommunikationsstrategier för snabb & hög uppmärksamhet. SMS i kombination med röstmeddelanden och den nya standarden RCS förbättrar både service till patient och interna processer i den dagliga verksamheten vid t ex akut bemanning", säger Tomas Stark, initiativtagare till utvecklingsprojektet Mobile Lifesaver.

 

Om tjänsten Mobilräddarna

I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans räddar liv både i glesbygd och i tätort. Att vara Mobilräddare innebär att man får ett röstsamtal och ett SMS när ett misstänkt hjärtstopp inträffat i ens närhet. Då kan den som larmas snabbt bege sig till platsen för att utföra hjärt- och lungräddning till dess att ambulans eller räddningstjänst anländer.

Med frivilligt anmälda hjärt- och lungräddare som larmas så fort SOS Alarm tar emot ett samtal om misstänkt hjärtstopp ökar chansen att livräddande åtgärder kan påbörjas redan innan ambulans är på plats. Då ökar också chansen att fler människor överlever ett hjärtstopp.

För att veta vilka mobilräddare som finns i närheten använder tjänsten positionering med hjälp av operatörernas basstationer. Om mobilräddarens mobiltelefon lokaliseras i närheten av den drabbade kommer tjänsten ringa upp genom ett röstsamtal för att uppmärksamma att ett misstänkt hjärtstopp inträffat i närheten. Samtidigt skickas ett SMS som innehåller adress till platsen för hjärtstoppet och en kartlänk som underlättar att hitta rätt.

Svenska forskare var först i världen med att visa effek­ten av att larma frivilliga livräddare med HLR-kunskap till en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp.

Under åren 2014 till 2022 har tusentals frivilliga Mobilräddare i Norrbotten fått larm om att någon i närheten har drabbats av misstänkt hjärtstopp.

 

Tjänsten skulle inte fungera om det inte var för alla frivilliga som är beredda att släppa allt och springa till undsättning för att rädda livet på en medmänniska. LEKABs tjänst är ett fantastiskt exempel på hur teknik och befintlig infrastruktur kan kombineras med ett medmänskligt engagemang för att möjliggöra något så stort och viktigt som att rädda liv. Jag vill verkligen tacka alla som har anmält sig under åren och hoppas att kunskapen om hjärt- lungräddning fortsätter att spridas”, fortsätter Tomas Stark.

 

För mer information om förändringarna i Mobilräddarna hänvisar vi till Region Norrbottens webbplats.