Offentlig sektor

Effektiva SMS- och meddelande-tjänster för offentlig sektor

Kommunicera snabbt och enkelt på mottagarens villkor i mobilen

Mobil kommunikation inom offentlig sektor

Med smarta och digitala meddelandetjänster kan du nå ut snabbt med viktig information till rätt personer, få återkoppling direkt och på så sätt fatta bättre datadrivna beslut snabbt.

Vi hjälper kommuner, regioner och myndigheter att kommunicera effektivt och nå ut till mottagare med viktiga meddelanden i mobila kanaler. Integrera SMS-funktionalitet i dina system via våra API:er eller skicka SMS direkt från vår molnbaserade kommunikations-plattform som erbjuder färdiga regelbaserade workflows för bemanning, incidenthantering mfl.

Prata med en expert
Offentlig Sektor_kvinna-1261229865

Digitalisering och automatisering har aldrig varit enklare

Lekab-resultat
Öka produktiviteten & engagera anställda och andra mottagare

Lekab-användarvänligt
Förbättra kundnöjdhet & kvalitet i den dagliga verksamheten

Lekab-kostnadseffektivt
Minska onödig administration och kostnader för resurshantering

Med smarta meddelandetjänster kan du:

Lekab-kalla-in-personal
Kommunicera med medarbetare

Försäkra dig om att medarbetare får och läser viktiga meddelanden. Skicka påminnelser, informera och kalla in personal vid resursbrist samt viktiga eller allvarliga händelser.

Lekab-avisering
Skicka information till allmänheten

Nå ut till allmänheten inom olika frågor som hälsa och välbefinnande, säkerhet, plötsliga nedstängningar, oförutsedda händelser eller andra ärenden.

Lekab-incidenter
Hantera små och stora incidenter

Interagera med anställda i realtid genom att larma, kalla in resurser och förstärka med extra personal. Vår kommunikations-plattform skapar struktur i pressade situationer och ger tydlig överblick och spårbarhet av din kommunikation.

Smarta lösningar för effektivare information och kommunikation

Med vår kommunikationsplattform, en smart och effektiv molntjänst för kommunikation i mobilen, kan ni effektivisera interna och externa kommunikationsflöden och stötta chefer ute i verksamheten.

All kommunikation kan ske direkt via SMS, APP eller röst beroende på din verksamhets unika behov och situation.

Hur effektiviseras kommunikationen?

Vi hjälper dig och dina medarbetare att kontrollera kommunikationen och fatta datadrivna beslut baserat på snabba och effektiva svar.  Du kan snabba upp befintliga kommunikationsprocesser, minska onödig administration samt öka resurseffektivitet, produktivitet och kvalitet.

  • analysera utskick och svar i realtid
  • få insikter direkt i dashboard
Läs mer om plattformen
Plattform-mockup-2-ny

Integrera SMS-funktionalitet i dina existerande system

Integration med existerande system gör det möjligt att utnyttja befintliga databaser och kommunikationsflöden. Du kan välja mellan att skicka SMS adhoc från vår molnbaserade plattform eller automatiserade textmeddelanden för att minska administrationskostnaderna, förbättra din servicekvalitet och effektivitet. Vanliga integrationer:

  • Tidsbokningssystem
  • Journalsystem
  • Schemaläggningssystem
Läs mer
marketing-1040635286

Vill du veta mer om Smart Messaging och våra lösningar?

Prata med våra experter

Kontakta oss Smart Messaging