Mobile LifeSaver räddar liv med befintlig teknik

Med LEKABs Mobile LifeSaver förkortas tiden till hjärtlungräddning med hjälp av redan befintliga resurser. Med frivilligt anmälda hjärt- och lungräddare som larmas så fort SOS Alarm tar emot ett samtal om misstänkt hjärtstopp ökar chansen att livräddande åtgärder kan påbörjas redan innan ambulans är på plats. Då ökar också chansen att fler människor överlever ett hjärtstopp.

Vid hjärtstopp är tiden minst sagt kritisk. Tiden det tar innan livräddande åtgärder påbörjas kan avgöra om personer överlever eller inte. Därför är det otroligt viktigt att på alla möjliga vis försöka få en kunnig hjärt- och lungräddare till platsen så snabbt som möjligt. Mobile LifeSaver drar nytta av de miljoner utbildade hjärt- och lungräddare som redan finns i Sverige. Genom att larma alla frivilliga hjärt- och lungräddare som befinner sig i närheten om olycksplatsen så fort SOS Alarm får ett samtal om misstänkt hjärtstopp ökar chansen att någon snabbt kan hjälpa den drabbade.

Mobile LifeSaver tar till vara på det bästa av två tekniker

Genom att utnyttja redan befintlig teknik är Mobile LifeSaver lätt att implementera. Lösningen använder sig i första hand av GPS-funktionen i smarta telefoner. I de fall telefonen inte stödjer det eller det inte finns mobildatatäckning används istället positioneringsteknik inbyggt i mobilnätet.

Det finns så klart fördelar och nackdelar med båda teknikerna. Fördelen med att använda sig av positioneringstekniken som finns i mobilnätet är att den fungerar överallt där det finns mobilnät, nackdelen är att precisionen inte blir lika bra som med GPS, framförallt inte på platser där det är glest mellan mobilmasterna. GPS-positionering är väldigt exakt men kräver en smartphone där ”SMSlivräddaren” installerar en app och täckning för mobildata. Med kombinationen av de två teknikerna kan de frivilliga hjärt- och lungräddarna larmas oavsett vilken telefon de har och var de befinner sig.

Enkel att implementera och ger bevisat resultat

Det finns många anledningar att använda Mobile LifeSaver. Den självklara anledningen är att öka chansen till att rädda fler liv genom SMSlivräddning. Enligt forskning kommer så kallade mobilräddare eller SMSlivräddare fram till misstänkta hjärtstopp före ambulansen i nära vartannat fall. Forskning visar också att antalet drabbade som fått hjälp till hjärt- och lungräddning av vittnen, det vill säga inte enbart räddningstjänsten, är högre när Mobile LifeSaver används än annars. Det ökar självfallet chansen att rädda de som drabbas av hjärtstopp.

Det finns egentligen inga hinder varken tekniska eller kostnadsmässiga för att införa Mobile LifeSaver. Tjänsten är både enkel och kostnadseffektiv då all teknik redan finns på plats. Då vi i Sverige har cirka tre miljoner utbildade hjärt- och lungräddare finns det många som potentiellt anmäler sig som frivilliga och därmed gör tjänsten väldigt effektiv.

Ta tillvara på regionens unika förutsättningar

För att implementationen av Mobile LifeSaver ska bli lyckad måste den utformas efter de förutsättningar som finns i landstinget eller regionen. Systemet kan behöva anpassas efter demografiska eller geografiska förhållande. Därför arbetar LEKAB alltid nära tillsammans med partners som frivilliga privatpersoner, sjukhus, larmoperatörer och landsting vid införandet av SMSlivräddning.Jag vill veta mer