Mobilen är den närmaste vägen till dina kunder

Idag är värdet av nära och personaliserad kundkommunikation en självklarhet för framgångsrika konsumentföretag. Tiden då bred massmarknadsföring räckte för att attrahera nya kunder är förbi. Istället har transparens, tvåvägskommunikation och en nära personaliserad kunddialog blivit grunden för att lyckas med att rekrytera nya kunder och behålla dem över tid. Det är genom en kundanpassad dialog företaget ökar sina chanser till lojala kunder och i slutändan mer försäljning och bättre affärer.

Med behovet av en närmare och alltmer personaliserad kunddialog ökar intresset för digital kommunikation. Mer flexibilitet, med större möjlighet att skräddarsy och rikta erbjudanden, och förbättrade möjligheter att följa upp resultatet, har gjort de digitala kanalerna till vinnare. Digitala och sociala marknadsföringskanaler, med bredden av egna, köpta och förtjänade kommunikationsvägar, väger allt tyngre i mediemixen.

Mobilen är vår ständiga följeslagare

I den digitala kommunikationsmixen har mobilen en unik position. Alla konsumenter har en mobiltelefon och bär den oftast med sig, var de än rör sig. Hemma, på väg till jobbet, på jobbet och på fritiden. För många av oss är det första vi gör när vi vaknar att sträcka oss efter mobilen. 

Genom den ständiga följeslagaren mobilen når marknadsförare, affärsutvecklare och lojalitetsansvariga idag inte bara ut till marknaden utan hela vägen fram till den individuella konsumenten. Det är få som ifrågasätter mobilens nyckelroll i det konsumentinriktade företagets multikanalstrategi, som en bro mellan den fysiska och den digitala världen.

Glädjande nog är dagens konsumenter också i allt högre grad redo att ”mobilisera” och förenkla dagliga göromål med hjälp av sin mobil. Mobilen används i allt högre grad för att hämta in information inför ett köp, för att hantera betalningar och som ett medium för allt från biljetter och rabattkuponger till medlemskort.

Engagera nya konsumenter med hjälp av mobilen

Dagens konsumenter ser mobilen som ett självklart hjälpmedel i vardagen och för shoppingupplevelsen, inte minst innan själva köpet. Det gör SMS till ett kraftfullt verktyg för den som vill fånga kundens intresse och börja bygga en relation tidigt i köpprocessen.

engagera nya kunder spiralMarknadsförare använder sig av annonser, utomhusreklam och reklaminslag på TV för att väcka intresset hos sin målgrupp. Konsumenter uppmuntras ta kontakt med företaget via webben eller per telefon, för att köpa eller för att få mer information. Utmaningen är att steget från att ha uppmärksammat och blivit intresserad av en annons till att ta kontakt är relativt stort för de flesta konsumenter. Genom att erbjuda möjligheten att SMS:a in ett intresse till ett enkelt kortnummer minskar tröskeln.

SMS gör också engagemanget tidsoberoende. Istället för att behöva komma ihåg att ringa in när filmen är slut eller när man satt sig på bussen kan konsumenten direkt signalera sitt intresse för att få veta mer. De marknadsavdelningar som arbetar med svars-SMS ser ofta ett kraftigt ökat genomslag för sina kampanjer när TM-resurser kan fokuseras till att nå de individer som verkligen är intresserade.

Dagens konsument vill själv kunna bestämma vilken typ av information man vill ta emot och från vem. ”Permission-based marketing” där möjligheten finns att enkelt både ”opta in” och ”opta ut” från dialogen är därför en nyckelfunktion. När konsumenten signalerat sitt intresse finns alla möjligheter att fortsätta dialogen och löpande dela inspiration och riktade erbjudanden direkt i mobilen via SMS.

Inkommande SMS sänker tröskeln för konsumenter att ta kontakt, till exempel för att registrera sig för en tjänst eller för att efterfråga information och vidare kontakt.

Konvertera konsumenter till kunder

När allt fler företag, oavsett bransch och inriktning, tänker omnikanal för att öka sina affärsmöjligheter är mobilen ett viktigt verktyg bland många för att skapa nya kunder. SMS kan användas för att konvertera konsumenter till kunder direkt i mobilen, för att uppmuntra till ett köp i den fysiska eller digitala butiken och för att hjälpa den som arbetar med direktförsäljning att förbättra mötesfrekvensen.

Utveckla kundrelationen med relevant information

En kundrelation slutar inte med köp. Den börjar där. Genom att erbjuda uppdaterad och relevant information via SMS kan vi förstärka kundupplevelsen med förbättrade chanser till nöjda kunder.

Bygg lojalitet och skapa merförsäljning

Goda affärer byggs genom långsiktiga relationer. Kundklubbar och lojalitetsprogram är etablerade verktyg för att vårda och utveckla kundrelationer inom detaljhandeln. Idag går allt fler aktörer från att bygga sina program kring fysiska medlemskort och postala utskick till att skapa helt digitala klubbar. Rekryteringen sker smidigt genom att kunden SMS:ar sitt intresse till ett kortnummer redan vid kassan eller hemma, med hjälp av ett kvitto eller en förpackning. Kampanjutskick i brevlådan som ersätts av epostutskick i kombination med riktade SMS-utskick gör kampanjen både ”grönare” och mer kostnadseffektiv.

Möjligheten att integrera en SMS-tjänst med företagets CRM-, kampanj- eller affärssystem gör det enkelt att skräddarsy kampanjer till olika segment i kundbasen. På så sätt kan kampanjerbjudanden, eventinbjudningar och inspiration om nya produkter nå hundratusentals befintliga kunder vid ett och samma tillfälle genom ett massutskick till befintlig kundbas. På samma sätt kan också individualiserade och personaliserade erbjudanden riktas till utvalda kunder med exakt precision. Relevanta utskick bidrar både till ökad lojalitet för det egna varumärket och till att driva merförsäljning.

Med SMS kan du skapa en kunddialog i framkant som ökar både försäljningen och kundupplevelsen. Kom igång snabbt med LEKABs kommunikationsplattform eller integrera en SMS-tjänst till ditt befintliga system (CRM, kundlojalitetsystem, MA-system, mm). LEKAB erbjuder SMS api:er till alla mobila kanaler och med vår molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner inom en eller ett par sekunder.

Jag vill veta mer