Så använder du mobilen för att stärka dina kundrelationer inom detalj- och e-handeln

Allt fler företag inom detalj och e-handeln använder SMS för att fördjupa sina kundrelationer. Vad ligger bakom det ökande intresset för SMS-tjänster?

Det senaste decenniet har det hänt otroligt mycket inom detaljhandeln. Ny teknik och nya digitala plattformar har gjort det enklare för handeln att erbjuda produkter och tjänster, inte bara i den fysiska butiken, utan också på nätet. Våra köpbeteenden som konsumenter har också förändrats och köpresan ser idag helt annorlunda ut mot förr. Det kan handla om att vi kollar upp en produkt på nätet, innan vi väljer att köpa den i butik eller tvärt om. Eller så tar vi hjälp av mobilen för att hämta in mer information när vi redan står i butiken. Vi rör oss helt enkelt mellan flera olika kanaler, nätet, mobilen och den fysiska butiken, på ett helt annat sätt än tidigare.

Nya möjligheter och nya utmaningar för handeln

För detaljhandeln innebär de nya möjligheterna också nya utmaningar. Nya verktyg och en ny spelplan gör att barriärerna sänks för nya aktörer. E-handeln växer så det knakar. Den lokala detaljhandeln möter konkurrens inte bara från inhemska aktörer utan också från internationella spelare som erbjuder sina produkter och tjänster direkt på nätet.

Det är naturligt att fråga sig hur dagens detaljhandlare ska agera för att behålla sin konkurrenskraft och kunna fortsätta utveckla sina affärer.

Nyckeln till framgång är att fortsätta det arbete som många detaljhandlare redan är bra på - att bygga nära och långvariga kundrelationer. Vinnaren framåt kommer bli den som inte bara har det bästa eller billigaste erbjudandet utan som ger den bästa kundupplevelsen. En nära, relevant och personlig kunddialog blir viktigare än någonsin. Det gäller att finnas där kunden söker, oavsett tid och plats, fysiskt eller digitalt, och att skapa kundupplevelser som gör det enkelt att köpa.

Mobilen, en allt viktigare del av köpupplevelsen

I konsumentens liv har mobilen en unik position. För de flesta av oss är den ett självklart hjälpmedel i vardagen och för shoppingupplevelsen. Idag kan vi använda mobilen för hitta information inför ett köp, för att betala och som bärare av allt från rabattkuponger, biljetter och inbjudningar till medlemskort.

Mobilen är som en bro mellan den digitala och den fysiska världen. På så sätt blir den ett viktigt verktyg för att kunna skapa köpupplevelser som spänner över flera olika kanaler som underlättar, inspirerar, engagerar och uppmuntrar till köp.

Ett sätt att dra fördel av mobilen är att använda sig av SMS i dialogen med kund. SMS är en väletablerad kommunikationskanal. Det är just enkelheten och flexibiliteten med SMS som ligger bakom det ökade intresset. SMS når alla mobiler, oavsett telefonleverantör eller mobilnät. Att ett SMS i sin grundform bara har 160 tecken är inget hinder. Det är det enkla, tydliga, direkta och kortfattade meddelandet som är en av anledningarna till att i princip alla SMS som skickas faktiskt blir lästa av mottagaren där och då.

SMS en del i handelns multikanalstrategi

Varje kanal har sina fördelar! Vägen till framgång för detalj- & e-handeln är en samlad strategi för alla kommunikationskanaler som inkluderar SMS. En multikanalstrategi som erbjuder kunddialog i mobilen ökar chansen för engagerade kunder och en bra kundupplevelse är avgörande för merförsäljning och kundnöjdhet.

Starta en personaliserad dialog med kunden i mobilen

Med SMS kan du skapa en kunddialog i framkant som ökar både försäljningen och kundupplevelsen. Kom snabbt igång med LEKABs kommunikationsplattform eller integrera en SMS-tjänst till ditt befintliga system såsom CRM, lojalitetsprogram, kampanjverktyg mm. LEKAB erbjuder SMS api:er till alla mobila kanaler och med vår molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder.

Jag vill veta mer