Smarta kommunikations­lösningar ser till att flygplanen lyfter i tid

Att bemanna flygplanen med piloter och kabinpersonal är nödvändigt för att planen ska avgå i tid, men det som är minst lika viktigt är all personal på marken. Det som brukar benämnas ”ground handling” innefattar allt arbete som sker på flygplatsen; från personal som checkar in passagerare och boardar planet, till de som ser till att bagaget kommer till rätt flygplan. Med effektiva och smarta kommunikationslösningar går det att spara både tid och pengar inom det här området och samtidigt öka kundnöjdheten.

Arbetet på en flygplats är i ständig rörelse och mycket oförutsett kan hända inför en avgång. Det är mycket som ska fungera för att flygplan ska kunna avgå i tid, inte minst allt som sker på marken inför avgång. Det rör sig bland annat om incheckning av passagerare, bagagehantering, boarding och tankning av planet.  Området som kallas ground handling sköts ofta av externa bolag, alltså inte av flygbolagen själva. Då ett och samma ground handling-bolag kan arbeta för flera olika flygbolag och hantera många avgångar samtidigt är det viktigt att kommunikationen mellan de olika funktionerna fungerar problemfritt.

– En flygplats är även en arbetsplats, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är ständigt plan som lyfter och landar, passagerare som ska checka in, gå genom säkerhetskontrollen och ta sig till rätt gate. Med tanke på hur stor omsättning av människor som rör sig inom flygplatsens område krävs det välfungerande rutiner för hur personal ska agera i olika situationer. En mindre avvikelse kan i förlängningen få stora konsekvenser, därmed är det viktigt att rätt information når rätt person i rätt tid.

De första som möter kunderna

Då det nästan alltid är ground handling-personal som är de första som möter resenärer när de kommer till flygplatsen måste allting fungera smidigt. Kundnöjdheten hänger till stor del på hur flygplatsens ground handling fungerar.

På flygplatsen förväntar vi oss att allt ska fungera. Vi vet precis vilka delar av flygplatsen som vi kommer att besöka, allt efter givna rutiner och processer. Som resenärer märker vi sällan det arbete som sker bakom ridån. Men, när rutinerna inte fungerar märker vi det snabbt. Bristande rutiner kan medföra köbildning, att väskan inte kommer fram som den ska eller att man får fel, alternativt inaktuell information från personal på plats. Kommunikation mellan personal på marken är därför av stor vikt för att de ska kunna vidta rätt åtgärder i rätt tid och därmed låta allt flyta på smidigt för resenärerna.

Dålig internkommunikation resulterar i dyra straffavgifter

Ineffektivitet på marken till följd av dålig internkommunikation kan förutom förlorad tid och försenade avgångar även leda till faktiska straffavgifter. Om flygbolag missar sina slot-tider på grund av långa incheckningstider eller för sen bordning av planet kan flygbolaget tvingas att betala dyra straffavgifter. Även ersättning till passagerare som blivit försenade kan bli dyrt, kostnader som kan undvikas med välfungerande ground handling.

Snabb och smidig kommunikation – ett måste för fungerande ground handling

För att hantera alla oförutsedda händelser på en flygplats är det ett måste att de olika funktionerna på marken snabbt och smidigt kan kommunicera med varandra då något oförutsett händer.

I och med det stora antalet människor som befinner sig på en flygplats är säkerheten otroligt viktig. Vid ett eventuellt larm måste berörd personal snabbt underrättas och aktiveras enligt givna rutiner. För att underlätta organisering av personal krävs det ett snabbt, stabilt och säkert sätt att nå dem, utan att påkalla onödig uppmärksamhet från resenärer som befinner sig i terminalbyggnaden. Det kan handla om mindre kritiska händelser, till mer akuta händelser vid exempelvis hot eller brand.

Med ett SMS- eller App-baserat kommunikationssystem kan alla berörda parter enkelt bli informerade och kontaktade när något oväntat uppstår. På så vis ökar chanserna att problemet kan åtgärdas och planet fortfarande kan avgå på utsatt tid.Jag vill veta mer