LEKAB förvärvar 21st Century Mobile och stärker sitt kunderbjudande i Norden

Mobiltjänsteleverantören LEKAB meddelar idag att man framgångsrikt har förvärvat 21st Century Mobile AB (Publ) (21st). Genom att kombinera båda företagens styrkor inom business messaging och nästa generation av meddelandetjänster, skapas en bättre grund för tillväxt samt ett starkare kunderbjudande. De två bolagens sammanlagda omsättning uppgick till 215 MSEK i december 2021.

ONS, APR 27, 2022.

Med 21st skapas ett ledande bolag i Norden för meddelandetjänster och lösningar inom avancerad meddelandehantering, som förändrar sättet företag engagerar och kommunicerar med kunder och anställda i mobilen. Nya rika meddelandeformat och kanaler som WhatsApp, Viber och RCS öppnar upp för nya möjligheter att skicka interaktiva meddelanden, som stärker tvåvägs-kommunikationen mellan företag och dess kunder.

”Genom samgåendet med 21st stärks vår position som en av de ledande leverantörerna inom business messaging i Norden. Vi ser stora synergier mellan våra bolag och möjligheter att vidareutveckla verksamheten genom att kombinera kompetenser och styrkor. Förvärvet ger goda förutsättningar att vidareutveckla kunderbjudande och tjänster, för att stödja våra kunder och deras verksamheter i ‘digitaliseringsresan’", säger Pekka Ollila, VD för LEKAB.

LEKAB och 21st verkar i en föränderlig och snabbt växande bransch. Styrelserna i båda bolagen anser att samgåendet skapar goda förutsättningar för ökad tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. 21st, grundat i Lund 2005, kompletterar LEKAB i hög grad med en nordisk kundbas på över 1500 st företagskunder, som till största delen består av små och medelstora företag. 21st tillhandahåller också affärskritiska kommunikationslösningar inom vertikalerna e-hälsa och energi.


Carlsquare har varit finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Ramén, Styrelseordförande, LEKAB, tel +46-70-319 87 57

Mats Engström, VP Sales, LEKAB, tel: +46-76-500 50 05.

 

Om LEKAB Communication Systems AB

LEKAB är en leverantör av mobila meddelandetjänster, messaging api:er och mjukvara för process-automatisering. LEKAB erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda i mobilen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet samt kundupplevelsen genom mobila kanaler. Kunderna återfinns främst inom retail, logistik, bank, försäkring, sjukvård och tillverkningsindustri. Bolaget grundades 1994 och har sitt säte i Stockholm, och ett kontor i Vantaa, Finland.

 

Om 21st Century Mobile

21st affärsidé bygger på att effektivisera kommunikationen från företag till deras kunder och medarbetare genom de kanaler som finns tillgängliga i mobiltelefonen. Företaget hjälper kunder att synliggöra hur kommunikation kan integreras i kundresan på ett sätt som bidrar till engagemang och lojalitet och stärker varumärket. Kunderna finns bland annat inom passagerartrafik, journal/bokningssystem, fastighetsverksamhet, energibolag samt alla de branscher som kännetecknas av ett stort flöde av människor i rörelse, så som större sport- och idrottsklubbar, restaurang och nöjesbranschen. Läs mer om 21st.