Sofia Sandgren ny chef för Produkt- och Marknad på LEKAB

Sofia Sandgren är ny Produkt- och Marknadschef för LEKAB sedan 1 juni 2023. Sofia tar plats i företagets ledningsgrupp. Närmast kommer Sofia från rollen som Marknadschef på LEKAB och får därmed utökat ansvar för företagets egenutvecklade produkter och helhetserbjudande inom business messaging.

Fredrik Ramén, VD gratulerar Sofia Sandgren: 

"LEKAB har en stark position i Norden, som utgör en stabil bas för vår framtida tillväxt. LEKABs vision är att vara ett marknadsledande företag inom Business Messaging i Norra Europa. Vi erbjuder våra företagskunder expertkunskap och verktyg för att lyckas med automatiserad kommunikation via SMS och rika kanaler. Det kan vara att upprätthålla affärskritiska kommunikationsprocesser internt, såsom drift och bemanning eller att använda SMS i kundresan. Som ett led i förberedelserna att genomföra vår strategiska plan behöver vi bygga upp och expandera vårt Produkt & Marknadsteam och Sofia har kompetensen att axla uppgiften. Sofia har också värdefull internationell erfarenhet.

Sofia Sandgren ser fram emot uppgiften att framtidssäkra erbjudandet:

”LEKAB står inför en mycket spännande fas med betydande marknadspotential. Vi har vuxit såväl organiskt som genom förvärv det senaste året och arbete återstår att slå ihop två varumärken och kundbaser. Teknikutvecklingen har accelererat inom mobila meddelandetjänster med stort fokus på rika kanaler, RCS, AI-driven automatisering och säkerhet. Jag ser framemot att få jobba med att framtidssäkra erbjudandet tillsammans med alla messaging-experter på LEKAB", säger Sofia Sandgren.

 

Om LEKAB

LEKAB Communications System AB är en system- och tjänsteleverantör som erbjuder smarta meddelandelösningar med global räckvidd. LEKAB gör det möjligt för företag och organisationer att kommunicera snabbt och säkert  med sina kunder och anställda via mobila meddelanden. LEKABs kommunikationsplattform tillhandahålls som en molntjänst för hantering och distribution av SMS och rika meddelanden med höga krav på tillförlitlighet och säkerhet. LEKAB grundades 1994 och har sitt säte i Stockholm.