Jobbförfrågan

Effektivisera bemanning och inkallning av personal

SMS eller röstmeddelanden, via vår SaaS-lösning Jobbförfrågan, gör det enklare och snabbare att hitta och kalla in kvalificerade, tillgängliga flygbesättningar för att fylla vakanser när behovet plötsligt uppstår.

Snabb bemanning med SMS, röstmeddelande eller app

LEKABs lösning för jobbförfrågan låter flygbolag och transportföretag att snabbt och enkelt skicka meddelanden via SMS, röst eller app till kvalificerade och tillgängliga besättningsmedlemmar för att snabbt kalla in personal till öppna skift. Med vår lösning optimerar flygbolag besättningshanteringen, vilket hjälper schemaläggare och besättningskontrollen att spara tid, förbättra servicenivåer och frigöra tid till andra viktiga operativa uppgifter. Lösningen uppfyller de strängaste kraven på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

Varför välja Jobbförfrågan för flygbolag?

Hantering av besättning är avgörande för alla reseleverantörers effektivitet och leverans. För de flesta flygbolag är besättningskostnader den näst största komponenten av direkta driftskostnader efter bränsle. Förseningar och inställda flyg på grund av misskötsel av besättningens verksamhet är dyrt. Besättningshanteringen är därför en viktig faktor för lönsamheten. Effektiv besättningsledning när störningar uppstår kan omvandlas till en konkurrensfördel, vilket påverkar varumärke, resultat och operativ effektivitet. Kostnadsminskningar på några procent kan innebära betydande besparingar för flygbolag.

LEKAB har därför utvecklat en molnbaserad meddelandelösning som tillhandahåller ett automatiskt besättningsanrop via SMS eller appavisering för att hantera bemanningsstrul orsakad av störningar och dagliga driftsförändringar. Vår lösning anpassar sig sömlöst till flygbolags, järnvägsbolags och kryssningsbolags specifika behov för att optimera bemanning.

mobil aviation mockup5 (2)

Fördelar med jobbförfrågningar via SMS

Lekab-optimerar-bemanning
Optimering av personal

Operationer behöver inte upphöra på grund av plötsliga störningar eller sjukdom. Fyll enkelt öppna skift med automatiska tvåvägstextmeddelanden. Med möjligheten att direkt ringa in rätt besättningsmedlem bibehåller du kontinuiteten i din dagliga verksamhet.

Lekab-frigör-tid
Frigör tid och resurser

Meddelanden skickas ut automatiskt. Det innebär att du sparar tid och resurser som annars krävs för att kalla in personal. Att säkerställa tydlig kommunikation blir också mycket enklare. Inte minst när det är akut och informationen är kritisk.

Lekab-kostnadseffektiv
Reducerar kostnader

Hantering av besättning är en kritisk aspekt av alla reseleverantörers tjänsteeffektivitet och leverans. Att optimera personal- och resursutnyttjandeprocesser sparar tid och pengar, vilket bidrar till en mer hållbar ekonomi.

Få svar direkt med ett SMS

 

Vad kan jag göra?

Det är lätt att komma igång och enkelt att skapa kontaktlistor och grupper. Spara värdefull tid med förifyllda meddelandemallar för olika typer av utskick för alla sorters event.

  • Kalla in eller notifiera besättning, tekniker eller marktjänstpersonal
  • Hitta ersättare snabbt till ett öppet skift
  • Filtrera personal efter skicklighet, tillgänglighet, språk och mer
  • Sätt upp smarta regler för till exempel eskalering och rotation
  • Se aktuella arbetsflöden, mottagna svar och status i realtid i instrumentpanelen
Schemaläggare vid besättningskontroll

En molnbaserad kommunikationsplattform för meddelandehantering och distribution

Applikationen är mycket konfigurerbar och kan anpassas efter ständigt föränderliga behov och olika processer mellan och inom flygbolag och transportföretag. Applikationen är baserad på en enda plattform som fungerar som en fristående molntjänst och består av fyra kärnmoduler:

 
  • Meddelanden och kommunikationssystem
  • Administrationsgränssnitt och instrumentpanel
  • Arbetsflöde och meddelandemallar
  • Besättningens adressbok med kontaktuppgifter
Läs mer
Incidit


Crew Call-out_Job request

Läs mer om fördelarna med Jobbförfrågan

Vår lösning Jobbförfrågan för flygbolag och flygplatser är en helautomatiserad applikation som effektiviserar bemanning. Lösningen hjälper schemaläggare att förbättra den totala operativa effektiviteten genom att fylla luckor och öppna skift när behovet uppstår.

Ladda ner vårt produktblad och läs mer om hur du kan få ännu bättre effekt med vår lösning för jobbförfrågan!

Vill du lära dig mer om hur du kan effektivisera bemanning med SMS?
Boka demo Kontakta oss