Avbrottskommunikation i mobilen

Vattenfall Eldistribution


Om Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till mer än 900 000 företag och privatpersoner, genom sitt elnät som ska möta behoven av nätkapacitet samt el- och leveranskvalitet. Företaget driver en samhällskritisk infrastruktur och uppdraget är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. Målet är att vara det mest pålitliga och kundorienterade elnätsföretaget och samtidigt erbjuda sina kunder smarta energilösningar. 
 
Samarbetet

LEKAB/21st Century Mobile har samarbetat med Vattenfall Eldistribution sedan 2001 kring meddelande-tjänster via mobilen för att effektivisera och förbättra kommunikationen vid avbrott, planerade eller oförutsedda händelser.

 

Utmaningen

Som en del i att vara ett kundorienterat företag fanns en önskan om att kommunicera ut till kund på ett mer effektivt sätt vid exempelvis strömavbrott för att undvika att kundservice blir nedringda, samtidigt som man också hade ett behov av att bättre kommunicera internt och externt med olika intressenter bl.a. förvaltare.

I samband med detta ville man också att användarna skulle arbeta i ett gemensamt användargränssnitt för en enhetlig arbetsprocess, där informationen också registreras och uppdateras i systemen för nätinfo och kundsidorna på webben. Utöver möjligheten att skicka snabba SMS-meddelanden för att få uppmärksamhet från mottagaren behövde Vattenfall kunna publicera information i multipla kanaler såsom webb, e-mail, IVR men också i Radios OJJE-system för snabb information via media samt stödsystemen Susie. 

 

Lösningen

Lösningen består av flera olika kommunikationstjänster inklusive webbplatsfunktioner med länk till karta med aktuell avbrottsinformation. Lösningen är kundanpassad och har implementeras i kundens egen miljö. På så sätt har Vattenfall Eldistribution fått en långsiktig lösning som fungerar över tid och där Vattenfalls egna behov fått styra. Ambitionen var att minska inkommande samtal till kundservice samt att Vattenfall ska upplevas som enkla att ha att göra med av kund.

SMS för kundkommunikation

Vattenfall Eldistribution använder LEKAB/21st IMM lösning som levererar en samlad funktion för att hantera informationsspridning i samband med händelser dvs incidenter, såsom planerade och oplanerade avbrott. Plattformen används för enkel kommunikation med olika aktörer såsom entreprenörer, förvaltare och storkunder utöver SMS-meddelanden till privatpersoner.

  • SMS-verktyg med editor och templates
  • IVR talsvar för avbrottsinformation
  • Prenumerationstjänst för avbrottsinformation
  • Kundundersökning eller enkät med SMS
SMS för kundkommunikation

App för avbrottsinformation

Vattenfall Eldistribution erbjuder dessutom sina kunder att ladda ned en app för avbrottsinformation via Google Play eller App Store.

  • Se aktuella strömavbrott
  • Möjlighet att anmäla ett nytt strömavbrott
  • Få push-meddelanden på registrerade bevakningar
MicrosoftTeams-image (28)

"De meddelandetjänster LEKAB/21st Century Mobile tillhandahåller har gett en bra kommunikation till kund vid avbrott. Det gör att vi kan spara på de kostnader som finns för inkommande samtal till vårt callcenter. Antalet samtal har minskat tack vare 21st Century Mobiles smarta lösningar"

Florina Ioana, Application Manager på Vattenfall Eldistribution

Vill du veta mer om effektiv kommunikation med SMS eller prata med någon av våra experter?