Öka anställdas engagemang med SMS – En game-changer för företag

Effektiv intern kommunikation är avgörande för att öka produktivitet, främja samarbete och engagera anställda i en arbetsmiljö som ständigt förändras. Utmaningarna som exempelvis COVID-19 har medfört har särskilt belyst behovet av flexibla kommunikationslösningar, som t.ex. användningen av SMS som en kommunikationskanal.

Navigera bland interna kommunikationskanaler

Företag har idag en mängd olika kommunikationskanaler till sitt förfogande för att förmedla information till sina anställda. Varje kanal har sina unika fördelar, men för särskilda kommunikationsbehov utmärker sig SMS lite extra som en effektiv och pålitlig lösning. Låt oss utforska kanalerna först innan vi går djupare in på fördelarna med SMS.

1. Email

E-post har traditionellt sett fungerat som en grundsten för intern kommunikation. Kanalen är idealisk för att skicka detaljerade och utförliga meddelanden, dokument och uppdateringar som inte kräver omedelbar uppmärksamhet.

2. Intranät

Intranät fungerar som en centraliserad plattform för att lagra dokument, policys och meddelanden. Det är en värdefull resurs för anställda att få tillgång till information när de behöver det.

3. Samarbetsappar (T.ex. Slack, Teams)

Samarbetsappar underlättar realtidskonversationer och främjar samarbete bland teammedlemmar, vilket gör dem särskilt användbara för projekt och gruppdiskussioner.

4. Möten och konferenser

Möten ansikte mot ansikte, videokonferenser och webbinarier är väsentliga för diskussioner som kräver aktivt deltagande och realtidsinteraktion.

Introduktion av SMS: den pålitliga lösningen

Medan ovanstående kanaler har sina styrkor, erbjuder SMS andra distinkta fördelar. Här är varför SMS är ett viktigt verktyg för internkommunikation:

Omedelbar leverans av information:

Till skillnad från e-post och intranät levererar SMS uppdateringar direkt till mobiltelefoner i realtid, vilket säkerställer att anställda snabbt får kritiska meddelanden.

Nå ut genom bruset:

SMS utmärker sig med en läsfrekvens på 90% inom 90 sekunder.  

Engagemang i realtid:

SMS uppmuntrar till omedelbara svar och realtidsinteraktioner, vilket främjar tvåvägskommunikation och säkerställer att dina anställda får sin röst hörd.

Riktad kommunication:

SMS gör det möjligt att skicka information till specifika grupper baserat på deras roller och behov.

Pålitligthet i kritiska tider:

Under nödsituationer eller tekniska störningar är SMS den mest pålitliga kommunikationskanalen eftersom den kan säkerställa att viktig information alltid når ditt team. I den ständigt föränderliga världen av intern kommunikation är SMS ovärderlig för att säkerställa att viktig information levereras snabbt och effektivt till alla anställda. SMS utmärker sig i situationer där omedelbarhet, tydlighet och pålitlighet står högst upp på agendan.

SMS som nyhetskanal

En riktlinje för framgångsrik intern kommunikation är att kunna kommunicera med dina anställda var de än befinner sig, genom den kanal de föredrar. E-post och intranät har historiskt sett varit de mest använda informationskanalerna på arbetsplatsen, men mobiltelefonen har idag framträtt som en kraftfull nyhetskanal. Idag är vi vana vid att få viktig information och nyheter via våra mobiltelefoner. Information som påverkar det dagliga arbetet eller företaget bör inte kommuniceras annorlunda. E-post och intranät kan helt enkelt inte matcha den snabbhet och räckvidd som SMS erbjuder. 

På LEKAB engagerar vi oss i att hjälpa företag i alla storlekar att hålla kontakten med sina anställda på ett säkert och effektivt sätt genom SMS.

OM LEKAB
LEKAB är en leverantör av mobila meddelandetjänster, messaging api:er och mjukvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering . Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda i mobilen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet samt kundupplevelsen genom mobila kanaler. Vill du veta mer eller fråga oss om råd? Kontakta oss!

 

Jag vill veta mer