Flygbolag sparar tid och pengar på snabb bemanning med notifieringar direkt i mobilen

Flygbolag ställs dagligen inför situationer som kräver att de snabbt kan nå ut med information och förfrågningar till enskilda personer. Oavsett om det handlar om att snabbt kalla in ny personal eller nå andra avdelningar med information om till exempel förseningar är det av yttersta vikt att det går att göra snabbt och enkelt.

Effektiv bemanning – ett måste i flygbranschen

Utan piloter och kabinpersonal kan inte planen lyfta och flygbolagets verksamhet stannar upp. Flygbolagens verksamhet är med andra ord helt beroende av att rätt personal finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Välfungerande processer och flöden vid bemanning är därför affärskritiskt för ett flygbolag idag. Arbetet med att bemanna flygplanen pågår från det att rutten planeras till att planet lyfter från marken. Oavsett om det rör sig om den första planeringen av vilka som ska bemanna planet eller om det rör sig om brådskande bemanning i sista minut krävs ett smidigt system för att se vilken personal som finns tillgänglig och snabbt kunna kontakta dem.

Med en gemensam kommunikationslösning, där alla kontaktregister och aktuell status för alla anställda finns samlad, underlättas och optimeras arbetet. Vid akut tillsättning av personal till en flight är det ovärderligt att snabbt och enkelt kunna kontakta de som är tillgängliga och få ett besked tillbaka direkt i systemet. Det här möjliggörs av en kommunikationsplattform som drar nytta av snabbheten, enkelheten och kostnadseffektiviteten av notifieringar i mobiltelefonen via SMS eller app och som automatiskt skickar ut förfrågningar till den personal som markerat sig som tillgängliga. Med ett system som tillåter intelligent sökning bland personal samt filterfunktioner går det också enkelt att snabbt välja ut de som ska ta emot förfrågan. En integrerad kommunikationslösning gör det lika enkelt för den tillfrågade att svara med vändande SMS som att skicka ut förfrågan från början. 

Skapa enhetlighet genom att konsolidera kommunikationslösningar

Fördelarna med att samla all kommunikation i ett och samma verktyg är många:

  • Med hela företagets kontaktdatabas i samma system går det enkelt att göra segmenterade mobilutskick via SMS eller app för att nå personer med rätt kompetens eller i rätt region.

  • Att ha samma kommunikationslösning för alla avdelningar ger en överblick över all ingående och utgående kommunikation. Det här gör att det går att se exakt vad och hur mycket information en viss person har mottagit och därmed undvika att överösa enskilda personer med mer information och fler meddelanden än de behöver.

  • Med ett och samma system för hela organisationen går det att använda gemensamma mallar för all kommunikation. I stället för att utseende, tonalitet och språk blir olika beroende på vem som skickat ut meddelandet ger fördefinierade mallar stringens och enhetlighet i all kommunikation. 

  • Ett gemensamt verktyg med samma utseende och användargränssnitt skapar igenkänning och minimerar inlärningstiden för de som ska använda systemet och blir därmed mycket mer effektivt.

Spara tid och pengar med ett gemensamt verktyg för kommunikation via mobilen

Med en gemensam kommunikationslösning kan alla avdelningar arbeta på ett liknande sätt och därmed spara på bemanningshantering.  Brådskande åtgärder som akut bemanning kan hanteras snabbare och mer effektivt med ett kommunikationssystem baserat på mobilutskick via app eller SMS. Ett system som visar all tillgänglig personal, samt ger ledig personal möjlighet att sälja sina lediga dagar, kan minimera kostnaden för standby-personal då bättre överblick gör att färre anställda måste stå standby samtidigt. Bättre processer för bemanning gör också att fler avgångar kan lyfta i tid och flygbolaget sparar in på ersättning som annars kan behöva betalas ut till missnöjda resenärer.Jag vill veta mer