Hur du väljer SMS-leverantör

SMS-distribution är komplex och ofta är det svårt att på förhand förutse när problem kan uppstå. Professionella SMS-tjänsteleverantörer hanterar utmaningen genom att arbeta löpande med leveransstatistik och realtidsinformation för att identifiera utmaningar och avhjälpa problem innan de ställt till skada. På så sätt blir leveransstatistiken nyckeln till kvalitets-SMS.

Kommer dina meddelanden verkligen fram?

Hur ska du göra som använder dig av SMS i kommersiellt syfte för att försäkra dig om att dina meddelanden kommer fram som de ska? Som professionell SMS-användare vill du förmodligen inte bara förlita dig på att din SMS-leverantör muntligen bekräftar att allt är OK. Antagligen vill du också kunna få svart på vitt att dina meddelanden verkligen nått rätt mottagare, i rätt tid och med rätt innehåll.

En utmaning är att SMS-standarden i sin enklaste form bygger på att varje meddelande levereras med ”best effort”, det vill säga ”det går så bra det går”, utan garantier för att meddelandet verkligen når fram. Många mobiloperatörer prioriterar också ned SMS-trafiken i sina mobilnät till förmån för röstsamtal.

Statistik visar att i genomsnitt 5% av alla SMS internationellt inte når fram till sin mottagare och att ytterligare en mängd meddelanden levereras betydligt senare än tänkt. Kanske är det acceptabelt om vart tjugonde SMS går förlorat när vi messar som privatpersoner. När SMS används i affärsverksamheten är ett sånt bortfall däremot oftast inte acceptabelt, framförallt om det inte går att avgöra vilka meddelanden som gått förlorade och varför.

Kvalitetsmedvetna SMS-leverantörerjobbar därför aktivt med att följa upp och förbättra kvaliteten på sina leveranser utifrån den leveransstatistik som finnsför vart och ett av alla de meddelanden som skickas eller tas emot.

Leveransstatistiken följer varje enskilt SMS på vägen

Leveransbeskeden bekräftar hur många SMS som skickats och hur stor del av meddelandena som nått hela vägen fram till mottagaren. Leveransprecision är viktig, inte minst då en stor del av alla SMS som till exempel säkerhetskoder för inloggning och bekräftelser på biljettköp bara är relevanta just i anslutning till den tidpunkt de är beställda. Statistiken inkluderar därför också information om när ett SMS levererats och hur lång tid det tagit för meddelandet att nå fram.

Det finns anledning att höja ett varningens finger för leverantörer som bara presenterar leveransbesked för nästa led i kedjan, snarare än från slutpunkten i mottagarens mobil, då dessa säger väldigt lite om hur leveransen gått. Kompletta leveransrapporter ger även information om vad som hänt i alla led längs vägen.På så sätt går det att vid behov spåra problem bakåt och identifiera eventuella svagheter i leveranskedjan.

Leveransstatistiken inkluderar också information om de SMS som ännu inte nått fram till sin mottagare och därför ligger buffrade för att skickas på nytt. Kanske befinner sig mottagaren utanför täckning eller har sin mobiltelefon avstängd. Kanske är nätet överbelastat eller så har abonnentens telefon ännu inte skickat en slutlig leveransrapport på att meddelandet kommit fram. Det finns även detaljerad information om de meddelanden som aldrig når fram till tilltänkt mottagare. Här kan det röra sig om felaktiga telefonnummer eller att mottagarens mobil varit avstängd under hela perioden då försöken att leverera SMS:et gjordes.

Leveranskvalitet – ett bevis på att allt står rätt till

Ett sätt att mäta den övergripande leveranskvaliteten är att konsolidera leveranstiderna för alla meddelanden och utvärdera hur många SMS som levererats inom en viss tidsperiod, till exempel 15 sekunder. Medan mindre nogräknade aktörer låter det ta den tid det tar att skicka SMS arbetar kvalitetsleverantörer med tydliga mål för hur stor andel av leveransen som ska ske inom en viss tid. I många fall erbjuder man också möjligheten till skräddarsydda SLA:er utifrån företags och organisationers unika behov.

När systemets felmeddelanden jämförs med informationen om hur stor andel av alla SMS som levererats korrekt får leverantören och du som beställare värdefull information för att utvärdera kvaliteten i sin helhet. En hög andel felmeddelanden är en tydlig signal på att något inte står rätt till i leveranskedjan och att alltför många meddelanden går förlorade. Med tillförlitlig statistik och realtidsinformation är chanserna också stora att din SMS-leverantör ska upptäcka och åtgärda eventuella problem i god tid, innan de får påverkan på din verksamhet.

Arbetar du med en seriös SMS-leverantör behöver du som beställare förmodligen aldrig bekymra dig om eller titta närmare på detaljerna i din leveransstatistik. Hela kedjan från utskick till mottagare mäts och utvärderas av din leverantör och dennes samarbetspartners i ekosystemet. Däremot gör vetskapen om att all fakta finns samlad och att du vid behov kan få tillgång till information och uppföljning att du kan förlita dig på att allt fungerar som det ska.

Bra underlag gör det möjligt att parera utmaningar längs vägen

Eftersom ekosystemet bakom SMS-distributionen är komplext är det ofta svårt att på förhand förutse när problem kan uppstå. Med tillförlitlig statistik och realtidsinformation är chanserna däremot stora att din SMS-leverantör ska upptäcka problemen i god tid, innan det får påverkan på din verksamhet, och på så sätt kunna åtgärda dem.

QualitySMS_Frontpage-1-2

Läs mer om kvalitets-SMS i vår guide

Kvalitets-SMS innebär säkra och stabila direktkopplingar mot mobiloperatörerna med förbetalda interconnectavgifter med leveransgaranti.

Kvalitets-SMS är det självklara valet för de företag som har ett viktigt SMS-meddelande att skicka och vill vara säker på att det kommer fram i rätt tid. Ladda ned vår guide för att lära dig mer!