Pris eller kvalitet? Fem skäl att undvika låg kvalitet på SMS-tjänster

När den globala marknaden för företags-SMS växer snabbt försöker mindre nogräknade aktörer tjäna pengar genom att utnyttja kryphål i mobiloperatörernas infrastruktur. De sätt som används för att erbjuda SMS till underpris är många. För inköpare av SMS-tjänster ligger utmaningen i att se vad som är ett konkurrenskraftigt men ärligt lågt pris och vad som är ett underprisat, låg-kvalitetsalternativ.

Företags SMS-marknaden växer

Den globala SMS-marknaden är enorm och uppskattas idag till närmare 1 biljon (1 000 000 000 000) svenska kronor av undersökningsföretaget Portio Research. Företagsanvändandet står för drygt en tredjedel av marknaden och andelen ökar när allt fler företag och organisationer inser fördelarna med att använda SMS för att snabbt, enkelt och effektivt kommunicera med sina kunder.

Välj SMS-leverantör med omsorg och inte lågt pris på bekostnad av kvalitet

I takt med att marknaden för företags-SMS växer ökar också antalet aktörer som vill ta vara på den växande affärsmöjligheten och erbjuda sitt stöd till din och andra organisationer. Det rör sig om allt från mobiloperatörer till SMS-aggregatörer och systemintegratörer som erbjuder SMS-trafik som en integrerad tilläggstjänst. Vad vi kan kalla den ”vita SMS-marknaden” består av ett väl fungerande ekosystem där varje led i kedjan, från integratör till aggregatör och mobiloperatör, kompenseras för sin insats och kvalitetssäkrade SMS har ett marknadspris.

Men som alltid när det finns stora pengar på spel har SMS-marknaden tyvärr också lockat till sig mindre nogräknade aktörer som jobbar aktivt för att utnyttja kryphål i framförallt mobiloperatörernas infrastruktur och nät. Genom att distribuera SMS utan att själva betala fullt ut för trafiken kan aktörerna i sin tur erbjuda SMS i bulk till underpris. Tyvärr är alternativen för de som vill missbruka SMS-marknaden relativt många.

Fem av de vanligaste förekommande exemplen är:
  1. Grå rutter – Mindre nogräknade aktörer använder sig av bakvägar i mobiloperatörernas nät, så kallade gråa rutter, för att undvika att betala för sin trafik. Metoden är inte direkt olaglig men ses av de flesta som högst omoralisk då det rör sig om gratisåkning på annans bekostnad.
  2. SIM-farmar – Etableringen av SIM-farmar drar på illegal väg fördel av de fördelaktiga fastprisebjudanden för SMS som operatörer erbjuder vanliga konsumenter. Genom att ansluta hundratals SIM-kort med fastprisabonnemnag till en central punkt, t ex en dator, erbjuder aktörer bulk-SMS till tillsynes starkt rabatterade priser.
  3. Spoofing – Vid spoofing använder sig SMS-distributörer av möjligheten att själv definiera meddelandets avsändare för att avsiktligt vilseleda mottagaren eller andra aktörer i leveranskedjan. En av huvudanledningarna är att undvika debitering för skickade SMS för att själv kunna erbjuda ett mer fördelaktigt pris ut.
  4. Faking – Genom att manipulera informationen om den nod (SMSC) hos operatören som meddelandet skickas från, undviker den bedrägliga avsändaren att betala korrekta avgifter för trafiken till sin mobiloperatör.
  5. SMS Spam – Spam definieras som oönskade SMS som du som mottagare inte anmält intresse för eller på annat sätt gett godkännande till. Spam går från att vara på sin höjd irriterande till direkt illegalt när avsändaren inkluderar information i syfte att lura mottagaren för egen vinning.

När billiga SMS blir för billiga

Det är naturligt att priset som du som organisation betalar för att få dina SMS distribuerade är en viktig beslutsfaktor i valet av leverantör. Samtidigt finns det alltså all anledning att tänka till en extra gång om du erbjuds ett pris som i jämförelse med konkurrerande alternativ tycks alldeles för lågt. Så var går gränsen för vad som är ett konkurrenskraftigt men ärligt lågt pris och vad som är ett underpris? Och hur ska du som köpare av SMS-tjänster veta om den leverantör du utvärderar arbetar enligt schyssta modeller eller utnyttjar tvivelaktiga metoder för att leverera SMS till lägsta pris?

Det enklaste svaret bygger på en grundregel: Om ett alternativ vid direkt jämförelse känns för billigt så är det antagligen just för billigt. Som på alla marknader finns det inga gratis luncher och sannolikheten är stor att du betalar för dina billiga SMS på ett sätt eller annat.

Jag vill veta merQualitySMS_Frontpage-1-Jun-17-2021-06-42-13-56-AM

Läs mer om kvalitets-SMS i vår guide

Kvalitets-SMS innebär säkra och stabila direktkopplingar mot mobiloperatörerna, med förbetalda interconnectavgifter med leveransgaranti.

Kvalitets-SMS är det självklara valet för de företag som har ett viktigt SMS-meddelande att skicka, och som vill vara säker på att det kommer fram i rätt tid. LEKAB ger dig högkvalitativ SMS-leverans över hela världen. Ladda ned vår guide för att läsa mer!