Region Västra Götaland väljer LEKAB som fortsatt leverantör av tjänst för meddelandeplattform

LEKAB har vunnit en offentlig upphandling avseende tjänst för meddelande-plattform. Med sina 55 000 anställda är Västra Götalands-regionen, Sveriges största arbetsgivare. Meddelandetjänster är ett mycket viktigt instrument för att bedriva effektiv vård och kollektivtrafik i regionen och sms-kommunikation används till patienter, invånare, anställda och kunder.

LEKAB kommer tillgodose Västra Götalandsregionens (VGR) behov att möta morgondagens komplexa digitaliseringsbehov med sin tjänst. Inom hälso- och sjukvården räknade regionen 2018 fram att kostnaden för uteblivna vårdbesök uppgick till en halv miljard kronor. Genom att skicka SMS-påminnelser har regionen kunnat minska uteblivna besök med 35%. VGRs digitaliseringsfokus och trenden där patienter och kunder i högre utsträckning väljer textmeddelanden som kommunikationssätt ställer ökade krav att VGR följer med i utvecklingen.

– Jag är otroligt glad och stolt över att vi vann ramavtalet och fick förnyat förtroende från Västra Götalandsregionen, säger Pekka Ollila VD på LEKAB Communication Systems AB. VGR är Sveriges största arbetsgivare med en komplex organisation bestående av 38 förvaltningar och 6 bolag med höga krav på leverans och kvalitet. Vi har varit leverantör sedan år 2000 och det är ett tydligt tecken på vår styrka som partner inom meddelandetjänster. Vi ser framemot att tillsammans få fortsätta utveckla moderna meddelandetjänster, så att regionen kan kommunicera snabbt och proaktivt på mottagarnas villkor direkt i mobilen.

Med smart användning av textmeddelanden, kan både regionen och hälso- och sjukvården göra enorma kostnadsbesparingar genom kommunikation i mobilen till både invånare, patienter och anställda. Att arbeta proaktivt och skicka bekräftelser, påminnelser och information till patient inför ett besök, ökar antalet genomförda vårdbesök och innebär enorma kostnadsbesparingar. Med moderna meddelandetjänster kan man även fylla vakanta arbetspass med kort varsel och öka produktiviteten internt genom att spara tid och effektivisera befintliga processer.

Avtalet löper över två år med option på förlängning på två år.


Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens uppdrag är att ansvara för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik samt regional hållbar utveckling och tillväxt. Verksamheterna är organiserade i förvaltningar och bolag t ex sjukhusen, Närhälsan, Folktandvården. Exempel på bolag är GöteborgsOperan och Västtrafik. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. Västra Götaland är Sveriges enskilt största arbetsgivare med sina 55 000 anställda.

Om LEKAB

Lekab Communication Systems AB är en tjänsteleverantör till både privat och offentlig sektor. LEKABs mobilkommunikationstjänster gör det möjligt för företag och organisationer att snabbt och säkert kommunicera med sina kunder och anställda. LEKAB möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelande- och rösttjänster. Tjänsterna tillhandahålls för hantering och distribution med hög standard för tillförlitlighet och säkerhet. LEKAB grundades 1994 och har sitt säte i Stockholm.

 

Vill du veta mer om LEKABs meddelandetjänster?

Här kan du läsa mer om: