Fusionen stärker oss och vår förmåga att satsa på framtidens lösningar inom business messaging

Fusionen mellan LEKAB och 21st century Mobile pågår för fullt. Pekka Ollila, vd för LEKAB, berättar om det pågående integrationsarbetet mellan två likasinnade bolag och hur arbetet fortskrider.

Berätta om arbetet med fusionen av LEKAB och 21st?

Både LEKAB och 21st har lång erfarenhet inom Business Messaging, vilket gör fusionsarbetet lite enklare – våra anställda pratar redan samma språk. Samtidigt har fokus för de båda bolagen varit lite olika, vilket jag ser som en styrka. Det viktigaste med själva fusionsarbetet nu är att kombinera våra olika erfarenheter och kompetenser för att på så sätt stärka vårt gemensamma erbjudande så att marknaden och kunderna ser och förstår den kundnytta vi erbjuder. Det är kunderna som kommer att se det största värdet av fusionen.

Kan du berätta lite om hur arbetet fortskrider?

Integrationen gäller inte bara produkter och tjänster. Det är också viktigt att ta hand om personalen i de både bolagen, så att alla får lära känna varandra och börjar jobba som ett bolag, och att utnyttja den kompetens och erfarenhet våra anställda besitter. Vi har redan börjat analysera och planera hur vi bäst kan integrera bolagen och delvis säkert migrera produkter och tjänster från båda, för att skapa en helhet. För att bättre möta det framtida behovet som våra kunder har inom business messaging. Det är viktigt att vidareutveckla helheten i linje med våra kunders behov. Fusionen stärker oss och vår förmåga att satsa på framtidens lösningar inom business messaging. 

Vad är högst upp på din agenda i fusionsarbetet?

En ökad tydlighet i vårt gemensamma erbjudande till marknaden. Detta arbete pågår för fullt här och nu.

Det är också viktigt se över vilka resurser vi behöver tillföra för att vara framgångsrika framöver. Vilka luckor och kompetensgap har vi? Vilka förmågor är det som vi tillsammans behöver mer av och hur hittar vi dem?

Business messaging, i olika former, har blivit ännu viktigare för våra kunder och hela marknaden växer. Ännu fler företag och deras slutkunder, nästan bransch-oberoende, vill kommunicera via olika kanaler och mobilen är helt central. Konsumenter idag vill, istället för att besöka en fysisk butik eller ringa till direkt kundtjänst, hantera enkla saker via mobilen – via SMS, WhatsApp, Messenger eller andra s k OTT-kanaler.

Företag vill kommunicera via rika kanaler och göra det effektivt och enkelt för sina kunder, dvs ge en bättre digital kundupplevelse i  mobila kanaler, men det är komplext och många företag behöver hjälp för att dra nytta av nästa generations mer avancerade kommunikationskanaler som WhatsApp och RCS och här har vi en viktig roll att fylla.

Behoven kan se lite olika ut för olika bolag, även inom samma branch, men basbehoven är detsamma. Vi har över 25 års erfarenhet av att integrera smart messaging i företagens verksamhet och affärsapplikationer och processer. Med fusionen kan vi erbjuda ännu bättre lösningar för just de behov som våra kunder har och samtidigt öka tydligheten för helheten som vi kan erbjuda och nyttan vi kan generera i form av ökad effektivitet, kundnöjdhet, ROI etc.

När kommer kunder och partners att märka av samgåendet?

Det viktigaste för oss just nu gällande kunder är att de inte märker av samgåendet överhuvudtaget. Det är ett stort fokus för oss. Vi måste se till att befintliga kunder inte märker någon skillnad i våra servicenivåer och leveranser. Samtidigt kan vi erbjuda mer redan från dag 1, dvs LEKABs lösningar och tjänster till 21st kunder och vice versa.

Om vi blickar framåt lite så kommer vi kunna öka takten när det gäller utveckling av våra egna produkter och lösningar. Vi har i det sammanslagna bolaget redan nu ett större utvecklingsteam som jobbar tillsammans, och vi kommer även rekrytera fler och det kommer att resultera i ny funktionalitet och spännande lösningar framöver.

Vi vill vässa och framtidssäkra våra produkter och tjänster, så att vi kan växa hos befintliga kunder, samtidigt som vi kan jaga nya affärer inom de sektorer vi är starka.

Hur skulle du beskriva företagskulturen i de båda bolagen? Kommer ni bra överens?

Ja, det gör vi! Vi brinner allihop för mobilkommunikation och att skapa affärsvärde för kunder genom Smart Messaging. Vi vill fortsätta skapa värde tillsammans genom att förbättra kommunikationen med våra lösningar.

Vi tillhandahåller messaging api:er för rik mobil kommunikation, färdiga applikationer och verktyg samt skräddarsyr lösningar inkl integrering och automatisering så att våra kunder kan kommunicera med både kunder och medarbetare på ett smart sätt, i den kanal mottagaren föredrar.  

Vi vill ta kommunikationen till nästa nivå genom personalisering, interaktivitet och därmed öka engagemang, konvertering, lojalitet samt ROI.

Det är roligt och motiverande att ha fler medarbetare som har arbetat och tänkt lika intensivt på Business Messaging under årens lopp som vi. Som har lagt ned mycket tid på att bygga smarta lösningar till kund. Nu vill vi undersöka hur vi gemensamt kan nå fler kunder i Norden.  

Hur ser du på det framtida kunderbjudandet?

Våra kunder har olika behov. Enterprise-kunder kan automatisera sin SMS-kommunikation och marknadsföring genom att använda och integrera vår messaging api:er i befintliga affärssystem såsom CRM, Marketing Automation och e-handelsplattformar.

Vi är också experter och rådgivare. Vi vill täppa igen hålen där befintliga system ej supporterar messaging genom att automatisera processer och data.

Med rika format såsom Rich SMS, RCS, och OTT (Whatsapp & Viber mfl) kan företag kommunicera och chatta med kunder utan att behöva tumma på varumärkesupplevelsen. Vi vill hjälpa våra kunder att gå från att skicka vanliga notifieringar till att på riktigt starta konversationer med sina mottagare i mottagarens favoritkanal. Arbetet med kundlojalitet och att skapa kommunikation på mottagarens premisser med hjälp av data har aldrig varit viktigare.

 

Vad är planen för att svetsa ihop de båda teamen, som ett?

LEKAB har kontor på Hälsingegatan i Stockholm, och i Vantaa Finland. 21st sitter på Kungsgatan. Redan nu har några medarbetare från 21st flyttat in på Hälsingegatan. Post covid-19 är vi väldigt vana att samarbeta med hjälp av digitala verktyg såsom Teams, så att vi inte sitter på samma plats är inte ett hinder, men det är klart, för att kunna lära känna varandra och bygga en gemensam företagskultur måste vi träffas IRL.

I oktober flyttar vi till ett helt nytt kontor och innan dess, blir det flera gemensamma evenemang och aktiviteter. Alla framgångsrika bolag har en sak gemensamt – en stark företagskultur och den ska vi nu forma tillsammans. 

Vad ser du mest fram emot gällande samgåendet?

Att vi får ett helt nytt företag i vilket vi kombinerar det bästa från båda bolagen. Personalen är oerhört erfaren och har ett brinnande intresse att vilja hjälpa våra kunder att kommunicera mer effektivt med modern teknik och smarta lösningar.

Fusionen förbättrar vår förmåga att erbjuda lösningar som effektiviserar företags kommunikation med både kunder och anställda. Företag upptäcker alltmer hur SMS når fram där andra kommunikationsmetoder fallerar eftersom vi bär med oss mobilen överallt.

Vi vill möjliggöra framtidens digitala kundupplevelser, genom kommunikation och interaktivitet i alla mobila kanaler, men också säkerställa business continuity  dvs företags dagliga operationella drift, där vi kan erbjuda smarta meddelandetjänster för störningar, incidenter och bemanning.