Lekab-rich-sms

Rich SMS

Ta dina SMS till nästa nivå med grafik som matchar varumärket, call-to-actions, videor och mycket mer. Rich SMS med landningssida stärker varumärkesupplevelsen och kommunikationen med dina kunder.

strengthen-brand
Stärk ditt varumärke

Låt kommunikationen tala för sig självt. Förstärk upplevelsen och bilden av ditt varumärke i alla kanaler.

Lekab-användarvänligt
Behåll dina kunder

Företag som lyckas engagera behåller i mycket större utsträckning sina kunder. Det är upp till fem gånger mer kostsamt att skaffa en ny kund än att behålla en du redan har.

Lekab-kostnadseffektivt
Öka lönsamheten

Maximera ROI i varje kampanj med personliga meddelanden och analys av alla steg din kund tar.

Personifierade meddelanden

Mät och svara på varje kunds individuella handling och beteendemönster!

  • All typ av kunddata: namn, medlemsnummer, kontostatus, saldo, osv.
  • Content & media: text, bilder, video
  • Kund interaktion: e-shop, geolocation, scratch card erbjudanden, gamification
  • Skräddarsydd landningssida

80%

...av alla kunder säger att de är mer benägna att köpa något när ett varumärke erbjuder en personligt anpassad upplevelse!

Rich-SMS-SV-2

Engagera med varje meddelande

Låt kunden uppleva personifierade och interaktiva meddelanden med en skräddarsydd landningssida. Skapa en komplett digital upplevelse som är lika säker som SMS.

 

  • Automatiserade personliga meddelanden
  • Interaktiva touch-moduler
  • Enkel drag-and-drop
  • Bilder, gif, video
  • Statistik i realtid
  • Koppling till ditt CRM
HubSpot Video

Vi finns här för dig 

Mobila kanaler erbjuder unika fördelar i kommunikationen. Med våra produkter och tjänster kan ditt företag effektivt nå fram i bruset.

Om du vill använda SMS och moderna meddelandekanaler men inte har resurser att integrera messaging api:er i befintliga system, utveckla, testa och distribuera de arbetsflöden du behöver, hjälper våra utvecklare och experter till. Vi kan snabbt och agilt testa nya idéer för att lösa dina framtida kommunikationsbehov redan idag. 

 

Läs mer om oss
Vill du prata branschspecifika utmaningar och Rich SMS?

Vi har en bred och djup kompetens inom mobila meddelandetjänster och automatiserad kommunikation.