SMS-påminnelser för ökad kundnöjdhet och effektivitet

Uteblivna bokningar och möten är en vanlig utmaning inom olika branscher, vare sig det gäller ett läkarbesök, en restaurangbokning eller ett inbokat möte på bankkontoret. Problemet kan enkelt undvikas med en automatisk SMS-påminnelse. Genom att skicka automatiska notiser och möjliggöra två-vägs SMS, ges mottagare också möjlighet att svara direkt. Tid är en värdefull resurs och en enkel SMS-påminnelse ett effektivt sätt att säkerställa att bokningar inte missas. Det kan också vara en påminnelse till kunder att agera, som att hämta ut ett paket eller förnya en prenumeration som snart går ut.

Automatiska SMS-påminnelser är ett enkelt sätt att spara både tid och pengar och öka effektiviteten. Uteblivna bokningar och möten kan var slöseri med både tid och interna personalresurser och kan vara oerhört kostsamt beroende på bransch.

Med en imponerande öppnings- och läsningsgrad på 90% inom 3 minuter, är mobilen  en kraftfull kommunikationskanal som alltid finns nära tillhands. En SMS-boknings-bekräftelse och SMS-påminnelse förstärker kundens serviceupplevelse och ger ett professionellt och pålitligt intryck. Genom en SMS-påminnelse signalerar företaget sin omsorg om kunden. Möjligheten för mottagaren att kunna svara på SMS-påminnelsen skapar en tvåvägskanal där patienter, kunder och anställda kan bekräfta möten, ställa frågor eller be om ytterligare information. Två-vägs SMS öppnar för dialog, engagemang och delaktighet.

LEKAB - Reminder

SMS-påminnelser för hälso- och sjukvård 

Inom hälso- och sjukvården används SMS-påminnelser frekvent för att minska uteblivna besök och underlätta kommunikation mellan vårdgivare och patienter vid alla typer av vårdbesök. Inom hälso- och sjukvården finns det ett behov av att informera patienterna om kommande mötesbokningar, för att undvika kostnader för uteblivna besök och tidskrävande telefonsamtal.

SMS-påminnelser inom hälso- och sjukvård kan också användas för påminnelse om medicinering, recept och provresultat. 

SMS påminnelse vården-3

SMS-påminnelser för bank och finans

En SMS-påminnelse till kund är ett effektivt sätt att säkerställa närvaro vid möteskalenderbokningar. Ett annat vanligt användningsområde för SMS-påminnelse inom bank och finans är olika former av betalningspåminnelser. Genom att påminna kunden om kommande eller sena betalningar, minskar risken för försenade betalningar och minimerar därmed påföljder som förfallna betalningar kan medföra. Bifoga URL-länkar som leder mottagaren till personaliserade eller utvalda landningssidor. 

SMS påminnelse bank

SMS-påminnelser för HR-avdelningen 

För att öka delaktighet och underlätta internkommunikation kan SMS-påminnelser användas inom HR-funktionen för att påminna anställda om viktiga möten, utbildning eller deadlines (tidsrapporter, semesteransökan mm).  Även under en rekryteringsprocess kan SMS-påminnelser vara effektivt för att informera och påminna kandidaten om mötesbokningen eller annan information inför mötet, vilket skapar en smidig och professionell process. Genom att implementera SMS-påminnelser inom HR-processer kan företag öka effektiviteten i kommunikationen, minska missförstånd och förbättra anställdas delaktighet och efterlevnad av processer och riktlinjer.

SMS-påminnelser för event

SMS-påminnelser informerar deltagare om tidpunkt, plats och eventuella ändringar. Genom att möjliggöra två-vägs SMS kan deltagarna bekräfta sin närvaro, och besvara en enkät t.ex. efter evenemanget. På så sätt blir SMS-påminnelsen inte bara en påminnelse om närvaro utan också en kanal för att förbättra deltagarupplevelsen, vilket är avgörande för framgångsrika event.

SMS påminnelse event-1

SMS-påminnelser för servicesektorn

Inom service-sektorn finns många områden för SMS-bokningar och påminnelser för att minska risken för missade bokningar samt förbättra kundupplevelsen, exempelvis:

  • frisörer och skönhetssalonger
  • restauranger
  • gym och friskvårdsföretag
  • service och underhåll
  • förnyelse av prenumerationer eller abonnemang

Genom att integrera två-vägs SMS har företag möjlighet att skapa en interaktiv dialog med kunden. Kunden kan svara på SMS-påminnelser för att bekräfta sin närvaro, eller svara på kundupplevelse-enkäert efter avtalat besök. Denna interaktion skapar inte bara en effektivare hantering utan stärker också kundrelationen genom ökad delaktighet och snabb feedback.

SMS påminnelse service-3

SMS-påminnelser för resor

SMS-påminnelser kopplat till bokningssystem för resor och hotell är smidigt för att informera resenärer om viktiga detaljer och eventuella ändringar i resplanen. Det är inte bara viktigt att påminna om själva avresan utan också om incheckningstider, eventuella förseningar eller annan relevant information för en sömlös resa. Via två-vägs SMS kan resänärer även checka in i förväg, bekräfta tidsändringar eller boka om sin plats.

SMS påminnelse resa

Sammanfattningsvis är SMS-påminnelser viktiga för ökad intern produktivitet och minskad administration. Två-vägs SMS möjliggör också snabba svar och skapar en direkt dialog som kan förbättra arbetsflödet och stärka kundrelationerna. LEKAB erbjuder SMS API:er att integrera i ditt befintliga bokningssystem, CRM eller annat befintligt system samt ett webbverktyg om du vill skapa, skriva och skicka meddelandet i vår molnplattform.

OM LEKAB
LEKAB erbjuder mobila meddelandetjänster, SMS-API:er och programvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering. Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda via mobiltelefonen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet och kundupplevelse i mobila kanaler. Vill du veta mer eller be oss om råd? Kontakta oss!

Kontakta oss