Registrera SMS Avsändar-ID – skydda ditt företag

Lär dig hur du registrerar ditt Avsändar-ID för förbättrad varumärkesautenticitet. Förstå vikten av att skydda ditt företags SMS Avsändar-ID mot ökande cyberhot.

Vad är SMS Avsändar-ID?

Avsändar-ID agerar ansiktet utåt för ditt företag i din SMS-kommunikation och representerar ditt varumärke för dina mottagare. Synligheten gör dock ditt varumärke sårbart för missbruk av skadliga aktörer.

Ett exempel på missbruk innefattar aktörer som låtsas vara autentiska genom att skicka textmeddelanden med falska rabatterbjudanden som kan skada mottagare. Målet är ofta att stjäla information eller pengar från offret. I denna artikel förklarar vi hur du kan skydda ditt varumärke från smishing (SMS-fiske)-bedrägerier och säkerställa dess autenticitet och pålitlighet genom att registrera ditt Avsändar-ID.

Aphanumeric number EN_1

Hur Avsändar-ID bygger trovärdighet

Ditt valda Avsändar-ID, t.ex. "LEKAB" är en direkt representation av ditt varumärkes identitet. Ett registrerat Avsändar ID förhindrar obehörig användning av ditt varumärkesnamn eller nummer och bygger därigenom förtroende och trovärdighet i din kommunikation.

Minska risken för bedrägeri och SMS-fiske

Förfalskade meddelanden och SMS-fiske utgör betydande hot mot ditt varumärkes rykte och säkerheten för känslig information, vilket i slutändan kan skada dina kunder. Det finns en skillnad mellan förfalskning och SMS-fiske, och det kan leda till olika konsekvenser för ditt företag.

Förfalskade meddelanden efterliknar företags SMS-meddelanden genom att använda samma Avsändar-ID. Detta kan vilseleda mottagare och skada ditt varumärkes trovärdighet. SMS-fiske å andra sidan lurar mottagare att klicka på skadliga länkar som kan skada deras enheter eller ta dem till falska webbplatser. 

Att registrera Avsändar-ID:n är en robust försvarsmekanism som förhindrar obehöriga parter från att efterlikna ditt företag. Genom att registrera ditt Avsändar-ID minskar du risken att bli bedragen och skyddar både ditt företag och dina kunder.

Hur du registrerar ditt Avsändar-ID

Registrera ditt Avsändar-ID genom att kontakta en SMS-leverantör som LEKAB, som är behörig att registrera ditt Avsändar-ID hos mobiloperatörer. Om SMS-leverantören inte är godkänd inom mobilnätverket kommer dina skickade SMS att blockeras.

För att verifiera ditt företag måste du ansöka och skicka in nödvändiga dokument och få godkännande för att kunna använda ditt specifika Avsändar-ID. Detta inkluderar granskning av meddelandeinnehåll. Genom att registrera ditt Avsändar-ID säkrar du ditt varumärke och bygger förtroende hos dina mottagare.

Stegen som krävs för att registrera ditt Avsändar-ID

1. Kom i kontakt med en SMS-leverantör.
2. Definiera och verifiera ditt varumärke och ditt specifika Avsändar-ID med hjälp av din SMS-leverantör.
3. Ansök för att få godkännande att skicka SMS.
4. Skicka ditt första meddelande med ett registrerat Avsändar-ID.


OM LEKAB
LEKAB är en leverantör av mobila meddelandetjänster, messaging api:er och mjukvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering . Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda i mobilen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet samt kundupplevelsen genom mobila kanaler. Vill du veta mer eller fråga oss om råd? Kontakta oss!

Jag vill veta mer