Jobbförfrågan

Effektivisera bemanning och inkallning av personal

SMS eller röstmeddelanden, via vår SaaS-lösning Jobbförfrågan, gör det enklare och snabbare att hitta och kalla in kvalificerad, tillgänglig sjukvårdspersonal för att fylla vakanser när behovet plötsligt uppstår.

Snabb bemanning med SMS, röstmeddelande eller app

Är anställda sjuka i sista minuten? LEKABs lösning för jobbförfrågan gör det möjligt för sjukhus och vårdinstitutioner att skicka meddelanden enkelt och snabbt via SMS, röst eller app till kvalificerad och tillgänglig sjukvårdspersonal för att snabbt fylla öppna skift. SMS når alla mobiltelefoner och är det föredragna valet för vårdorganisationers personal och kommunikation med patienter. 97% av textmeddelandena blir lästa inom 5 sekunder. Sjukhus och vårdinstitutioner kan därför se till att viktig kommunikation inte missas.

Lösningen uppfyller de strängaste kraven på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

Varför jobbförfrågan för vård & omsorg?

Uteblivna möten innebär missade möjligheter att träffa andra patienter, vilket resulterar i både ökade kostnader och längre väntetider. Det är också troligt att patienten kommer att behöva planera om besöket om det bokades långt i förväg. Lyckligtvis gör framväxten av riktade meddelandetjänster och ny teknik det möjligt för organisationer att effektivisera informationsflödet och få uppmärksamhet på viktiga meddelanden. 

LEKAB har därför utvecklat en molnbaserad meddelandelösning som tillhandahåller automatiska inkallelser via SMS eller appavisering för att hantera bemanningsstrul orsakad av störningar och dagliga driftsförändringar. Vår lösning anpassar sig sömlöst till sjukhus och vårdinstitutioners specifika behov för att optimera bemanning.

jobbförfrågan-sjukvård-mobil

Fördelar med jobbförfrågningar via SMS

Lekab-optimise-staffing
Optimering av personal

Operationer behöver inte upphöra på grund av plötsliga störningar eller sjukdom. Fyll enkelt öppna skift med automatiska tvåvägstextmeddelanden. Med möjligheten att direkt ringa in rätt besättningsmedlem bibehåller du kontinuiteten i din dagliga verksamhet.

Lekab-frigör-tid
Frigör tid och resurser

Meddelanden skickas ut automatiskt. Det innebär att du sparar tid och resurser som annars krävs för att kalla in personal. Att säkerställa tydlig kommunikation blir också mycket enklare. Inte minst när det är akut och informationen är kritisk.

Lekab-cost-efficient
Reducerar kostnader

Anställda och patienter som går miste om viktig information skapar onödiga och oönskade utgifter. Att optimera personal- och resursutnyttjandeprocesser sparar tid och pengar, vilket bidrar till en mer hållbar ekonomi.

Få svar direkt med ett SMS

 

Vad kan jag göra?

Det är lätt att komma igång och enkelt att skapa kontaktlistor och grupper. Spara värdefull tid med förifyllda meddelandemallar för olika typer av utskick för alla sorters event.

 • Hitta ersättare snabbt till ett öppet skift
 • Filtrera personal efter skicklighet, tillgänglighet, språk och mer
 • Sätt upp smarta regler för till exempel eskalering och rotation
 • Se aktuella arbetsflöden, mottagna svar och status i realtid i instrumentpanelen

En molnbaserad kommunikationsplattform för meddelandehantering och distribution

Applikationen är mycket konfigurerbar och kan anpassas efter ständigt föränderliga behov och olika processer mellan och inom sjukhus och vårdinstitutioner. Applikationen är baserad på en enda plattform som fungerar som en fristående molntjänst och består av fyra kärnmoduler:

 • Meddelanden och kommunikationssystem
 • Administrationsgränssnitt och instrumentpanel
 • Arbetsflöde och meddelandemallar
 • Besättningens adressbok med kontaktuppgifter
Läs mer
Plattform-mockup-2-1eng

Ring in personal med ett ögonblicks varsel

Att försöka ringa anställda eller kontakta en bemanningsfirma är både tidskrävande och dyrt. Att istället använda en meddelandetjänst för att skicka jobbförfrågningar i mobilen är ett perfekt sätt att kommunicera med jourpersonal, visstidsanställda och extra personal som kan bekräfta eller avvisa frågan med ett knapptryck. Det kommer att påskynda hela processen och spara både tid och pengar. Att täcka ett vakant jobbpass internt är alltid billigare. 

Prata med en expert


Jobbförfrågan sjukvård

Bemanna snabbt med SMS

Med rätt meddelandetjänst behöver inte verksamheten stanna pga sjukdom eller plötslig arbetsfrånvaro. Kalla in personal med rätt kompetens på sekunden med hjälp av mobilen!

 • Få uppmärksamhet och svar direkt
 • Frigör tid från onödigt bemanningsarbete
 • Öka personalens engagemang

Läs mer om hur tjänsten fungerar i produktbladet om resurseffektiv bemanning inom vården.

Andra användningsområden för SMS inom sjukvården

Kommunikation inom vården är precis som inom andra sektorer du måste nå rätt person vid rätt tidpunkt . Du behöver kommunicera med både din personal och dina patienter. Skicka därför ett SMS för att påminna patienter om bokningar, och ge patienter möjligheten att bekräfta, avbryta eller boka om. SMS kan också skickas till patienter för uppföljningsändamål eller för att ge snabb information direkt, t ex:

 • Att informera om testresultat
 • Att informera patienter om tillgängligheten av deras resultat
 • Att informera patienter att ta sin medicinering (automatiska meddelanden)
 • Att skicka tack-sms till blodgivare
Kontakta oss
Sjukvårdspersonal informerar en patient
Vill du lära dig mer om hur du kan effektivisera bemanning med SMS?
Boka demo Contact us