Den ultimata guiden: skillnaden mellan rich SMS, OTT-kanaler och RCS

Det är få som skickar meddelanden idag utan att inkludera rikt innehåll som emojis, bilder, videor och länkar. Rika meddelanden kan skickas på tre sätt; via rich SMS, Over-The-Top-kanaler (OTT-kanaler) eller Rich Communication Service (RCS). Kanalerna har sina fördelar och nackdelar och den kanal som passar bäst in i ditt företags kommunikationsstrategi passar inte nödvändigtvis lika bra för andra beroende på budskap och syfte med meddelandet. Välj därför meddelandekanal med omsorg.

Utvecklingen av SMS har gått i rask takt framåt sedan slutet av 00-talet. Året 2007 gick startskottet för både rich SMS och RCS. Båda kanalerna utvecklades av Global System for Mobile Communications Association (GSMA) och tanken var att rich SMS, som i praktiken är ett tillägg med rika funktioner i Short Message Service (SMS), skulle implementeras på marknaden direkt, medan RCS skulle ersätta rich SMS på lite längre sikt. Så vad skiljer kanalerna åt och varför var rich SMS tänkt som en föregångare till RCS? Rich SMS är en enklare version av RCS där avsändaren kan skicka korta meddelanden med unika URL-länkar till sina mottagare. RCS-tekniken erbjuder ett meddelande med avancerade funktioner och en rikare design som ger en appliknande upplevelse direkt i mobilen. Ett meddelande kan till exempel formateras enligt varumärkets riktlinjer med färg, typsnitt och logotyp. En annan smart funktion är att meddelandet kan skickas från verifierade avsändare för att undvika tvivel om vilket företag som har skickat SMS:et.

Var kreativ med rich SMS

Rich SMS är idag den kanal som har högst läsbarhet och som används mest frekvent av marknadsförare. Med rich SMS-utskick gäller det att vara kreativ med den korta text (160 tecken inklusive emojis) man har till förfogande. Det är i länken som det rika innehållet finns. Länken leder mottagaren till en personifierad landningssida som kan innehålla interaktiva bilder, videor, CTA-knappar med mera

RCS är snart tillgängligt överallt

Utvecklingen av de smarta mobiltelefonerna har gått snabbt, och SMS som uppfanns för över 30 år sedan har inte hängt med i utvecklingen. Rich SMS utvecklades därför som en nödlösning för att användare på kort sikt ska kunna skicka enklare rika meddelanden. RCS har däremot utvecklats för att kunna möta de krav och förväntningar som finns på framtidens smarta mobiltelefoner. 

RCS var tänkt att ersätta rich SMS redan för några år sedan, men det är först nu som tekniken har börjat tillgängliggöras på marknaden i större utsträckning. Hittills är RCS tillgängligt med full täckning i bland annat USA, Frankrike, Indien, Storbritannien och Brasilien. Tekniken väntas bli tillgänglig i fler länder inom kort – bland annat i Sverige. Det finns flera orsaker till varför det har dröjt så lång tid för RCS att implementeras på marknaden, en av dem är att det inte finns någon universell RCS-plattform ännu. RCS är i nuläget endast tillgängligt för Android-enheter. Detta eftersom Apple inte har kunnat enas med Google om en gemensam väg för utvecklingen av RCS.

Google har varit drivande i utvecklingen av RCS-tekniken. Apple har istället fokuserat på att utveckla Apple Messages for Business. Skickar man till exempel ett rikt meddelande från en Iphone till en Android kommer det "blåa" iMessage-meddelandet omvandlas till ett "grönt" SMS. Följden blir också att videor och bilder komprimeras och skickas i låg upplösning till mottagaren. Liknande omvandlas även RCS-meddelanden som skickas till mottagare utan stöd för RCS till ett vanligt SMS. Eftersom Apple har högre användningsgrad än Android i Norden har Google haft svårt att nå denna marknad med RCS. Även om dessa problem ännu kvarstår, går utvecklingen i rask takt framåt. Användningen av RCS ökade med 150% under 2021 jämfört med 2020. 

LEKAB-RCS-användningskarta

Standardappar och nedladdningsbara appar

Vilka är likheterna? Både RCS och rich SMS är en så kallad standardapp. Detta innebär att kanalerna är inbyggda i mobiltelefonen och därmed tillgängliga för alla mobilanvändare utan några krav på nedladdning, inloggning eller betalning (bortsett kostnad per skickat meddelande). Så är däremot inte fallet med OTT-kanalerna, för dessa kanaler behöver användare göra ett aktivt val att ladda ned en meddelandeapp till sin mobil. OTT-kanalerna behöver vara uppkopplade mot wifi eller internet för att kunna skicka meddelanden. Rich SMS och RCS behöver också wifi eller internetuppkoppling för att kunna skicka rika meddelanden, men i de fall internet inte finns tillgängligt omvandlas meddelanden till ett traditionellt SMS istället och skickas därmed ändå till mottagaren. Om en OTT-kanal inte är uppkopplad skickas inte meddelandet alls.

Så vilka är OTT-kanalerna? Det finns ett brett utbud av OTT-kanaler och det utvecklas hela tiden nya. Användningen och marknadsdominansen varierar från land till land, men några av de mest populära OTT-kanalerna är:

OTT-kanalerna började utvecklas några år senare än rich SMS och RCS och detta mycket tack vare Apple som utvecklade den första smarta mobiltelefonen – Iphone. Med de nya smarta mobiltelefonerna började applikationer, så kallade appar, utvecklas för att ge användare en utökad upplevelse i mobilen.

Kommunicera med din målgrupp i rätt kanaler

Majoriteten av OTT-kanalerna kan skicka bilder, videor, GIF:s, länkar och meddelanden från verifierade avsändare, men ännu inte brandade företagsmeddelanden. OTT-kanalerna är tillgängliga för alla mobiltelefoner, men användandet av kanalerna kan skilja sig åt i olika länder. WhatsApp dominerar i de flesta länder världen över, men i Norden är det Facebook Messenger som har flest användare medan det i Sydkorea endast är KakaoTalk som används som meddelandekanal. Kommunicera därför genom den kanal som din målgrupp använder mest. Vi guidar dig till rätt val av kanal – kontakta oss!

OTT-världskarta-användning

Rich SMS, RCS och OTT-kanalerna skiljer sig åt i sitt erbjudande. Se tabellen nedan för att jämföra kanalernas olika erbjudanden och vilken/vilka kanaler som passar bäst in i just ditt företags kommunikationsstrategi.

Kanaler-tabell

OM LEKAB

LEKAB är en leverantör av mobila meddelandetjänster, messaging api:er och mjukvara för avancerad meddelandehantering och processautomatisering . Vi erbjuder digitala verktyg och lösningar till företag som vill optimera hur de kommunicerar och interagerar med kunder och anställda i mobilen för att förbättra produktivitet, tillgänglighet samt kundupplevelsen genom mobila kanaler. Vill du veta mer eller fråga oss om råd? Kontakta oss!

Jag vill veta mer