Varför ska företag använda mobilkommunikation?

Säkerställ att alla dina medarbetare får och läser viktig information med SMS. Lär dig mer om hur ditt företag kan utnyttja fördelarna med SMS för att förbättra er internkommunikation och engagera anställda mer effektivt.

Mobilkommunikation växer i betydelse för företag. I de tio mest utvecklade länderna äger 73,5% en smartphone (juli 2020 newszoo.com), så hur kan ditt företag ta sig an mobilkommunikation och dra nytta av dess många användningsområden som kommunikationskanal?

Det finns mer verktyg än någonsin för att kommunicera, men fortfarande kämpar företag för att kommunicera med sina anställda på ett effektivt sätt. Att hålla kontakten har aldrig varit viktigare för att säkerställa kontinuitet.

fyra bra anledningar

Covid-19 pandemin

När Covid-19-pandemin slog till så insåg många arbetsgivare att sättet att kommunicera på jobbet överträffar sättet att kommunicera med anställda hemma. Skrivbordsjobbet förändras i snabb takt och gör det också möjligt för människor att arbeta på distans.

Medan e-post och intranät tidigare har skapat en solid grund, har det på senare tid blivit uppenbart med en föränderlig och spridd personalstyrka, att företag behöver möta sina anställda med information när och var de vill ta emot den - via mobil teknik. Olästa e-postmeddelanden kan vara problematiska.

Användningen av teknik och utvecklingen av den digitala arbetsplatsen är nyckeln till hur företag håller kontakten med sina anställda. Och mobil kommunikation har förmågan att inkludera varje anställd (oavsett om de sitter vid skrivbord eller inte) i sin affärsmodell.

SMS för internkommunikation

SMS används alltmer av företag för att kommunicera med sina anställda eftersom det är en effektiv form av kommunikation. Faktum är att 90 procent av alla textmeddelanden läses inom 90 sekunder efter leverans. Textmeddelanden håller människor uppdaterade och informerade när det är som viktigast. Exempel på textmeddelanden som kan skickas till anställda för att kommunicera viktig information:

Larm & notiser
 • Kommande möten
 • Viktiga företagsevenemang
 • Planerade störningar
 • Händelsemeddelanden
Uppdateringar & påminnelser från HR
 • Policy-förändringar
 • Deadlines
 • Kontorsmeddelanden
 • Påminnelser; tidsrapporter, fakturor och kostnadsrapporter
Bemanning & schemaläggning
 • Tillgänglighetsförfrågningar
 • Jobbförfrågningar
 • Schemauppdateringar
 • Schemaförändringar 
Tidskritisk kommunikation

När tiden är avgörande är det extra viktigt att ha kapacitet att leverera textmeddelanden snabbt såsom vid:

 • Nödmeddelanden och varningar
 • Säkerhetsvarningar; lockdowns och evakuering vid t ex brand

Anställda är ofta överhopade av e-postmeddelanden. Vissa är inte alltid på sin plats för att ens kontrollera inkorgen, pga tjänsteresa, möten eller för att man tillhör den mobila arbetsstyrkan på fältet. Det här kan leda till att information inte når fram i tid eller fördröjs, vilket i sin tur kan påverka verksamhetens produktivitet.

Att använda SMS som en kommunikationskanal kan hjälpa till att leverera information i rätt tid så att anställda inte missar viktig information - oavsett var de befinner sig. Och även om dina anställda inte har en företagsmobiltelefon, är det troligt att de har sin personliga telefon så att de fortfarande kan nås.

Tvåvägskommunikation

De största fördelarna med att ta emot textmeddelanden är att SMS får större uppmärksamhet än både e-post eller App-avisering (pga en ovilja att ladda ner appar eller att man har för många appar att hålla reda på). SMS tillåter också tvåvägs-kommunikation, vilket ger en feedback-loop och möjlighet för anställda att svara tillbaks när så behövs.

Tvåvägskommunikation är användbar för:
 • Undersökningar och feedback
 • Tillsätta och kommunicera om tillgängliga arbetspass/skift
 • Skicka påminnelser och korrigera fel
 • Bekräftelser och reservationer

Ofta saknar organisationer ett återkommande sätt för att samla in feedback från anställda. Mobilkommunikation ger både ökad transparens och möjlighet till att uttrycka idéer och feedback direkt.

Mobilkommunikation kan hjälpa till att:
 • Engagera och motivera anställda 
 • Öka produktiviteten 
 • Uppnå regelefterlevnad 
 • Skapa företagskultur
 • Öka nöjdheten bland medarbetare 

Att dela information med dina anställda via textmeddelanden i mobilen behöver inte vara svårt. Som arbetsgivare är det viktigt att kunna kommunicera ut viktig information i olika kanaler inklusive mobilen, men också att säkerställa att samtliga anställda verkligen tar till sig informationen. Med en webbaserat användargränssnitt kan du enkelt följa utskicket i realtid.

Behöver du en meddelandeplattform för att kommunicera med ditt team?

Vi är här för att hjälpa. Fyll i formuläret så diskuterar vi gärna era behov. 

Jag vill veta mer