Varför ska företag använda mobilkommunikation?

Internkommunikation via mobilen har de senaste åren ökat i betydelse för företag världen över och framförallt i spåren av Covid-19-pandemin. När allt fler skrivbordsbaserade jobb övergår till att utföras på distans måste företag säkerställa att de kan kommunicera effektivt med sina anställda, oavsett var de befinner sig. Lyckligtvis har mobilkommunikationen visat sig vara ett kraftfullt verktyg för företag som vill hålla kontakten med sina anställda. I detta inlägg kommer vi att ta en närmare titt på varför mobilkommunikation är så viktig för företag och hur det kan hjälpa till att förbättra intern kommunikation och engagera anställda mer effektivt.

Ökningen av mobilkommunikation

Det är ingen hemlighet att mobilkommunikation har ökat i popularitet under de senaste åren. Faktum är att drygt 5,5 miljarder personer använde SMS som ett sätt att kommunicera i december 2022 enligt Mobilesquared. 4,5 miljarder av personerna utnyttjar också nya rika kanaler som RCS och WhatsApp för att kommunicera. Eftersom allt fler människor förlitar sig på sina smartphones för kommunikation har det blivit allt viktigare för företag att omfamna mobilkommunikation och dra nytta av dess många användningsområden som kommunikationskanal.

Utmaningarna med effektiv kommunikation med anställda

Trots ökningen av nya kommunikationsverktyg har många företag fortfarande svårt att kommunicera effektivt med sina anställda. Att hålla sig uppkopplad har aldrig varit viktigare för att säkerställa att den dagliga verksamheten rullar på, men traditionella verktyg som e-post och intranät har visat sig otillräckliga inför en föränderlig och utspridd arbetsstyrka.

Covid-19-pandemin har gjort dessa utmaningar mer uppenbara. När pandemin slog till insåg många arbetsgivare att deras sätt att kommunicera på jobbet överträffade deras möjligheter att kommunicera med personalen hemifrån. Karaktären av skrivbordsbaserade jobb har också förändrats, vilket gör att människor idag i många fall arbetar mer på distans. Idag arbetar 8 av 10 människor hybrid eller på distans och endast 2 av 10 är på plats (Gallup).

Rollen av mobilkommunikation

I detta föränderliga medielandskap har mobilkommunikation framträtt som ett kraftfullt verktyg för företag som vill hålla kontakten med sina anställda. Till skillnad från e-post och intranät har mobilmeddelanden förmågan att inkludera varje anställd (skrivbords- eller icke-skivbordsbaserad) i sin affärsmodell.

SMS-meddelanden har blivit alltmer populära bland företag som en effektiv kommunikationsform. Faktum är att 90% av textmeddelanden läses inom 90 sekunder efter leverans, vilket gör det till ett idealiskt sätt att hålla människor uppdaterade och informerade när man vill skicka något av betydelse.

Fördelar med mobil kommunikation

Mobil kommunikation erbjuder flera fördelar för företag som vill förbättra sin interna kommunikation och engagera sina anställda mer effektivt.

Snabb leverans av kritisk information: När tiden är knapp är det viktigt att ha möjlighet att snabbt leverera meddelanden. SMS-meddelanden läses inom 2 minuter. Mobilmeddelanden kan därmed hjälpa till att säkerställa att anställda inte missar viktig information, oavsett var de befinner sig. Detta är särskilt viktigt när en nödsituation eller en incident inträffar på arbetsplatsen. Läs mer om lösningar för incidenthantering.

Tvåvägskommunikation: SMS tillåter tvåvägskommunikation, vilket ger anställda möjligheten att svara när det behövs. Detta är särskilt användbart för undersökningar, feedback, meddelanden till anställda och reservpersonal om tillgängliga skift, påminnelser, bekräftelse av bokningar och mer. Läs mer om lösningar för bemanning.

Ökad transparens och tillgänglighet: Mobilkommunikation ökar nivån av transparens och tillgängligheten för att snabbt framföra idéer och feedback. Detta kan hjälpa till att förbättra medarbetarnas engagemang och öka produktiviteten.

Större medarbetarnöjdhet: Att dela information med anställda via mobilmeddelanden visar att implementering av ett internt kommunikationssystem inte behöver vara komplicerat. Mobilkommunikation kan effektivt hjälpa till att främja företagskultur och öka medarbetarnas tillfredsställelse.

Hur vi kan hjälpa till

Om du letar efter en tillförlitlig plattform för att kommunicera med dina anställda eller kollegor, så finns vi här för att hjälpa till. Vår plattform är utformad för att hjälpa företag i alla storlekar att hålla kontakten med sina anställda, oavsett var de befinner sig. Kontakta oss och diskutera dina behov och ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag dra nytta av kraften i mobilkommunikation.

Vill du diskutera mobilkommunikation?
Prata med en av våra messaging-experter!

Kontakta oss