SMS och textmeddelande-trender som kommer att fortsätta under 2023

När vi inleder det nya året vill vi summera några av de kommunikationstrender som vi ser, som i mångt och mycket drivs av våra förändrade beteenden och förväntningar som konsumenter. En effektiv kundupplevelse och en önskan om omedelbar tillfredsställelse är något som håller de flesta företag på tårna idag i en önskan om att tillgodose nya sätt att informera, kommunicera och glädja alla vi har affärsrelationer med. För många är mobiltelefonen vår viktigaste datorenhet eftersom vi bär med oss den 24/7.

1. Personaliserade SMS ökar

Idag vill kunder känna sig uppskattade och väl omhändertagna. En personaliserad SMS-upplevelse är ett snabbt och effektivt sätt att lyckas med det, samtidigt som det bygger långsiktiga kundrelationer och ökar möjligheten till interaktion. Allra helst vill vi ha personliga meddelanden som är skräddarsydda för oss och våra specifika intressen. Och varför inte? Tekniken finns för att dina kunder ska känna sig sedda och värderade. Genom att lägga till en personlig touch till automatiserade meddelanden blir det mer sannolikt att dina mottagare vill komma i kontakt med ditt företag/varumärke och vidta åtgärder.

2. SMS efterfrågas också för internkommunikation

SMS-meddelanden gynnar även andra delar inom ditt företag (t ex HR, IT eller drifts-avdelningen). Idag används SMS internt för sista-minuten bemanning inom sjukvården och inom flygbolag för att snabbt tillsätta resurser och fylla sista-minuten luckor med avancerad logik och turordningsregler. Med ett SMS-utskick kan du få uppmärksamhet och svar direkt från en förvald grupp. Du kan också nå anställda i en nödsituation, kalla in kristeam, koordinera fältarbetare eller informera ditt team om viktiga nyheter och uppdateringar, eller varför inte välkomna jobbsökande och nyanställda med ett välkomnade SMS med en kartlänk. Det finns många användningsområden för internkommunikation med SMS.

Jobbförfrågan med SMS

3. Textmeddelanden som en kundtjänstkanal

God kundservice fortsätter att spela en betydande roll för att leverera ditt företags varumärkeslöfte och öka företagets goodwill. Fler och fler kunder upptäcker också hur bekvämt och flexibelt det är att skicka textmeddelanden till kundsupport framför att utstå långa väntetider och vidarekopplingar i ett telefonsamtal. 

Kundundersökning
Textmeddelanden har flera olika användningsområden och kan hjälpa ditt företag att utveckla en tidseffektiv och kostnadseffektiv kundtjänst så att du får mer tid över till komplexa kundärenden. Att snabbt få svar kan uppmuntra kundernas förtroende och hjälpa till att minska belastning och arbetstoppar. Användningsområdena är många; svara på vanliga frågor, be om feedback på produkter och tjänster, skicka mötespåminnelser, ombokningar, uppdateringar i kundserviceärenden, aviseringar samt betalningskvitton med mera. 

4. SMS är en digital marknadsföringskanal med hög ROI

Fler och fler vill ta emot erbjudanden via SMS - enligt Shopify är 68% av alla mobilanvändare villiga att opta in på ett företags SMS-utskickslista om de i samband med detta fick en rabattkupong.

Att ta emot tvåvägskommunikation och erbjudanden från företag via SMS är snabbt och enkelt. Det kan vara "limited editions", produktlanseringar och nyheter som t ex rabatter, som mottagaren absolut inte vill missa. När många e-postmeddelanden förblir olästa, är SMS en digital marknadsföringskanal med hög ROI. I jämförelse med e-mail är SMS relativt billigt om man mäter engagemang och konvertering. SMS har en hög öppningsfrekvens (mer om det här) och är därför en självklar kanal att använda i komplement med e-post för att försäkra sig om att nå fram till kunder med inaktiva eller oengagerade e-postadresser. 

5. Rika kanaler och WhatsApp börjar användas av företag

I stora delar av världen har WhatsApp blivit en central kommunikationskanal för såväl företag som myndigheter, men i Norden är det i huvudsak fortfarande en kanal vi använder privat, vilket vi tror kommer ändras under 2023. Med nya rika kanaler öppnas nya möjligheter för företag att kommunicera och föra en dialog med interaktiva knappar, bilder, video eller brandat rikt innehåll. För dina kunder betyder detta framför allt att de inte behöver ändra sina privata vanor när de pratar med er som företag. Om de har frågor om produktspecifika problem, kan de förtydliga och skicka med t ex ett foto på den felaktiga produkten i den krypterade chatten till kundservice.

Summering

Företag behöver säkerställa att man har rätt mix av kommunikationskanaler.  Varje kanal har sina specifika fördelar och styrkor. Det handlar om att förutse kundernas förväntningar och säkerställa att man finns tillgänglig i de mobila kanaler som efterfrågas av respektive målgrupp - SMS, chat eller sociala media kanaler.

Kunder däremot vill känna sig uppskattade och viktiga under hela kundresan  och genom att lägga till den personliga touchen får du ditt innehåll att sticka ut -  en personlig leveransnotis, en specifik kampanj, en kundenkät eller ett personligt svar från en medarbetare på kundservice och gärna i den kanal eller meddelandeapp kunden själv föredrar.

SMS är en effektiv kommunikationskanal, addera den till kommunikationsstrategin när du vill försäkra dig om att mottagaren har fått, uppmärksammat och läst meddelandet. Idag kan ett SMS vara så mycket mer än sina ursprungliga 160 tecken. 

Kontakta oss