SMS-ordlista: detta betyder de krångliga orden och förkortningarna

Det finns många ord vi har slängt ur oss genom årens gång som har skapat förvirring bland våra kunder och användare. API? GSM? Gateway? Vad betyder orden egentligen? Svaret på dessa och många fler ord hittar du nedan i vår SMS-ordlista.

A2P

Application-To-Person. SMS som skickas från en applikation till en mobiltelefon (person). Till exempel engångslösenord, bankaviseringar eller bokningsbekräftelser via API eller Web applikation.

AI Chatbot

En chatbot är ett artificiellt intelligens (AI)-program som kan skicka automatiserade röst- och textmeddelanden i textchattar. Chatbotar kan användas för meddelanden i mobilen, webbsidor eller andra digitala applikationer för att besvara enkla och komplexa kundförfrågningar utan behov av mänskliga agenter, vilket ger prisvärd och enkel kundservice. Med rätt bakgrundsdata kan boten vara väldigt personlig och anpassa svaren utifrån kund, sammanhang och avsikt.

Alfanumeriskt avsändar-ID

Avsändar-ID hänvisar till varifrån meddelanden skickas från. Detta kan vara alfa (innehåller tecken och siffror), numeriska (endast siffror) eller en numerisk kortkod.

Apple Messages for Business

Standard mobilapplikation för IOS (Iphone) som har funktioner för företag att skicka rika meddelanden till kunder.

Binära SMS

Binära meddelanden är meddelanden som kräver specifik kodning för att överkomma begränsningen tecken i ett SMS-meddelande. Binära meddelanden används för specifika tecken på språk som arabiska, kinesiska, koreanska, japanska eller slaviska språk (t.ex. ryska). 

Blacklist

En lista över mottagare som har optat ut från SMS. SMS skickas därmed inte till dessa mottagare. 

Bulk-SMS

SMS skickade i stor volym.

CCaaS

Contact Center as a Service. CCaaS-lösningar innehåller en mängd kommunikationsfunktioner (Mobila kanaler, Web-appar, Workflows, Chatbot, Voicebot, API:er) som gör det enklare för företag att kommunicera med kunder.

CDP

Customer-Data-Platform är en mjukvara som samlar in kundkontaktpunkter och interaktioner med din produkt eller tjänst från olika kanaler och källor. 

Cloud

IT-tjänster som tillhandahålls digitalt över internet. 

CIMD

Computer Interface to Message Distribution är ett proprietärt protokoll för kortmeddelandetjänstcenter utvecklat av Nokia för deras SMSC (nu Nokia Networks).

Conversational AI

Konversations AI (artificiell intelligens)-teknik gör att botar kan delta i naturligt klingande textkonversationer med kunder.

Cookiefri datainsamling

Cookiefri datainsamling samlar in användardata och insikter utan att använda webbplatscookies (dataspårare som innehåller personliga identifierare). Denna typ av datainsamling blir allt vanligare i takt med nytillkomna regler för spårningsbegränsningar och integritetsbestämmelser.

CPaaS

Communication-Platform-as-a-Service. Kommunikationsplattform. Till exempel vår  plattform.

CTA

Call-To-Action. Interaktiva knappar i ett meddelande som till exempel kan leda till en landningssida. Till exempel "kontakta oss".

CTR

Klickfrekvens. Click Through Rate på engelska (CTR)

CVR

Konverteringsfrekvens. Conversion rate på engelska (CVR)

CX

Kundupplevelse, en förkortning av engelskans Customer Experience (CX)

DCS

Data-Coding-Scheme. DCS är ett fält i Short Messages (SM) och Cell Broadcast Messages (CB) som innehåller grundläggande information om hur mottagarhandenheten ska behandla mottagna meddelanden.

Direktuppringning (DDI – Direct Dial In)

Direct Inward Dialing (DID) eller Direct Dial In (DDI) är en tjänst från ett lokalt telefonbolag eller lokal växeloperatör som tillhandahåller ett block med telefonnummer för att ringa till ett företags privata filial (PBX) eller IP-telefonisystem. Med hjälp av DDI kan företag erbjuda sina kunder individuella telefonnummer för varje individ eller arbetsstation inom företaget. Detta utan att det krävs en fysisk linje till växeln för varje möjlig anslutning.

DLR

Delivery reporting. En DLR visar status för ett skickat meddelande. När meddelandet har tagits emot (eller inte) inom 48-timmarsförsöksintervallet får avsändaren (företaget) eller aggregatorn (sammanställaren) en leveransstatusrapport med detaljerad information om det behandlade meddelandet.

DTMF-toner

Dual-Tone-Multi-Frequency är en metod som används i IVR-system för att välja menyalternativ eller ange koder. DTMF används ofta för telekommunikationssignalering över analoga telefonlinjer i röstfrekvensband och i tryckknappstelefoner för tonval.

E2EE

End-To-End-Encryption. Kommunikationssystem där endast de kommunicerande användarna kan läsa meddelanden.

Email2SMS

Mejl som efter utskick konverteras till SMS. Du kan använda alla e-postprogram för att skicka SMS genom en Gateway.

Emoji

En sorts piktogram som kan användas i textmeddelanden för att uttrycka känslor i olika genrer, till exempel😃👍📱.

ESME

Externa-Short-Messaging-Entities är externa applikationer som ansluter till en SMS-tjänst för att skicka och ta emot SMS. Exempel på ESME är röstningssystem eller automatiserade marknadsföringsmeddelanden.

Facebook Messenger

Facebook Messenger är en mobilapplikation för smarta mobiltelefoner som har funktioner för att skicka snabbmeddelanden, dela foton, videor, ljudinspelningar och skapa gruppchattar mellan Facebook Messager-användare.

Faking 

Meddelanden som ser ut att komma från en avsändare som det egentligen inte kommer ifrån.

Falsk DLR

Falska DLR:er är ett känt problem bland aggregatörer. I en falsk DLR rapporterar leverantören av en anslutning felaktigt en lyckad leverans till en slutanvändarenhet. Detta resulterar i att företag betalar för meddelanden som aldrig levereras till en enhet.

FAQ-chatbot

En FAQ-chatbot kan användas för att automatisera svar på några av de vanligaste frågorna som din organisation kan få. Den här typen av frågor kan vara en enorm belastning för ditt kundserviceteam och involverar ofta repetitiva, copy & paste-svar som hanteras enklare och mer effektivt av en maskin.

Fixed Sender ID

Fast avsändar-ID är ett förutbestämt numeriskt avsändar-ID som inte kan ändras enligt användarens behov. Detta är ett mobilnummer som visas på mottagarens mobiltelefon.

Flash SMS

Flash-SMS visas direkt på mobilskärmen och användaren behöver därför inte gå till mobiltelefonens inkorg för att läsa meddelanden.

Förstapartsdatainsamling

Förstapartsdata är kunddata som samlas in med samtycke och ägs direkt av ditt företag (den personuppgiftsansvarige). Datan är en värdefull källa till kundinsikter.

GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen är en EU-förordning som föreskriver vilka försiktighetsåtgärder företag måste vidta för att skydda medborgarna från integritets- och dataintrång, inklusive hur man hanterar anmälningar om intrång. Företag bör ha koll på vilka GDPR-regler som gäller för opt-in och opt-out vid kundkommunikation. 

GIF

Graphics Interchange Format. Standard för icke-förstörande komprimering av bilder. GIF:s kan skickas via de flesta meddelandekanaler. 

Grå rutter

Mindre nogräknade aktörer använder sig av bakvägar i mobiloperatörernas nät, så kallade gråa rutter, för att undvika att betala för sin trafik. 

GSM

Global System for Mobile Communications eller GSMA = GSM Association. En branschorganisation som företräder mobilnätsoperatörers intressen över hela världen.

GSM-7

160 tecken är gränsen för meddelanden som är kodade med GSM-7-teckenuppsättningen. Om meddelandet inte är kodat med GSM-7 är begränsningen 70 tecken. 

HLR

Home-Location-Register är en MNO-databas som innehåller all information relaterad till en mobilabonnents enhet. HLR-data kan till exempel användas för att verifiera nummerinformation och förhindra bedrägeri.

Hybrid messaging

Hybridmeddelanden gör att du kan skicka push-meddelanden som ett SMS, tex. om mottagaren inte har din app installerad eller är offline skickas meddelandet via SMS. På så sätt kommer du att uppnå den högsta räckvidden till lägsta kostnad. Om du inte har en egen app kan du använda en pushnotifieringsapplikation som har stöd för SMS fallback.

IMSI

Internationell mobilabonnentidentitet unik för varje SIM-kort. IMSI-koden är relaterad till ett SIM-kort och även om telefonnumret används igen av en annan användare kommer simkortet att skrivas ut och få en ny IMSI-kod.

Instagram

Instagram är en mobilapplikation för smarta mobiltelefoner som har funktioner för att skicka textmeddelanden, bilder och videor.

IVR

Interactive-Voice-Response är ett automatiserat telefonsystem med samtalsdirigering. Systemet svarar på inkommande samtal och uppmanar kunder att interagera med ett förinspelat meddelande eller en serie meddelanden.

KakaoTalk

KakaoTalk är en mobilapplikation för smarta mobiltelefoner som har funktioner för röst- och videosamtal, snabbmeddelanden och andra funktioner som platsdelning, spel och schemaläggning. Appen har ca. 50 miljoner användare och är vanlig i Sydkorea.

Konkatenering

Sammansättning av strängar (inom dataprogrammering). SMS Gateway delar upp och sätter ihop långa SMS-meddelanden (fler än 160 tecken) automatiskt, både inkommande och utgående. 

Keyword

Keyword (nyckelord) är ett kort ord som består av bokstäver och/eller siffror. Nyckelordet är den första av två grundläggande komponenter i varje framgångsrik SMS-marknadsföringskampanj. Kunden måste skicka specifika nyckelord till kortkoden för att utlösa ett svar.

KPI

Ett nyckeltal (Key Performance Indicator) för att mäta kvaliteten på kundinteraktioner (klick, öppningar, konverteringar, churn, servicekvalitet, NPS och mer).

Line

Line är en mobilapplikation för smarta mobiltelefoner som har funktioner för röst- och videosamtal, snabbmeddelanden och språköversättning. LINE har ca 165 miljoner användare och är vanlig i Japan, Taiwan, Thailand och Indonesien.

Långa SMS

Meddelanden på upp till 804 tecken. De flesta mobilnätverk kan segmentera SMS meddelande upp till 1600 tecken och konkatenera dem till ett SMS meddelande hos mottagaren.

Lång kod

En lång kod eller ett långt nummer är ett virtuellt telefonnummer med standardlängd (10 siffror) som kan användas av företag för att skicka och ta emot SMS, eller för att ringa och ta emot röstsamtal. De är billigare att använda än korta koder.

Marketing Automation

Marketing automatisering avser användningen av mjukvara och teknik för att automatisera och förbättra marknadsföringsaktiviteter, såsom e-postkampanjer, SMS-kampanjer, annonskampanjer i sociala medier, chatbot-konversationer, spårning, A/B-tester och mer.

Message Log

SMS-plattformens meddelandelogg registrerar information om varje meddelande i realtid och möjliggör en mängd olika filter i plattformen. Till exempel periodfilter (månad, år, dag), routingfilter (gate, operatör, land, etc.), innehållsfilter (meddelande-ID, avsändare, text) och alternativfilter. Detta är det första du bör kika på om det uppstår problem med din SMS-trafik.

MCC

Mobile-Country-Code. Används i trådlösa telefonnät (GSM, CDMA, UMTS, etc.) för att identifiera det land som en mobilabonnent tillhör.

MNC

Mobile-Network-Code. Koden är antingen ett två- eller tresiffrigt nummer som används för att identifiera ett mobilnät i ett specificerat land. MNC används som en del av IMSI (International Mobile Subscriber Identity) och LAI (Location Area Identity).

MNO

Mobile-Network-Operators. Mobilnätsoperatörer som tex. Telia, China Mobile eller AT&T.

MNP

Mobile-Number-Portability. Ett telefonnummer registrerat hos en MNO kan överföras till en annan MNO. Till exempel från Telia till Tele2. Under överföringsprocessen får slutanvändaren ett nytt SIM-kort utskrivet innehållande en IMSI-kod från det nya MNO, vilket är nödvändigt för att den nya Mobiloperatören ska kunna routa data, röst, SMS, etc.

MO SMS

Mobile-Originated-SMS. Ett meddelande som skickas från en mobiltelefon till en annan mobiltelefon (M2M) eller till en applikation (M2A).

MSISDN

Ett MSISDN är telefonnumret som är kopplat till ett enskilt SIM-kort och är det nummer som du ringer eller skickar ett SMS-meddelande till. MSISDN används för att identifiera en mobilanvändare när de ringer eller skickar ett SMS

MT SMS

Mobile-Terminated-SMS. Meddelandet avslutas (levereras) på en mobil enhet (också känt som ett utgående SMS).

NPS

Net Promoter Score är ett mått som visar hur sannolikt det är att kunder skulle rekommendera företagets tjänster till andra personer. Ett marknadsundersökningsmått som används i kundundersökningar

Numeriskt avsändar-ID

Dessa avsändar-ID:n består enbart av numeriska tecken.

Omnikanal

En marknadsstrategi som använder flera olika kontaktytor för att komma i kontakt med kunder i syfte att skapa en sömlös kundupplevelse.

Operatörsdebitering

Direktdebitering via operatören är en onlinebetalningsmetod som gör det möjligt för användare att göra ett köp genom att debitera betalningar till sin mobiltelefonräkning. Operatörsdebitering är tillgängligt för alla konsumenter med en mobil enhet som innehåller ett SIM-kort.

Opt-in

När en kund godkänner kommunikation från företag dvs att en person aktivt har gett sitt samtycke eller medgivande.

Opt-out

När en kund avböjer kommunikation från företag.

OTA

Over-The-Air. En MT SMS-funktion som skickar trådlösa konfigurationsmeddelanden, såsom programuppdateringar, konfigurationsinställningar och säkerhetslås.

OTP

Engångslösenord. Upprätthåller hög säkerhet och minskar risken för bedrägliga inloggningsförsök.

OTT

Over-The-Top. Meddelandeappar som till exempel WhatsApp och Facebook Messenger

P2A

Person-to-Application. SMS som skickas från en mobiltelefon (person) till en applikation.

P2P

Person-to-Person. SMS som skickas från person till person.

Personalisering

Skräddarsy en upplevelse eller kommunikation baserat på information som företag har lärt sig om en individ.

Plattform

Vi använder oss av är vår egenutvecklade plattform som möjliggör för våra kunder att nå ut med intern och extern kommunikation, både genom riktade utskick och massutskick. 

Pushmeddelanden

En push-notis är ett meddelande som dyker upp på en mobil enhet, till exempel en bekräftelse, en påminnelse eller en varning. Apputgivare kan skicka dem när som helst, eftersom användare inte behöver vara i appen eller använda sina enheter för att ta emot dem.

QWERTY

Qwerty är den vanligaste tangentbordslayouten.

RCS

Rich Communication Service. Skicka brandade meddelanden med rikt innehåll. Framtida ersättare till SMS som standard meddelandefunktion i Android.

Rich SMS

En rik SMS-upplevelse med landningssida. 

ROI

Return-Of-Investment. Ett resultatmått som används för att utvärdera effektiviteten eller lönsamheten för en investering.

Rutt

Vägen som ett SMS tar mellan avsändare och mottagare. SMS-leverantörernas möjligheter att välja mellan olika rutter kan hjälpa till att förbättra kvaliteten i SMS-leveransen.

Röst

Konverterar text till tal och används bla. för aviseringar och tvåfaktorsautentisering. Tjänsten ringer och läser upp meddelandet, samt kan erbjuda olika svarsalternativ via DTMF.

SDK

Software Development Kit. SDK står för mjukvaruutvecklingskit, även känt som devkit. SDK är en uppsättning verktyg för en specifik plattform, innehållande debuggers och ett ramverk/grupp av kodbibliotek (en uppsättning rutiner som är specifika för till exempel ett API och operativsystem).

SIM-farmar

SIM-farmar drar på illegal väg fördel av de fördelaktiga fastprisebjudanden för SMS som operatörer erbjuder vanliga konsumenter.

SIP-trunk

Session Initiation Protocol. SIP-trunking är en tjänst som erbjuds av leverantörer av kommunikationstjänster. Protokollet används för att tillhandahålla röst över IP (VoIP)-anslutning mellan ett lokalt telefonsystem och det offentliga telefonnätet (PSTN).

SLA

Service Level Agreementdefinierar servicenivån som förväntas av en kund från en leverans.

SIM

Subscriber Identity Module. SIM-kortet används för att möjliggöra kommunikation mellan olika mobilenheter över ett 2G/3G/4G telekommunikationsnätverk.

Smishing

Är liksom Faking meddelanden som ser ut att komma från en avsändare det egentligen inte kommer ifrån.

SMS

Short Message Service. Standardfunktion i mobiltelefoner som tillåter användare att skicka och ta emot meddelanden.

SMS-aggregator

Mellanhand mellan företag som vill interagera med slutanvändare och mobilnätsoperatörer.

SMS API

Application Programming Interface. Fördefinierade instruktioner (en sorts mjukvarutjänst) som möjliggör för dina system och applikationer att skicka SMS globalt via en SMS Gateway.

SMSC

Short-Message-Service-Center. SMSC är den del av ett mobiltelefonnätverk som hanterar textmeddelandeoperationer. Den ansvarar för att ta emot, lagra, dirigera och vidarebefordra SMS-meddelanden från mobiltelefoner.

SMS-brandvägg

En SMS-brandvägg är ett säkerhetssystem som mäter inkommande och utgående trafik för att hitta saker som går fel eller som inte ska vara där.

SMS-fallback

SMS-fallback utökar funktionaliteten för en push-notis genom att leverera dina push-meddelanden som SMS-meddelanden istället. Företag kan till exempel ställa in SMS-backup när datatrafik inte är tillgänglig. 

SMS Gateway

Konvertering mellan SMS och andra media. Till exempel kan e-post konverteras till SMS eller vice versa.

SMS-kortkod

Bulk-SMS med fem- eller sexsiffriga nummer.

SMPP

Ett öppet industristandardprotokoll för SMS. Möjliggör för applikationer att skicka och ta emot SMS-meddelanden till och från mobila enheter.

Spam

Oönskade eller olagliga SMS.

Spoofing

Vid spoofing använder sig SMS-distributörer av möjligheten att själv definiera meddelandets avsändare för att avsiktligt vilseleda mottagaren eller andra aktörer i leveranskedjan.

SS7

Signaleringssystem #7 (SS7) är en uppsättning telefonisignaleringsprotokoll som används för att koppla upp de flesta av världens allmänna telefonsamtal. Detta system används också i mobilmeddelanden, förbetald fakturering och andra applikationer.

TON/NPI Settings

Denna MT SMS-funktion tillåter avsändare att hantera avsändar- och destinationsinställningar.

Transaktionella SMS

Transaktionella SMS används för att notifiera om kontouppdateringar, transaktionsuppdateringar, leveransuppdateringar, orderuppdateringar.

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Ett extra säkerhetslager vid inloggning för att säkerställa att endast du kan komma åt ditt konto. 

Tvåvägs-SMS

Meddelanden som både skickas och tas emot. En kombination av utgående (Mobile Terminated eller MT) och inkommande (Mobile Originated eller MO) SMS till en komplett tjänst. Det innebär att slutanvändaren kan svara på ett SMS som skickas från ett företag eller en app. 2-vägs SMS-meddelanden görs med korta koder eller långa koder (nummer).

Unicode

En branschstandard som tillåter datorer att hantera text i olika skriftsystem.

Verifierat SMS

Verifierat SMS lägger till ett lager av autentisering till vanliga SMS-meddelanden genom att visa ditt företagsnamn, logotyp och verifieringsmärke i dina företagsmeddelanden. 

Viber

Viber är en mobilapplikation för smarta mobiltelefoner som har funktioner för end-to-end kryptering, text och videomeddelanden, samt röstsamtal. Appen har laddats ner av ca 1 miljard användare primärt i Grekland, Östeuropa, Asien och Mellanöstern.

WAP Push

Wireless Application Protocol. En WAP Push är ett speciellt kodat meddelande med en länk till en WAP-adress. Mottagaren kan sedan ansluta direkt till en specifik URL via mobiltelefonens WAP-webbläsare, istället för att behöva kopiera länken och klistra in den i mobiltelefonens webbläsare. 

Web app

Förutom API och SDK-integration erbjuder vi de flesta produkter som webbappar. Genom att skapa kundanpassade webbapparna i vår plattform kan du enkelt distribuera access till dessa beroende på användningsområde och verksamhet.

WeChat

Mobilapplikation för smarta mobiltelefoner som har funktioner för röst- och videosamtal, konferenssamtal, videospel, foto- och videodelning och platsdelning. Appen används främst i Kina. 

WhatsApp

WhatsApp är en mobilapplikation för smarta mobiltelefoner som har funktioner för end-to-end kryptering, interaktiva text och videomeddelanden, mallar och röstsamtal.

Workflow

En uppsättning regler som utför en serie automatiserade steg eller operationer. Till exempel kan ett automatiskt marknadsförings-sms skickas ut när ett nytt lead optar in.